customisable counter

 

Appell mill-Papa Franġisku

Is-Sibt li ġej ser ngħixu flimkien ġurnata speċjali ta sawm u ta talb għall-paċi fis-Sirja, fil-Lvant Qrib u fid-dinja kollha.  U wkoll għall-paċi fil-qlub tagħna, għaliex il-paċi tibda mill-qalb!  Inġedded l-istedina lill-Knisja kollha biex tgħix bmod intensiv dan il-jum u, sa minn issa, nesprimi r-radd il-ħajr lil ħutna l-insara, lil ħutna ta reliġjonijiet oħra u lill-irġiel u n-nisa ta rieda tajba li jridu jingħaqdu flimkien, fil-postijiet u modi tagħhom proprji, għal dan il-waqt.  Inħeġġeġ bmod speċjali lill-insara fRuma u l-pellegrini biex jieħdu sehem fil-velja ta talb li ser issir hawn, fi Pjazza San Pietru mis-7.00 p.m. biex nitolbu l-Mulej id-don kbir tal-paċi.  JAlla mill-art kollha titla bil-qawwa l-għajta tal-paċi! 

Ara u aqra bil-Malti id-diskors kollu tal-Papa - ikklikkja hawn