Talba tal-Papa Franġisku waqt it-tberik tax-xbieha tal-Verġni Marija,

Katidral San Sebastjan, Rio, 25/07/2013.

 

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Sliem għalik Marija...

Mulej, Int ħallejtilna lil Ommok biex hija takkumpanjana.

Li hija tieħu ħsiebna u tipproteġina fil-mixja, fil-qalb, fil-fidi tagħna.

Li tgħamel minna dixxipli bħalha, missjunarji bħalma kienet hi.

Li tgħallimna noħorġu mit-triqat tagħna.

Li tgħallimna noħorġu minna nfusna.

Imbierku Mulej, din ix-xbieha,  li ser ddur l-Pajiż.

Li hi, bil-umilta' mansweta tagħha, bil-paċi tagħha, turina il-mixja.

Mulej. Int skandlu, Inti huwa skandlu: l-iskandlu tas-salib. Is-salib li huwa umilta', manswetudini; huwa salib li jitkellem dwar Alla li qiegħed fil-qrib. Imbierku din ix-xbieha tas-salib li ser ddur fil-Pajjiż.