Laikos

 

 

MESSAĠĠI MILL-PAPA FRANĠISKU

 

Jum Interbazzjonali għall-Fraternità Umana. Mfakkar fl-4 ta' Frar

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

 

Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani

Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Ċelebrat fil-25 ta' Lulju 2021.

 

 

Jum il-Persuni b'Diżabiltà - Mfakkar fit-3 ta' Diċembru

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2020.

 

Jum ta' Talb għall-Ħolqien - Ċelebrat fl-1 ta' Settembru

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2018,

Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku li biha ħabbar id-deċiżjoni tiegħu li kull sena jkunċelebrat Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 06/08/2015.

 

Jum il-Foqra - Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena

Il-fqar issibuhom dejjem magħkom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ħames Jum Dinji tal-Fqar. 2021.

Midd idek għall-fqir. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-IV Jum Dinji tal-Foqra. Imfakkar fil-15 ta' Novembru 2020. 13/06/2020.

It-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiergħa. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Tielet Jum Dinji tal-Foqra mfakkar fis-17 ta' Novembru 2019. Publikat 13/06/2019.

Dan il-fqajajr sejjaħ u l-Mulej semgħu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Tieni Ġurnata Dinjija tal-Foqra li tkun fit-18 ta' Novembru 2018. Publikat 13/06/2018.

Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.

 

Jum tal-Immigrant u tar-Refuġjat

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. Imfakkar fis-27 ta' Settembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u r-Rifuġjati. 2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat. 2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u Refuġjati. 2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati. 2016.

▪ Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigranti u tar-Refuġjati. 2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Refuġjat. 2014.

 

Jum il-Komunikazzjoni Soċjali

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għall-Komunikazzjoni Soċjali 2021. 23/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2020 li jkun iċċelebrat fl-24 ta' Mejju 2020. Publikat 24/01/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Jum Dinji tal-Komununikazzjoni Soċjali. 2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta'l-Komunikazzjoni Soċjali. 2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 2014.

 

Jum il-Missjoni

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2021. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. 06/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2020. Hawn jien, ibgħat lili. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2019. Mgħammda u mibgħuta:il-Knisja ta’ Kristu f’missjoni fid-dinja. 09/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018. Flimkien maż-Żgħażagħ inwassli l-Evanġelju lil kulħadd. 20/05/2018.

Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. (fl-2017 ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru).

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjonijiet 2016. 15/05/2016. (Fl-2016 ikun ċelebrat fit-23 ta' Ottubru).

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Missjoni 2015. 24/05/2015. (Fl-2015 ikun ċelebrat fit-18 ta’ Ottubru).

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Missjoni 2014. 08/06/2014. (Fl-2014 ikun ċelebrat fid-19 ta’ Ottubru).

Messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja 2013, 19/05/2013.

 

Jum il-Marid

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid imfakkar fil-11 ta' Frar 2021. 20/12/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Marid imfakkar fil-11 ta' Frar 2020. 03/01/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-27 Jum Dinji tal-Marid 2019. B'xejn ħadtu u b'xejn agħtu. Publikat 25/11/2018.

Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid, imfakkar fil-11 ta' Frar 2018. 26/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Morda 2017. 08/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXIV Jum Dinji tal-Morda 2016 Bħal Marija nafdaw ruħna f'idejn Ġesù. 15/09/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Morda 2015. L-għerf tal-qalb. Kont għajnejn għall-għomja, kont riġlejn għaz-zopp. 03/12/2014.

Messaġġ għall-Jum il-Morda 2014, Fidi u Karità: Aħna ukoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa, 06/12/2013.

 

Jum il-Paċi

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Paċi ċelebtrat fl-1 ta' Jannar 2021. Publikat fit-8 ta' Diċembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni tat-53 Jum Dinji tal-Paċi fl-1 ta' Jannar 2020. Publikat 08/12/2019.

