L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Għall-ħames darba ġejt hawn f’riġlejk

bħala Isqof ta’ Ruma ...

SOLENNITÀ TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA

ATT TA’ QIMA LILL-IMMAKULATA FI PIAZZA DI SPAGNA

TALBA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Piazza di Spagna

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru 2017

It-test kollu f'format għall-istampa