Ara wkoll paġna b'riżorsi għall-Avvent ...

RIŻORSI BI TĦEJJIJA GĦALL-MILIED

U GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

IL-PRESEPJU

Admirabile Signum. Ittra appostolika tal-Papa Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju. 01/12/2019.

Il-Presepju hu mixja spiritwali. Messaġġi qosra f'24 poster.

 

MILL-PAPIET DWAR IL-MILIED

Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Milied. Udjenza Ġenerali. 23/12/2020.

L-oriġni tal-Milied. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/12/2009.

 

KATEKEŻI MILL-PAPA ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-MILIED

Umanità li qed iżura Alla. 27/12/1978.

Il-lejl tal-wegħda li twettqet. 03/01/1979.

Il-Maternità ta' Omm Alla. 10/01/1979.

L-Epifanija. 24/01/1979.

 

OMELIJI MILL-PAPA FRANĠISKU FIL-LEJL TAL-MILIED

In-nies li kienu joqgħdu f'art id-dlam, dawl kbir idda fuqhom. 24/12/2019.

Ġużeppi, ma’ martu Marija, tela’ fil-belt ta’ David jisimha Betlehem. 24/12/2018.

Fuq il-passi ta' Marija u Ġużeppi huma moħbija tant passi. 24/12/2017.

Lejl ta' glorja. Lejl ta' hena. Lejl ta' dawl. 24/12/2016.

Hu jsejħilna għal imġieba fir-rażan. 25/12/2015.

F'dan il-lejl qaddis ejjew nikkontemplaw il-presepju. 24/12/2014.

Il-misteru li nimxu u naraw. 25/12/2013.

 

Posters għal żmien il-Milied. Kummissjoni Liturġika Djoċesana ta' Għawdex

Klikkja fuq l-istampa jew fuq it-titoli ta' hawn taħt biex tkun tista' tniżżel il-poster rispettiv ▲

Il-miġja ta' Kristu fostna fl-istorja

Jum il-Magħmudija tagħna

Meta Ġesù jerġa jiġi fostna

Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma għelbux

 

ERBA' QUDDISIET F'JUM IL-MULEJ

▪ Il-Quddiesa tal-Vġili. Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David. Mt 1:1-25

▪ Il-Quddiesa ta' Nofsillejl. Illum tweldikom Salvatur. Lq 2:1-4

▪ Il-Quddiesa tas-Sebħ. Sabu lil Marija u lil Ġużeppi u t-tarbija. Lq 2:15-20

▪ Il-Quddiesa ta' Binhar. Il-Verb ħa l-ġidem u għammar fostna. Ġw 1:1-18

 

< Klikkja fuq l-istampa ...

AKTAR DWAR IL-MILIED

Il-Milied huwa festa ta’ ferħ mhux mil-lat soċjali biss iżda aktar fuq livell spiritwali. Minn Angelo Xuereb. 22/12/2021.

It-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Vidjo bil-Malti minn Catholic Kids (2020)

Postijiet tal-Milied. Imfissra fil-qosor mill-biblista Mons. Lawrenz Sciberras. (2020)

Rigali. Novena tal-Milied f'sensiela ta' vidjos mill-Parroċċa tan-Nadur. (2020)

O Holy Night. Messaġġ-vidjo mill-Aħwa Kappuċċini Maltin għall-Milied (2020)

Jiena hu l-Barrani. Novena tal-Milied mill-Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. (2020)

Il-Milied fi żmien il-Covid 19, Se jkollna Milied din is-sena?

Milied ta' Pasturi. Minn Glen Mercieca (2020)

Milied MIstiku. Ħsieb fuq il-pittura ta’ Filippo Lippi. Minn Joe Galea.

 

INNIJIET TAL-MILIED

Ġabra ta' Innijiet tal-Milied fil-Laikos

 

 

Kurunella lil Ġesù Bambin. Adattata għal matul in-Novena. Mkitba minn Mons Alfons Maria Hili.

 

GĦAL ŻMIEN IN-NOVENA

▪  Novena tal-Milied. 2021. Mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Novena tal-Milied. Ir-Rigali li nirċievu minn għand il-Missier. 2020. Fr Jimmy Xerri.

