LECTIO DIVINA

/

MINN SILTIET DIFFERENTI FL-EVANĠELJU

Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Siltiet mill-Evanġelju skont San Ġwann.

Fil-bidu kien il-Verb.

Araw il-Ħaruf ta' Alla.

It-Tieġ ta' Kana.

Ġesù u Nikodemu.

Ġesù u s-Sammaritana.

Fejqan ta' raġel marid f'Betzata.

 

Dun Stefan Attard. Siltiet mill-Evanġelju skont San Mattew

Fejqan u Ħelsien - Il-Missjoni tal-Knisja

Il-ħaqq mill-popli u l-opri tal-ħniena

In-Nisel u t-twelid ta' Ġesù

Kull min jisma' kliemu u jagħmlu

Meta ħuk jidneb kontrik

Jfejjaq mara u jqajjem tifla mill-mewt

Il-Missjoni tat-Tnax

Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli

 

Patri Martin Micallef ofm cap. Siltiet mill-Evanġelju skont San Mark

Ġesù jsikket it-tempesta

Ġesù jfejjaq lill-omm il-mara ta’ Xmun

Raġel merfugħ minn erbgħa mfejjaq

Ġesù jitma ħamest elef

 

Dun Pawl Sciberras. Siltiet mill-Evanġelju skont San Luqa

L-Għedewwa nħobbuhom?

Il-ħniena frott tal-imħabba

Is-Samaritan it-tajjeb

In-Nagħġa mitlufa u d-Drakma mitlufa

Il-Missier ta' Żewġ Ulied

L-Għani u Lazzru

Ġesù jfejjaq Għaxar Lebbrużi

Iż-Żewġt Irġiel Jitolbu t-Tempju

 

Joe Farrugia Siltiet differenti

Id-Dixxipli ta' Għemmaws

Marta u Marija jilqgħu lil Ġesù

Il-Qaddej taċ-Ċenturjun

It-Tielet tħabbira tal-mewt ta' Ġesù