L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Tliet xbihat biex bihom taqraw l-Amoris lætitia

 

 

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

FIL-FTUĦ TAL-KONVENJU EKKLEŻJALI TAD-DJOĊESI TA’ RUMA

 

Bażilika ta’ San Ġwann Lateran

Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju 2016

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...