ANTIFONI "O" . TAGĦRIF MINN FR NORBERT BONAVIA mssp  (awdjo)

▪  Introduzzjoni.

▪  L-Ewwel Antifona.17 ta' Diċembru.

▪  It-Tieni Antifona. 18 ta' Diċembru.

▪  It-Tielet Antifona. 19 ta' Diċembru.

▪  Ir-Raba' Antifona. 20 ta' Diċembru.

▪  Il-Ħames Antifona. 21 ta' Diċembru.

▪  Is-Sitt Antifona. 22 ta' Diċembru.

▪  Is-Seba Antifona. 23 ta' Diċembru.

 

ANTIFONI MAĠĠURI TAL-AVVENT. Fit-talba tal-Għasar u fil-vers ta' qabel l-Evanġelju

Antifoni Maġġuri O. L-Antifoni għall-Magnificat tat-Tieni Għasar mis-17 sat-23 ta Diċembru.

Minn Dun Pawl Sciberras. 

 

L-ANTIFONI MIS-17 SAT-23 TA' DIĊEMBRU

17 ta' Diċembru - O Għerf li ħriġt minn fomm Alla l-Għoli.

18 ta' Diċembru - O Sid u Mexxej tad-dar ta' Iżrael.

19 ta' Diċembru - O Għerq ta' Ġesse.

20 ta' Diċembru - O muftieħ ta' David.

21 ta' Diċembru - O Xemx tielgħa.

22 ta' Diċembru - O Sultan tal-ġnus.

23 ta' Diċembru - O Għimmanu-El, sultan u leġislatur tagħna.