IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA 2015-6

Il-Papa Franġisku jħabbar il-Ġublew tal-Ħniena

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew

Fr Joe Galea Curmi: Il-Ġublew tal-Ħniena

Fr Hector Scerri: Il-ħniena ta' Alla u l-ħniena mal-oħrajn

Fr Jesmond Manicaro: Il-Ġublew tal-Ħniena bħala ċelebrazzjoni ta’ ħniena

Fr Paul Sciberras: Ħniena li toħloq mill-ġdid

Fr Hayden. Imqanqal mill-ħniena: Il-Ħniena ta' Alla fil-mard.