Il-Litanija tal-Madonna ...

Talba fi tmiem il-Litanija fi żmien l-Għid il-Kbir ...

Talba fi tmien il-Litanija għal matul is-Sena ...

It-Talba tar-Rużarju u Talb ieħor ...