LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

Adam, fejn int? Fejn int, ja bniedem?  Fejn ħrabt?

 

PELLEGRINAĠĠ FL-ART IMQADDSA FL-OKKAŻJONI TAL-50 ANNIVERSARJU MIL-LAQGĦA FĠERUSALEMM BEJN IL-PAPA PAWLU VI U L-PATRIJARKA ATENAGORA

(24-26 TA MEJJU 2014)

 ŻJARA LILL-MEMORJAL TA YAD VASHEM

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

 Ġerusalemm - It-Tnejn 26 ta Mejju 2014

 

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link