MIS-SINODU DJOĊESAN TAL-ARĊIDJOĊESI TA' MALTA (1999-2003)

 

Mid-Dokument "Lajċi Nsara"

Il-lajk għandu jkun ħmira. par. 50

Jiena rbaħt id-dinja. par. 82

 

 

 

Aktar tagħrif fuq is-Sinodu Djoċesan tal-Knisja f'Malta (1999-2003)  ...