AGĦŻEL X'TIXTIEQ TARA ...

/

Vidjos dwar diversi suġġetti

Anġli, Beati u Qaddisin

Anglikani li saru Kattoliċi

Bibbja

Dizzjunarju Ekumeniku

Dizzjunarju b'Tifsir il-Kliem

Dnub u konverżjoni

Ewkaristija

Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. 2015-2016

Ġublew 2025: Pellegrini tat-Tama

Kant u Innijiet Reliġjużi

Konċilju Ekumeniku Vatikan II.  1962 - 1965

Kredu tal-Appostli, 2012.

Lectio Divina

Missjoni u ħidma missjunarja

Movies u dokumentarji b'messaġġ nisrani

Najn. Dwar il-ħajja u l-fidi

Opri tal-Ħniena

Ordni Karmelitan

Ordni Tereżjan

Quddiesa

Quddiesa: il-ġesti

Papa Franġisku

Papa Franġisku: Kitbiet u dokumenti

Papa Franġisku: X'qalilna meta kien fostna. Minn Daniel Borg

Papa Pawlu VI

Pro Life - Favur il-Ħajja

Rużarju u talb ieħor

San Ġorġ Preca

San Ġużepp. Kummenti mill-Isqfijiet Maltin fis-Sena Ġużeppina 2021

San Pawl. Xi swiet lil Pawlu il-konverżjoni tiegħu.

Sinodu Djoċesan ta' Malta (1999-2003)

Spirtu s-Santu

Storja tal-Knisja

It-Talb. Sett ta' 7 filmati qosra dwar it-talb.

The Monastery. BBC 2005

 

Vidjos minn personaġġi differenti fuq diversi suġġetti ...

L-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Isqof Joe Galea Curmi

L-Isqof Anton Teuma

Il-Kardinal Mario Grech

Patri John Vella ofm cap

Patri  Marcello Ghirlando ofm. Kwarta mal-Kelma

Patri Hayden Williams ofm cap dwar diversi suġġetti

Fr Fabio Attard sdb. Min hija l-Knisja?

Tabib Andrew Baldacchino.

Filmati oħra dwar diversi suġġetti

 

TV. Stazzjonijiet Kattoliċi u trażmissjonijiet diretti oħra ...

Knisja f'Malta. Trasmissjonijiet Live

Vatican Media Live

Catholic TV

TV 2000

EWTN

CFN. Catholic Faith Network

Lourdes TV

Fatima live stream

 

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx