Laikos

 

Sensiela ta' 32 katekeżi fuq Appostli u personaġġi oħra importanti tal-Knisja bikrija ...
Sensiela ta' 20 katekeżi fuq San Pawl matul is-Sena Pawlina ...
Sensiela ta' 108 katekeżi fuq personalitajiet kbar tal-Knisja ...

Ara l-promo video ...


Benedittu XVI - Katekeżi fuq Appostli u personaġġi oħra importanti tal-Knisja bikrija

Il-Katedra ta' Pietru. Don ta' Kristu lill-Knisja tiegħu. 22/02/2006.

Ir-rieda ta' Ġesù għall-Knisja u l-għażla tat-Tnax. 15/03/2006.

L-Appostli, xhieda u mibgħuta ta’ Kristu. 22/03/2006.

Id-don tal-komunjoni. 29/03/2006.

Is-servizz tal-komunjoni. 05/04/2006.

 

Il-komunjoni fiż-żmien: it-Tradizzjoni. 26/04/2006.

It-Tradizzjoni appostolika. 03/05/2006.

Is-Suċċessjoni appostolika. 10/05/2006.

Pietru, s-sajjied. 17/05/2006.

Pietru, l-appostlu. 24/05/2006.

 

Pietru, il-blata li fuqha Kristu waqqaf il-Knisja. 07/06/2006.

Indri, il-protoklitu. 14/06/2006.

Ġakbu, il-kbir. 21/06/2006.

Ġakbu, iż-żgħr. 28/06/2006.

Ġwanni, bin Żebedew. 05/07/2006.

 

Ġwanni, it-teologu. 09/08/2006.

Ġwanni, il-veġġent ta' Patmos. 23/08/2006.

Mattew. 30/08/2006.

Filippu. 06/09/2006.

Tumas, it-tewmi. 27/09/2006.

 

Bartilmew. 04/10/2006.

Xmun il-Kanani u Ġuda Taddew. 11/10/2006.

Ġuda l-Iskarjota u Mattija. 18/10/2006.

Pawlu ta' Tarsu. 25/10/2006.

Pawlu. Iċ-ċentralità ta' Ġesù Kristu. 08/11/2006.

 

Pawlu. L-Ispirtu fi qlubna. 15/11/2006.

Pawlu. Il-ħajja fil-Knisja. 22/11/2006.

Timotju u Titu. 13/12/2006.

Stiefnu, il-protomartri. 10/01/2007.

Barnaba, Silvanu u Apollu. 31/01/2007.

 

Akwila u Prixxilla. 07/02/2007.

In-nisa għall-qadi tal-Vanġelu. 14/02/2007.


Benedittu XVI - Katekeżi fuq San Pawl matul is-Sena Pawlina

▪ L-ambjent reliġjuż-kulturali. 02/07/2008.

Il-ħajja ta' San Pawl qabel u wara Damasku. 27/08/2008,

Il-konverżjoni ta' San Pawl. 03/09/2008.

Il-kunċett Pawlin tal-appostolat. 10/09/2008.

Pawlu, it-Tnax u l-Knisja pre-Pawlina. 24/09/2008.

 

Il-“Konċilju” ta’ Ġerusalemm u l-inċident ta’ Antjokja. 01/10/2008.

Ir-relazzjoni ma' Ġesù storiku. 08/10/2008.

Id-dimensjoni ekkleżjoloġika tal-ħsieb ta’ Pawlu. 15/10/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: preeżistenza u inkarnazzjoni. 22/10/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: it-teoloġija tas-Salib. 29/10/2008.

 

L-importanza tal-Kristoloġija: id-deċiżività tal-Qawmien. 05/11/2008.

Eskatoloġija: l-istennija tal-Parusija. 12/11/2008.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-opri għall-fidi. 19/11/2008.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-fidi għall-opri. 26/11/2008.

Adam u Kristu: mid-dnub (oriġinali) għal-libertà. 03/12/2008.

 

Ir-rwol tas-sagramenti. 10/12/2008.

Il-qima spiritwali. 07/01/2009.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri lill-Kolossin u lill-Efesin. 14/01/2009.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri Pastorali. 28/01/2009.

Il-martirju u l-wirt li ħallielna San Pawl. 04/02/2009.

 


Benedittu XVI - Katekeżi fuq personalitajiet kbar tal-Knisja

Matul is-Sena 2007

San Klement ta’ Ruma. 07/03/2007.

Sant’Injazju ta’ Antjokja. 14/03/2007.

San Ġustinu, filosfu u martri. 21/03/2007.

San Irinew ta’ Lyons. 28/03/2007.

Klement ta' Lixandra. 18/04/2007.

 

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. 25/04/2007.

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. 02/05/2007.

Tertulljanu. 30/05/2007.

San Ċiprijanu. 06/06/2007.

Ewsebju ta' Ċesarija. 13/06/2007.

San Atanasju ta’ Lixandra. 20/06/2007.

 

San Ċirillu ta’ Ġerusalemm. 27/06/2007.

San Bażilju. I:Ħajtu u kitbiet. 04/07/2007,

San Bażilju. II:It-tagħlim. 01/08/2007,

San Girgor Nazjanzenu. I: Ħajtu u kitbietu. 08/08/2007.

