L-ORDNI KARMELITAN

L-Ordni Karmelitan. Intervista ma' P. Joe Saliba oc u ma' P. Ivan Scicluna oc.

Dar tat-Talb, Lunzjata.

Marija fil-Karmelu