IL-ĠUBLEW 2025: PELLEGRINI TAT-TAMA

Is-Sena tal-Ġublew. Sena li fiha Alla se jżurna bil-grazzja tiegħu. Dun Pawl Sciberras.

Dokumentarju fuq il-Ġublew.

Xi tfisser il-kelma, Ġublew.

Il-Konċilju x’għandu x’jaqsam mal-Ġublew? Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Gaudium et Spes fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum.

Kristu huwa ċ-centru tal-Ġublew. Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Lumen Gentium dwar il-Knisja.

Il-Ġublew u l-Kelma ta' Alla. Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Dei Verbum dwar ir-Rivelazzjoni Divina.

Il-Ġublew u l-Liturġija. Il-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sacrosanctum Concilium dwar il-Liturġija.

Fil-Pellegrinaġġ lejn il-Ġublew 2025. Il-Maġisteru riċenti dwar it-Tama.

Mhux aħjar ninsewh, il-Ġublew? Imma l-mixja lejn it-tama trid tibqa’ għaddejja.

Pellegrini fuq l-art li fiha qegħidna l-Mulej. It-Tama tal-ħolqien fil-Ħallieq.

Hemm bżonn nistenna l-2025 biex niċċelebra l-Ġublew?