Laikos

 

 

MESSAĠĠI MILL-PAPA FRANĠISKU

Jum il-Paċi

Imfakkar fl-1 ta' Jannar ta' kull sena

L-Intelligenza artifiċjali u l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tas-57 Jum Dinji tal-Paċi. 01/12/2023.

Mill-Covid-19 infittxu flimkien mogħdijiet ta’ paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-56 Jum Dinji tal-Paċi. 08/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji tal-Paċi. 2022. Djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet, edukazzjoni u xogħol: għodod biex tinbena paċi dejjiema. 08/12/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Paċi. 2021.  08/12/ 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-53 Jum Dinji tal-Paċi. 2020. 08/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-52 Jum Dinji tal-Paċi. 2019. Il-politika tajba qiegħda għas-servizz tal-paċi. 08/12/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-51 Jum Dinji tal-Paċi. 2018. 13/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-50 Jum Dinji tal-Paċi. 2017. In-non-vjolenza: stil ta' politika għall-paċi. 08/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-49 Jum Dinji tal-Paċi 2016. Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi. 08/12/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-48 Jum Dinji għall-Paċi. 2015. Mhux aktar ilsiera imma aħwa. 08/12/2014.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-47 Jum Dinji għall-Paċi. 2014. Fraternità, Pedament u Triq għall-Paċi. 08/12/2013.

 

Jum Internazzjonali għall-Fraternità Umana.

Imfakkar fl-4 ta' Frar ta' kull sena

Messaġġ tal-Papa Franġisku fit-Tieni Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

 

Jum il-Marid

Imfakkar fil-11 ta' Frar ta' kull sena

Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu. Infejqu lill-marid billi nfejqu r-relazzjonijiet. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-32 Jum Dinji tal-Marid. 11/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-31 Jum Dinji tal-Marid mfakkar.2023. Ħu ħsiebu. Il-kompassjoni bħala eżerċizzju sinodali ta’ fejqan. 10/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 Jum Dinji tal-Marid. 2022. Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Inpoġġu f'mixja ta' karità qrib min qed ibati. 10/12/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għad-29 Jum Dinji tal-Marid. 2021. 20/12/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-28 Jum il-Marid. 2020. 03/01/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-27 Jum Dinji tal-Marid. 2019.. B'xejn ħadtu u b'xejn agħtu. 25/11/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-26 Jum Dinji tal-Marid. 2018. Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. 26/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-25 Jum Dinji tal-Marid. 2017. 08/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-24 Jum Dinji tal-Morda 2016 Bħal Marija nafdaw ruħna f'idejn Ġesù. 15/09/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-23 Jum Dinji tal-Marid. 2015. L-għerf tal-qalb. Kont għajnejn għall-għomja, kont riġlejn għaz-zopp. 03/12/2014.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-22 Jum il-Marid. 2014, Fidi u Karità: Aħna ukoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa, 06/12/2013.

 

Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani

Imfakkar kull sena fir-Raba' Ħadd ta' Lulju

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-3 Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2023.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-II Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2022.

Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani 2021.

 

Jum Dinji tat-Tfal

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel Jum Dinji tat-Tfal. 25,26 ta' Mejju 2024.

 

Jum il-Persuni b'Diżabiltà

Imfakkar fit-3 ta' Diċembru ta' kull sena

Messaġġ tal‑Papa Franġisku fl‑okkażjoni tal‑Jum Internazzjonali tal‑Persuni b'Diżabilità 2022. 03/12/2022

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2020.

 

Jum ta' Talb għall-Ħolqien

Imfakkar fl-1 ta' Settembru ta' kull sena

Il-ġustizzja u l-paċi jgelglu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 13/05/2023.

Isma’ leħen il-ħolqien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-jum dinji ta' talb għall-għożża tal-ambjent. 16/07/2022.

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2018,

Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku li biha ħabbar id-deċiżjoni tiegħu li kull sena jkun ċelebrat Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 06/08/2015.

 

Jum il-Foqra

Imfakkar kull sena fit-33 Ħadd tas-Sena Liturġika

Iddawwarx ħarstek mill-ebda fqir. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-VII Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2023.

Ġesù Kristu ftaqar minħabba fikom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-6-Jum Dinji tal-Foqra.

Il-fqar issibuhom dejjem magħkom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-5 Jum Dinji tal-Foqra. 2021.

Midd idek għall-fqir. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-4 Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2020.

It-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiergħa. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-3 Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2019.

Dan il-fqajajr sejjaħ u l-Mulej semgħu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-2 Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2018.

Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-1 Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2017.

 

Jum tal-Immigrant u tar-Refuġjat

Imfakkar fl-aħħar Ħadd ta' Settembru ta' kull sena

Ħielsa li nagħżlu nimigrawx jew le. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-109 jum dinji tal-migranti u rifuġjati. 2023.

Nibnu l-ġejjieni mal-migranti u r-rifuġjati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u r-Rifuġjati 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. 2020.

Messaġġ tal-Papa Franisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u r-Rifuġjati. 2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat. 2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u Refuġjati. 2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati. 2016.

Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati. 2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Refuġjat. 2014.

 

Jum il-Komunikazzjoni Soċjali

Imfakkar fir-Raba' Ħadd ta' Mejju

Nitkellmu mill-qalb. Nagħmlu s-sewwa fl-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-57 Jum dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, 2023.

Isma' bil-widna tal-qalb. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għall-Komunikazzjoni Soċjali 2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Jum Dinji tal-Komununikazzjoni Soċjali. 2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta'l-Komunikazzjoni Soċjali. 2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2014.

 

Jum il-Missjoni

Imfakkar f'Ottubru ta' kull sena fil-Ħadd ta' qabel tal-aħħar.

Qlub imkebbsa, saqajn mexjin. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja, 2023. 06/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2022. Tkunu xhieda tiegħi. 06/01/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2021. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. 06/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2020. Hawn jien, ibgħat lili. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2019. Mgħammda u mibgħuta:il-Knisja ta’ Kristu f’missjoni fid-dinja. 09/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018. Flimkien maż-Żgħażagħ inwassli l-Evanġelju lil kulħadd. 20/05/2018.

Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjonijiet 2016. 15/05/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Missjoni 2015. 24/05/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Missjoni 2014. 08/06/2014.

Messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja 2013, 19/05/2013.

 

Jum ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

Imfakkar kull sena fir-Raba' Ħadd tal-Għid

Imsejħin niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-61 Jum Dinji ta' talb għall-Vokazzjonijiet. 21/04/2024.

Vokazzjoni: grazzja u missjoni. Messaġġ tal-Papa Franġsiku għas-60 Jum Dinji ta' talb għall-vokazzjonijiet. 30/04/2023.

Imsejħin nibnu l-familja umana. Messaġġ tal-Papa Franġisku għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/05/2022.

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021. 19/03/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-57 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/03/2020. Ċelebrat fit-3 ta' Mejju 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2019. Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta' Alla. 31/01/2019. 

Smigħ, Dixxerniment u Għixien tas-Sejħa tal-Mulej. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-53 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet. Il-Knisja Omm il-Vokazzjonijiet. 29/11/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2015. Tema: L-eżodu, esperjenza fundamentali tas-sejħa. 29/03/2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet, 11 ta' Mejju 2014, Tema: Il-vokazzjonijiet, xhieda għall-verità, 15/01/2014.

 

Jum Dinji taż-Żgħażagħ

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku liż-żgħażagħ li qed jitħejjew għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta' Lisbona 2023. 20/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-37 Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2022-2023. "Marija qamet u marret tħaffef"'. 15/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-36 Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona, Portugal. 2021. “Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni!”.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-35 Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2020. “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!”. 11/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-33 JUm Dinji taż-Żgħażagħ 2018. Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. 11/02/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017. 27/02/2017.

Messaġġ-video tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji taż-Żgħazagħ 2016. 19/07/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-31 Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016. 15/08/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2015. Henjin is-safja fqalbhom, għax huma jaraw l Alla, 31/01/2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2014, Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet, 21/01/2014.

 

Messaġġi għar-Randan

Permezz tad-deżert Alla jmexxina lejn il-libertà. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2024.

L-axxeżi tar-Randan, mixja sinodali. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2023.

Ma negħjew qatt nagħmlu l-ġid ... Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2022.

Ir-Randan: żmien ta' tiġdid tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019. “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2018. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. 01/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017. Il-Kelma hi don. Il-Persuna l-oħra hi don. 18/10/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2016. 04/10/2015

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. 27/01/2015.

Messaġġ għar-Randan 2014, Ftaqar hu biex bil-faqar tiegħu nistagħnu aħna, 26/12/2013.

 

Messaġġi Urbi et Orbi

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Urbi et Orbi ta' Ħadd il-Għid. Loġġa Ċentrali, Bażilika ta' San Pietru. 17/04/2022.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Pjazza San Pietru. 25/12/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 04/04/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. 25/12/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Twelid tal-Muel Ġesù. 25/12/2019.

Diskors Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennita tal-Għid il-Kbir. 21/04/2019.

Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fl-Għid il-Kbir. 16/04/2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku għal Jum il-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2016.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fl-Għid il-Kbir. Pjazza San Pietru, Vatikan. 27/03/2016.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Milied, 25/12/2015.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku.  L-Insara huma rimja ta’ umanità ġdida. Għid il-Kbir. 05/04/2015.

Messaġġ Urbi et Orbi, tal-Papa Franġisku fil-Milied. 25/12/2014.

Messaġġ Urbi et Orbi, Tibżgħux! Il-Mulej qam mill-mewt. Għid il-Kbira, 20/04/2014.

Messaġg Urbi et Orbi fil-Milied, f’din id-dinja, f’din l-umanità l-lum twieled il-Feddej, li hu Kristu l-Mulej, 25/12/2013.

Diskors u Benedizjoni, Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir, 31/03/2013.

 

Messaġġi oħra

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. 09/06/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 27/11/2022.

