X'inhija l-Lectio Divina u kif issir?

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Lectio Divina għall-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.

 

AWDJO

Lectio Divina. Selfie ma' Ġesł. Programmi ta' Radju Marija. 2021.

Oħrajn.

 

VIDJO

Mons. Charles J. Scicluna. Arċisqof ta' Malta.

Mons. Anton Teuma. Isqof ta' Għawdex.

Diversi Saċerdoti. Żmien il-Għid 2021.

Diversi Saċerdoti. Żmien ir-Randan 2021.

Dun Stefan Attard.

Joe Farrugia

Dun Joe Mercieca.

Patri Martin Micallef ofm cap

Dun Pawl Sciberras.