L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Diskors tal-Papa Franġisku

u Dikjarrazzjon Konġunta

 

ĊELEBRAZZJONI TAL-GĦASAR

BIS-SEHEM TAL-EĊĊELLENZA TIEGĦU DR JUSTIN WELBY,

ARĊISQOF TA’ CANTERBURY

U PRIMAT TAL-KOMUNJONI ANGLIKANA,

FIT-TIFKIRA TAL-ĦAMSIN ANNIVERSARJU

MIL-LAQGĦA BEJN PAWLU VI U L-ARĊISQOF MICHAEL RAMSEY

U MIT-TWAQQIF TAĊ-ĊENTRU ANGLIKAN TA’ RUMA

Knisja ta’ Sant’Andrija u San Girgor al Celio

L-Erbgħa 5 ta’ Ottubru 2016

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...