Novena tal-Milied. Il-Verb ta' Marija. Għemil Marija f'rabta mal-ġrajja tal-Milied. 2018. Uffiċċju Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex.

Novena tal-Milied. Ċelebrazzjoni tal-Kelma biex issir wara jew barra l-quddiesa.

Novena tal-Milied. Intervisti mal-Anġli tal-Milied. Riżorsi mill-Paroċċa tal-Iklin. 2012.

Novena tal-Milied. Waqfiet waqt mixja fi presepu. Kitba ta' Ivan Farrugia.

Novena tal-Milied, Presepju jitkellem. Ikellmuna personaġġi differenti. Kitba ta' Dun Pawl Camilleri.

Novena tal-Milied.  Mill-ktieb, 'Quddiem Ġesù Tarbija' ta' Angelo Xuereb.

 

AKTAR GĦAL ŻMIEN IN-NOVENA (Bażilika ta' San Ġorg, Għawdex)

Il-Paċi Rigal ta' Alla. Pageant ibbażat fuq it-Tema għal Jum il-Paċi 1982. Sena 1982.

Ħsibijiet għal qabel il-Benedizzjoni. Sena 1986.

Novena tal-Milied għat-tfal tal-parroċċa. Sena 1986.

Skemi għan-Novena tal-Milied. Sena 1986.

Stejjer qosra għat-Tfal. Sena 1986.

Ħsibijiet għal qabel il-Benedizzjoni. Sena 1987.

Tarbija ċkejkna titwieled għalina. Sena 1988.

Imbierek min ġej f'isem il-Mulej. Sena 1989.

Ħsibijiet għaċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Sena 1990.

Il-Milied. Il-Mulej huwa magħna. La tibżgħux. Sena 1992.

Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1996.

Novena tal-Milied. L-Immakulata. Sena 1996.

Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1997.

Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1998.

Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1999.

Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 2000.

Novena tal-Milied. Temi ta' Predikazzjoni. Sena 2000.

 

PRIEDKI TAL-MILIED

Priedki tal-Milied (4) minn Joe Galea.

Priedka tal-Milied 1980.

Priedka tal-Milied 2005. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2008. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2009. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2010. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2011. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2013. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2014. Kan. Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2015. Kan Eddie Zammit.

Priedka tal-Milied 2018. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex.

Priedka tal-Milied b'tema Marjana. 2018.

Priedki ta' lejliet il-Milied. Ħames Skemi. Kitba ta' Angelo Xuereb.

Priedka tal-Milied. Alla Missier ta' kulħadd. 2021, Mid-Djoċesi ta' Għawdex,

Priedka tal-Milied. Id-Dawl ta' Ġesù Bambin. 2021. Mid-Djoċesi ta' Għawdex,

Priedka tal-Milied. 2021. MUSEUM Sannat.

Priedka tal-Milied. 2021, Minn Dun Injazju Borg.

 

OĦRAJN

L-Ewwel Purċissjoni bil-Bambin. Play minn Joe Galea. 2021.

Id-dimostrazzjoni tal-Bambin tagħlaq 100 sena. Kitba ta' Robert Aloisio. 19/12/2021.

St George Preca and the Christmas spirit. Joe Galea. 13/12/2021.

San Ġużepp u l-Milied. Kitba ta' Angelo Xuereb, 20/12/2021.

L-Inkarnazzjoni. Produzzjoni awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp. 20/12/2021.

Isma' l-Għanja tal-Milied. Kunċertin għat-Tfal. Kitba ta' Francesco Pio Attard.

It-Tħabbira tal-Miled fil-Quddiesa ta' nofsillejl.

It-Tħabbira Ferrieħa tal-Milied. Verżjoni oħra.

Il-Maxtura ta' Ġesù u l-Ewkaristija. Angelo Xuereb

Il-Paċi.  Angelo Xuereb.

L-Imħabba tal-Proxxmu. Angelo Xuereb.

Ġesù jidħol fl-istorja ta' ħajjitna. Angelo Xuereb.

Il-Presepju b'San Ġużepp. Angelo Xuereb.

Quddiem l-Istilla ta' Betlehem. Francesco Pio Attard. 24/12/2017.