L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

“Is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar” (Lq 1:49)

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

GĦAT-XXXII JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...