 

Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. Vidjo Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażżjoni tat-2 Kungress Kattoliku Pan-Afrikan fuq it-Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. 19-22 ta' Lulju 2022.

Appell tal-Papa Franġisku għall-paċi fl-Ukrajna. 23/02/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-għaxar laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku biex tfakkret it-tnedija tal-pjattaforma, Laudato Si' 28/05/2021.

 

Messaġġ video tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Kungress Internazzjonali “Mujer Exceptional”, jew Mara Eċċezzjonali, iddedikat lill-5o Anniversarju minn meta Santa Tereża ta’ Avila ġiet ipproklamata bħala Duttur tal-Knisja. St Tereża of Ávila Catholic University, 12-15 April 2021.

Politika mħawwla fil-poplu. Vidjo messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru tat-Teoloġija u Komunità. 15/04/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-jum ta' talb u riflessjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin. 08/02/2021.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-10 edizzjoni tal-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 26/11/2020.

Intom l-eroj tal-pandemija. Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 20/11/2020.

Vidjo-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-Knisja, il-Papa Franġisku u l-Pandemija.  19/11/2020.

 

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-avveniment, Thy Kingdom Come. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Opri Missjunarju Pontifiċji. 21/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twelid ta' Chiara Lubich. 29/01/2020.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ikel 2019. 16/10/2019.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.

Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ġnus Magħquda dwar l-Armi Nukleari. 23/03/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni internazzjonali tal-Karità, AIC. 22/02/2017.

Qalb in-Nies. Messaġġ-vidjo tal-Papa Franġisku lill-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 24/11/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti tas-76 ġimgħa liturġika fl-Italja. 22/08/2016.

Mesaġġ tal-Papa Franġisku lill-Adolexxenti għall-Ġublew tal-Ħniena, Nikbru fil-ħniena bħall-Missier. 06/01/2016.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju tad-digriet tal-Konċilju Vatikan II, Apostolicam Actuositatem. 22/10/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Komunità ta' Taizé. 16/08/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Patriarka l-ġdid taċ-Ċiliċja. 26/07/2015.

Messaġġ fil-ftuħ tas-Sena għall-Ħajja Konsagrata, 30/11/2014.

Messaġġ lil-Laqgħa ta’ Ħbiberija bejn il-Popli, Rimini, 24-30/08/2014.

 

Messaġġ-vidjo lill-Koreani qabel ż-żjara Appostolika fir-Republika tal-Korea, 13 - 18 ta' Awwissu 2014. 11/08/2014.

Messaġġ lill-Kungress Latino-Amerikan għall-Pastorali tal-Familja. 06/08/2014.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Coloquio México Santa Sede Sobre Moviidad Humana Y Desarrollo, 14/07/2014.

Messaġġ liż-Żgħażagh Olandiżi, Nisfidakom biex lil Alla teħduh fil-kelma, 25/06/2014.

Messaġġ bil-Vidjo fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-finali tat-Tazza tad-Dinja 2014 fil-Brażil, 12/06/2014.

 

Vidjomessaġġ lill-Pollakki fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Beatu Ġwanni Pawlu II, 25/04/2014.

Vidjomessaġġ lill-Poplu ta’ Bergamo fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Beatu Ġwanni XXIII, 25/04/2014.

Messaġġ-Vidjo lill-Konferenza Pentekostali, "Il-miraklu tal-għaqda diġà beda.  Inħallu lill-Mulej itemm din l-opra li Hu beda."14/02/2014.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-President Eżekuttiv tal-Forum Dinji tal-Ekonomija fl-okkażjoni tal-Laqgħa Annwali f’Davos-Klosters, L-Iżvizzera, 17/01/2014.

Messaġġ fis-70 Anniversarju mid-Deportazzjoni tal-Lhud ta’ Ruma fis-16 ta’ Ottubru 1943. Lill-Kap Rabbi u l-Membri tal-Komunità Lhudija ta’ Ruma, 11/10/2013.

 

Messaġg Vidjo, Il-Madonna tafna sewwa.  Hija Omm.  Velja ta’ talb fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Ruma, 12/10/2013.

Messaġġ ta’ Apericida mill-Kardinal J. M. Bergoglio lis-Saċerdoti dwar l-identità tas-Saċerdot. Mogħti lis-Saċerdoti ta’ Ruma f’laqgħa mal-Papa Franġisku, 16/09/2013.

Messaġġ lill-Parteċipanti fis-47 Ġimgħa Soċjali tal-Kattoliċi Taljani,12/09/2013.

Messaġġ fl-okkażjoni tat-XIII-il Simpożju Interkristjan, Milan 28-30 ta’Awwissu 2013.

Messaġġ Video għall-Festa ta’ San Gejtanu fl-Arġentina, 07/08/2013.

 

Messaġġ lill-Musulmani għal tmiem ir-Ramadan (‘Id Al-Fitr), 10/07/2013.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Kungress Ewkaristiku Nazzjonali tal-Ġermanja, Kőln 5-9 Ġunju 2013, 30/06/2013.

Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013.

 

Minn Papiet oħra ...