X'inhija l-Lectio Divina u kif issir?

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Lectio Divina għall-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.

 

LECTIO DIVINA GĦAR-RANDAN       

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan. Sena "B".

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan. Sena "B". Dun Joseph Mercieca. 2021.

Diversi Saċerdoti. Żmien ir-Randan. Sena "B".  2021.

 

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan. Sena "Ċ". Dun Joseph Mercieca. 2022.

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan.  Sena Ċ.  L-Isqof Anton Teuma. 2022.

 

LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

Lectio Divina

 

AWDJO

Lectio Divina. Selfie ma' Ġesł. Programmi ta' Radju Marija. 2021.

Oħrajn.

 

VIDJO

Mons. Charles J. Scicluna. Arċisqof ta' Malta.

Mons. Anton Teuma. Isqof ta' Għawdex.

Diversi Saċerdoti. Żmien il-Għid 2021.

Dun Stefan Attard.

Joe Farrugia

Dun Joe Mercieca.

Patri Martin Micallef ofm cap

Dun Pawl Sciberras.