San Girgor Nazjanzenu. II: It-tagħlim. 22/08/2007.

San Girgor ta’ Nissa. I: Ħajtu u kitbietu. 29/08/2007.

 

San Girgor ta’ Nissa. II: Tagħlim. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/09/2007.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. 19/09/2007.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. 26/09/2007.

San Ċirillu ta’ Lixandra. 03/10/2007.

San Illarju ta’ Poitiers. 10/10/2007.

San Ewsebju ta’ Vercelli. 17/10/2007.

 

Sant’Ambroġ. 24/10/2007.

San Massimu ta’ Turin. 31/10/2007.

San Ġirolmu. I: Ħajja u kitbiet. 07/11/2007.

San Ġirolmu. II: It-tagħlim tiegħu. 14/11/2007.

Afrate, l-“Għaref”. 21/11/2007.

San Efrem, is-Sirjan. 28/11/2007.

 

▪ San Kromazju ta’ Aquileia. 05/12/2007.

San Pawlinu ta’ Nola. 12/12/2007.

 

Matul is-Sena 2008

Santu Wistin. I: Ħajtu. 09/01/2008.

Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. 16/01/2008.

Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. 30/01/2008.

Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. 20/02/2008.

Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. 27/02/2008.

 

San Ljun il-Kbir. 05/03/2008.

Boezju u Kassjodoru. 12/03/2008.

San Benedittu ta’ Norcia. 09/04/2008.

Psewdo-Djonisju l-Arjopagita. 14/05/2008.

Romanu l-Melodi. 21/05/2008.

San Girgor il-Kbir. I.  28/05/2008.

 

San Girgor il-Kbir. II.  04/06/2008.

San Kolumbanu. 11/06/2008.

San Sidor ta’ Seville. 18/06/2008.

San Massimu l-Konfessur. 25/06/2008.

Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe. 13/08/2008.

Riflessjoni fuq bosta qaddisin. 20/08/2008.

 

Matul is-Sena 2009

Ġwanni Klimaku. 11/02/2009.

San Beda l-Venerabbli. 18/02/2009.

San Bonifaċju. 11/03/2009.

Ambroġ Autpert. 22/04/2009.

San Ġermanu ta’ Kostantinopli. 29/04/2009.

 

San Ġwann Damaxxenu. 06/05/2009.

San Teodoru Studita. 27/05/2009.

Rabanu Mawru. 03/06/2009.

Ġwanni Skotu Eriugena. 10/06/2009.

San Ċirillu u San Metodju. 17/06/2009.

San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars. 05/08/2009.

 

San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru. 19/08/2009.

San Oddone ta’ Cluny. 02/09/2009.

San Pier Damiani. 09/09/2009.

Xmun it-Teologu Ġdid. 16/09/2009.

Sant’Anselmu. 23/09/2009.

 

San Ġwann Leonardi. 07/10/2009.

Pietru l-Venerabbli. 14/10/2009.

San Bernard ta’ Clairvaux. 21/10/2009.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. 28/10/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. 04/11/2009.

Ir-riforma ta’ Cluny. 11/11/2009.

 

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. 18/11/2009.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. 25/11/2009.

Guliermu ta’ Saint-Thierry. 02/12/2009.

Rupertu ta’ Deutz. 09/12/2009.

Ġwanni ta’ Salisbury. 16/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. 23/12/2009.

Pietru Lombardu. 30/12/2009.

 

Matul is-Sena 2010

L-Ordnijiet Mendikanti. 13/01/2010.

San Franġisk ta' Assisi. 27/01/2010

San Duminku ta’ Guzman. 03/02/2010.

Sant’Antnin ta’ Padova. 10/02/2010.

San Bonaventura. 03/03/2010.

 

San Bonaventura. 10/03/2010.

San Bonaventura. 17/03/2010.

San Albertu l-Kbir. 24/03/2010.

San Leonardu Murialdo u San Ġużepp Benedittu Cottolengo. 28/04/2010.

San Tumas ta’ Aquino (1). 02/06/2010.

 

San Tumas ta’ Aquino (2). 16/06/2010.

San Tumas ta’ Aquino (3). 23/06/2010.

San Ġużepp Cafasso. 30/06/2010.

Ġwanni Duns Skotu. 07/07/2010.

San Tarċisju. 04/08/2010.

San Piju X. 18/08/2010.

 

Santu Wistin. 25/08/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: 01/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. II: 08/09/2010.

Santa Kjara ta’ Assisi. 15/09/2010.

Santa Matilde ta’ Hackeborn. 29/09/2010.

Santa Ġertrude l-Kbira. 06/10/2010.

 

Il-Beata Angela ta’ Foligno. 13/10/2010.

Sant’Eliżabetta tal-Ungerija. 20/10/2010.

Santa Briġida tal-Iżvezja. 27/10/2010.

Margerita t’Oingt. 03/11/2010.

Santa Ġuljana ta’ Cornillon. 17/11/2010.

Santa Katerina ta’ Siena. 24/11/2010.

 

Santa Ġuljana ta’ Norwich. 01/12/2010.

Santa Veronika Giuliani. 15/12/2010.

Santa Katerina ta’ Bologna. 29/12/2010.