Il-politika tajba qiegħda għas-servizz tal-paċi.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-52 Jum Dinji tal-Paċi 2019. Publikat 08/12/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi li jitfakkar fl-1 ta' Jannar 2018. Publikat 13/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi 2017. In-non-vjolenza: stil ta' politika għall-paċi 2017. Publikat 08/12/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi 2016. Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi 2016. Publikat 08/12/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Paċi 2015. Mhux aktar ilsiera imma aħwa. 2015. Publikat 08/12/2014.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-Ċelebrazzjoni tal-XLVII Jum Dinji tal-Paċi, Fraternità, Pedament u Triq għall-Paċi. 2014. Publikat 08/12/2013.

 

Jum ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

San Ġużepp: il-ħolma tal-vokazzjoni. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-58 Jum il-Vokazzjonijiet mfakkar fil-25 ta' April 2021. 19/03/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-57 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/03/2020. Ċelebrat fit-3 ta' Mejju 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2019. Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta' Alla. 31/01/2019.  Ċelebrat fir-4 Ħadd tal-Għid 12/05/2019.

Smigħ, Dixxerniment u Għixien tas-Sejħa tal-Mulej. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet.  Ċelebrat fir-4 Ħadd tal-Għid, 22 ta' April 2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-53 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet. Il-Knisja Omm il-Vokazzjonijiet. 29/11/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2015. Tema: L-eżodu, esperjenza fundamentali tas-sejħa. 29/03/2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet, 11 ta' Mejju 2014, Tema: Il-vokazzjonijiet, xhieda għall-verità, 15/01/2014.

 

Jum iż-Żgħażagħ

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2020. “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!”. 11/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-33 JUm Dinji taż-Żgħażagħ 2018. Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. 11/02/2018.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017. 27/02/2017.

Messaġġ-video tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji taż-Żgħazagħ 2016. 19/07/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXXI Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016. 15/08/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-XXX Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2015. Henjin is-safja fqalbhom, għax huma jaraw l Alla, 31/01/2015.

Messaġġ għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2014, Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet, 21/01/2014.

 

Messaġġi għar-Randan

Ir-Randan: żmien ta' tiġdid tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019. “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2018. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. 01/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017. Il-Kelma hi don. Il-Persuna l-oħra hi don. 18/10/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2016. 04/10/2015

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. 27/01/2015.

Messaġġ għar-Randan 2014, Ftaqar hu biex bil-faqar tiegħu nistagħnu aħna, 26/12/2013.

 

Messaġġi Urbi et Orbi

Messaġġ l-Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 04/04/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. 25/12/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku, Urbi et Orbi, fis-Solennità tat-Twelid tal-Muel Ġesù. 25/12/2019.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2017.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku għal Jum il-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2016.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku.  L-Insara huma rimja ta’ umanità ġdida. Għid il-Kbir. 05/04/2015.

Messaġġ Urbi et Orbi, tal-Papa Franġisku fil-Milied. 25/12/2014.

Messaġġ Urbi et Orbi, Tibżgħux! Il-Mulej qam mill-mewt. Għid il-Kbira, 20/04/2014.

Messaġg Urbi et Orbi fil-Milied, f’din id-dinja, f’din l-umanità l-lum twieled il-Feddej, li hu Kristu l-Mulej, 25/12/2013.

Diskors u Benedizjoni, Urbi et Orbi fl-Għid il-Kbir, 31/03/2013.

 

Messaġġi oħra

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-għaxar laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

 

Politika mħawwla fil-poplu. Vidjo messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru tat-Teoloġija u Komunità. 15/04/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-jum ta' talb u riflessjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin. 08/02/2021.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-10 edizzjoni tal-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 26/11/2020.

Intom l-eroj tal-pandemija. Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 20/11/2020.

Vidjo-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-Knisja, il-Papa Franġisku u l-Pandemija.  19/11/2020.

