IL-QUDDIESA

Agħmlu dan b'tifkira tiegħi. Il-Quddiesa tifkira tal-ikla tal-Mulej.

 

Fr Michael Bugeja dwar il-Quddiesa

01. Iċ-Ċentralità tal-Liturġija

02. Il-Qima li Taqdi

03. Il-Purċissjoni tad-Dħul

04. Ir-Riti tal-Bidu

05. Il-Liturġija tal-Kelma: Is-Smiegħ

06. Il-Liturġija tal-Kelma: Il-Kelma, il-Fidi, il-Fiduċja

07. Il-Purċissjoni: L-Offerti u l-Offertorju

08. Il-Prefazju

09. It-Talba Ewkaristija (1)

10. It-Talba Ewkaristika (2)

11. Ir-Rit tat-Tqarbin u l-Paci

12. Ir-Riti tal-Għeluq

 

Fr Michael Bugeja dwar il-Quddiesa

1. Il-Quddiesa ċelebrazzjoni tal-Knisja kollha.

2. Il-Purċissjoni tad-dħul.

3. Ir-Riti tal-bidu.

4. Il-Liturġija tal-Kelma.

5. Minn xiex hi magħmula l-Liturġija tal-Kelma.

6. Il-siltiet moqrija fil-Liturġija tal-Kelma.

 

Mistoqsijiet dwar Quddiesa u Liturġija

X'tifsira għandhom il-kuluri fil-quddiesa?

Għaliex fil-quddies, inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qegħda u ninżlu għarkubtejna?

Għaliex il-ġimgħa liturġika li magħha jimxi l-qari tal-quddiesa ma taqbilx mal-ġimgħat tas-sena kalendarja?

 

Il-Quddiesa: Mill-Parroċċa ta' Ħaż-Żabbar

Introduzzjoni, il-komunità miġbura għall-quddiesa.

Is-saċerdot, president tal-ġemgħa.

L-ilbies differenti tas-saċerdot u l-kuluri li juża.

L-artal li fuqu tiġi ċċelebrata il-quddiesa.

Il-purċissjoni tal-bidu.

Is-sinjal tas-Salib.

It-tislima tas-saċerdot.

L-att penitenzjali.

Mulej ħniena.

Il-Glorja.

Il-Kolletta.

Il-liturġija tal-Kelma.

Il-kant tal-Hallelujah.

L-Evanġelju, L-ewwel parti.

L-Evanġelju, It-tieni parti.

L-Omelija.

Il-Kredu.

It-talb tal-komunità.

It-tħejjija tal-offerti.

L-offerta tal-ħobż.

It-tħejjija tal-kalċi.

Il-ħasil tal-idejn.

It-talba fuq l-offerti.

Il-prefazju.

Qaddis, Qaddis, Qaddis.

L-epiklesi.

Il-kliem tal-istituzzjoni.

L-anamnesis.

L-offerta.

L-interċessjoni.

Dossoloġija finali.

Ir-rit tat-tqarbin.

Il-Missierna.

L-emboliżmu.

Il-paċi.

Il-qsim tal-Ħobż.

Il-Ħaruf t’Alla.

It-tħejjija għat-tqarbin.

L-istedina għat-tqarbin.

It-tqarbin fl-Idejn.

It-tqarbin.

It-talba ta' wara t-tqarbin.

Il-barka tal-aħħar.

Kif ngħixu l-quddiesa.