01. Il-Misteru tal-Ħolqien. 08/01/1986.

02. Ħallieq tas-Sema u tal-Art. 15/01/1983.

03. Fil-Ħolqien Alla jġib fl-eżistenza lid-Dinja mix-xejn. 29/01/1986.

04. Il-Ħolqien huwa xogħol it-Trinità. 05/03/1986.

05. Il-Ħolqien jirrivela l-Glorja ta' Alla. 12/03/1986.

06. Il-ħwejjeġ maħluqa għandhom awtonomija leġittima. 02/04/1986.

07. Il-bniedem maħluq xbiha ta' Alla. 09/04/1986.

08. Il-bnedmin huma esseri spiritwali u korporali. 16/04/1986.

09. Il-bnedmin huma suġġett ta' għerf u libertà. 23/04/1986.

10. Il-Fidi fil-Providenza Divina ssaħħaħ ir-Raġunijiet tagħna għat-Tama. 30/04/1986.

11. Il-Providenza Divina Tkompli Tieħu Ħsieb il-Ħolqien. 07/05/1986.

12. Il-Providenza Divina Twettaq Pjan Etern ta’ Għerf u Mħabba. 15/05/1986.

13. Il-Providenza Divina u l-Libertà Umana. 21/05/1986.

14. Il-Misteru tal-Predestinazzjoni fi Kristu. 28/05/1986.

15. Il-Preżenza tal-Ħażin u tat-Tbatija fid-Dinja. 04/06/1986.

16. F'Ġesù l-Feddej, il-Providenza Divina tirbaħ il-Ħażin. 11/06/1986.

17. Il-Providenza Divina fid-Dawl ta’ Vatikan II. 18/06/1986.

18. Il-Providenza Divina u l-Tkabbir tas-Saltna ta’ Alla. 25/06/1986.