 

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-avveniment, Thy Kingdom Come. 31/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Opri Missjunarju Pontifiċji. 21/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twelid ta' Chiara Lubich. 29/01/2020.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ikel 2019. 16/10/2019.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.

Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ġnus Magħquda dwar l-Armi Nukleari. 23/03/2017.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni internazzjonali tal-Karità, AIC. 22/02/2017.

Qalb in-Nies. Messaġġ-vidjo tal-Papa Franġisku lill-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 24/11/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti tas-76 ġimgħa liturġika fl-Italja. 22/08/2016.

Mesaġġ tal-Papa Franġisku lill-Adolexxenti għall-Ġublew tal-Ħniena, Nikbru fil-ħniena bħall-Missier. 06/01/2016.

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju tad-digriet tal-Konċilju Vatikan II, Apostolicam Actuositatem. 22/10/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Komunità ta' Taizé. 16/08/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Patriarka l-ġdid taċ-Ċiliċja. 26/07/2015.

Messaġġ fil-ftuħ tas-Sena għall-Ħajja Konsagrata, 30/11/2014.

Messaġġ lil-Laqgħa ta’ Ħbiberija bejn il-Popli, Rimini, 24-30/08/2014.

 

Messaġġ-vidjo lill-Koreani qabel ż-żjara Appostolika fir-Republika tal-Korea, 13 - 18 ta' Awwissu 2014. 11/08/2014.

Messaġġ lill-Kungress Latino-Amerikan għall-Pastorali tal-Familja. 06/08/2014.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Coloquio México Santa Sede Sobre Moviidad Humana Y Desarrollo, 14/07/2014.

Messaġġ liż-Żgħażagh Olandiżi, Nisfidakom biex lil Alla teħduh fil-kelma, 25/06/2014.

Messaġġ bil-Vidjo fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-finali tat-Tazza tad-Dinja 2014 fil-Brażil, 12/06/2014.

 

Vidjomessaġġ lill-Pollakki fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Beatu Ġwanni Pawlu II, 25/04/2014.

Vidjomessaġġ lill-Poplu ta’ Bergamo fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Beatu Ġwanni XXIII, 25/04/2014.

Messaġġ-Vidjo lill-Konferenza Pentekostali, "Il-miraklu tal-għaqda diġà beda.  Inħallu lill-Mulej itemm din l-opra li Hu beda."14/02/2014.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-President Eżekuttiv tal-Forum Dinji tal-Ekonomija fl-okkażjoni tal-Laqgħa Annwali f’Davos-Klosters, L-Iżvizzera, 17/01/2014.

Messaġġ fis-70 Anniversarju mid-Deportazzjoni tal-Lhud ta’ Ruma fis-16 ta’ Ottubru 1943. Lill-Kap Rabbi u l-Membri tal-Komunità Lhudija ta’ Ruma, 11/10/2013.

 

Messaġg Vidjo, Il-Madonna tafna sewwa.  Hija Omm.  Velja ta’ talb fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Ruma, 12/10/2013.

Messaġġ ta’ Apericida mill-Kardinal J. M. Bergoglio lis-Saċerdoti dwar l-identità tas-Saċerdot. Mogħti lis-Saċerdoti ta’ Ruma f’laqgħa mal-Papa Franġisku, 16/09/2013.

Messaġġ lill-Parteċipanti fis-47 Ġimgħa Soċjali tal-Kattoliċi Taljani,12/09/2013.

Messaġġ fl-okkażjoni tat-XIII-il Simpożju Interkristjan, Milan 28-30 ta’Awwissu 2013.

Messaġġ Video għall-Festa ta’ San Gejtanu fl-Arġentina, 07/08/2013.

 

Messaġġ lill-Musulmani għal tmiem ir-Ramadan (‘Id Al-Fitr), 10/07/2013.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Kungress Ewkaristiku Nazzjonali tal-Ġermanja, Kőln 5-9 Ġunju 2013, 30/06/2013.

Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013.

 

Minn Papiet oħra ...