L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Fil-passi ta Ġużeppi u Marija huma moħbija tant passi

QUDDIESA TA BILLEJL

SOLENNIT TAT-TWELID TAL-MULEJ

KAPPELLA PAPALI

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

Il-Ħadd 24 ta Diċembru 2017

It-test kollu f'format għall-istampa