IL-FERĦ TAL-KNISJA HU LI TEVANĠELIZZA

X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg

 

Introduzzjoni

Il-kwalitajiet li għandha tħares lejhom is-soċjeta Maltija

Il-ħarsien tal-ambjent

Il-ħtieġa ta’ politika tajba

L-akkoljenza – il-laqgħa

Kontra l-gwerra

Knisja li titwieled mill-ġdid

Il-ħniena

Iż-żgħażagħ

▼   Ara aktar fuq iż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex ...