TALB TAL-KOMUNIT└ GĦAL WAQT IL-QUDDUESA

(Talbiet tal-Fidili)

GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent

It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent

It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent

Ir-Raba' Ġimgħa tal-Avvent

Mis-17 tal-24 ta' Diċembru

 

GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

Mill-Milied sas-7 ta' Jannar qabel Ħadd l-Epifanija

Mill-Ħadd fuq l-Ewwel ta' Jannar jew 6 ta' Jannar sa Ħadd fuq l-Epifanija

 

GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN

Ras ir-Randan

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm u Ġimgħa Mqaddsa

 

GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

Ħadd il-Għid il-Kbir tal-Mulej

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

It-TrinitÓ Qaddisa

 

GĦAŻ-ŻMIEN TA' MATUL IS-SENA

L-1 Ġimgħa matul is-Sena

It-2 Ġimgħa matul is-Sena

It-3 Ġimgħa matul is-Sena

Ir-4 Ġimgħa matul is-Sena

Il-5 Ġimgħa matul is-Sena

Is-6 Ġimgħa matul is-Sena

Is-7 Ġimgħa matul is-Sena

It-8 Ġimgħa matul is-Sena

---

It-18-il ġimgħa matul is-Sena

Id-19-il ġimgħa matul is-Sena

L-20 ġimgħa matul is-Sena

Il-21 ġimgħa matul is-Sena

It-22 ġimgħa matul is-Sena

It-23 ġimgħa matul is-Sena

L-24 ġimgħa matul is-Sena

Il-25 ġimgħa matul is-Sena

Is-26 ġimgħa matul is-Sena

Is-27 ġimgħa matul is-Sena

It-28 ġimgħa matul is-Sena

Id-29 ġimgħa matul is-Sena.

It-30 ġimgħa matul is-Sena.

Il-31 ġimgħa matul is-Sena.

It-32 ġimgħa matul is-Sena.

It-33 ġimgħa matul is-Sena.

L-34 ġimgħa matul is-Sena.

 

SOLENITTAJIET U FESTI

Jannar

Frar

Marzu

April

Mejju

Ġunju

Lulju

Awwissu

Settembru

Ottubru

Novembru

Diċembru