Laikos

 

DOKUMENTI ETĊ ...

Ecclesiam Suam, Enċiklika dwar it-toroq tal-Knisja fid-dinja moderna. 06/08/1964.

Populorum Progressio, Enċiklika dwar il-Progress tal-Popli. 25/03/1967.

Kredu tal-Poplu ta' Alla. Stqarrija tal-Fidi f'Għeluq is-Sena tal-Fidi. 30/06/1968.

Humanae Vitae, Enċiklika dwar il-Ħajja Umana. 25/07/1968.

Marialis Cultus. Eżortazzjoni Appostolika għat-tmexxija tajba u l-iżvilupp tad-devozzjoni lejn l-Imqaddsa Verġni Marija. 07/02/1974.

Evangelii Nuntiandi, Eżortazzjoni Appostolika dwar l-Evanġelizzazzjoni fid-Dinja ta’ llum. 08/12/1975.

 

OMELIJI U DISKORSI ...

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. 04/10/1965.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-aħħar laqgħa pubblika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 07/12/1965.

Omelija tal-Papa Pawlu Vi f'għeluq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 08/12/1965.

Il-Papa Pawu VI. Diskors fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju tal-FAO. 16/11/1970.

Omelija tal-Papa Pawlu VI f'Manila fil-Filippini. 29/11/1970.

Is-Sena Mqaddsa tal-Ġublew hi waqt ta' qawmien ġdid tal-kuxjenza. Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 07/05/1975.

It-Talba tal-Papa Pawlu VI fil-funeral tal-Onorevoli Aldo Moro. 13/05/1978.

 

OĦRAJN

Katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali.         

Pawlu VI. Programmi awdjo.

Pawlu VI. Programmi vidjo.

Tifkira tal-Papa Pawlu VI fil-Parlament Malti.

Montini, Arċisqof ta' Milan. Dun Gabriel Gauci. 2018.

 

DATI IMPORTANTI DWAR PAWLU VI

Ismu; Giovanni Battista Montini

Twieled fis-26 ta' Settembru 1897

Ordnat Saċerdot fid-29 ta' Mejju 1920

Konsagrat Isqof fit12 ta' Diċembru 1954

Sar Kardinal fil-15 ta' Diċembru 1958 mill-Papa Ġwanni XXIII.

Maħtur Papa fil-21 ta' Ġunju 1963

Miet fis-6 ta' Awwissu 1978

Beatifikazzjoni fid-19 ta' Ottubru 2014

Kanonizzazzjoni fl-14 ta' Ottubru 2018 mill-Papa Franġisku

Festa fis-26 ta' Settembru

 

Minn Papiet oħra ....