LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

O Marija, fuqek il-ħażen m’għandux setgħa

 

 

ATT TA’ QIMA LILL-MADONNA FL-OKKAŻJONI TAS-

SOLENNITÀ TA’ L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA

 IL-PAPA FRANĠISKU

TALBA

 Piazza di Spagna

It-Tnejn 8 ta’ Diċembru 2014

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org