SAN ĠORĠ PRECA

VIDJOS DWARU

Ftit ħin ma' San Ġorġ Preca nhar il-festa tiegħu. 9 ta' Mejju

Tifel jismu Ġorġ. Fl-anniversarju tat-twelid ta' San Ġorġ Preca. 12/02/1880

▪ Il-Bixra ta' Dun Ġorġ

▪ Il-Bniedem ta' Alla

Is-Saċerdot tal-Poplu

The Inspiration of Dun Ġorġ

▪ L-Aħħar Tislima. Lulju 1962

▪ It-Tifel li ltaqa' miegħu

 

DUN ĠORĠ DIKJARAT QADDIS

San Ġorġ Preca

Il-Mixja lejn il-Kanonizzazzjoni

▪ L-Ewwel Malti Kanonizzat

Il-Kanonizzazzjoni

Dwar il-Kanonizzazzjoni

 

KLIEM DUN ĠORĠ INNIFSU

▪ Il-Fidi

L-Intenzjoni Retta

L-Ispirtu ta' Kristu

Il-Kurċifiss

Il-Maħfra

▪ Is-Sofferenzi

It-Tbatija

L-Umiltà

 

MINN FOMM DUN ĠORĠ

... dwar l-istat tar-ruħ

Xi ħadd ittrattak ħażin?

Inti mweġġa jew imnikket?

Inti mżeblaħ?

Dnubietekl ibeżżgħuk?

 

MINN FOMM DUN ĠORĠ

... oħrajn

Għożż iż-żmien

Iż-żmien jiswa

Dak li mhux aħna

Aħna hekk aħna

Kollox joħroġ mill-qalb

L-injuranza

Frott it-tagħlim

Nipprattikaw li nitgħallmu

Fid-dwejjaq tiegħek

Smiegħ u kliem

Il-qalb tal-bniedem

Sagrifiċċju u mistrieħ

Kull par għal paru

Ilkoll aħwa

Qalb umli u ħelwa

 Ix-xejn tiegħek

L-ispirtu tas-sinjur

Il-bniedem spiritwali

Imut għalih innifsu

Bniedem prudenti

Aqsam l-imħabba

L-umli

Il-varjetà

Il-ħniena

L-għaxqa tal-prudenti

It-tagħlim

Alla tagħkom

Warrbu r-rieda tagħkom

Il-ħsieb tal-mewt

Aħna magħżulin

Alla qiegħed iħobb

Temmen fih jew bih

Agħmlu kollox bl-imħabba

It-tama f'Alla

Nogħġbu lil Alla

Virtù soda

Bniedem edukat

Nitfgħu il-kura fuq Alla

Is-skiet

Il-grazzja

 

EŻAMI DWAR IT-TLIET DMIRIJIET

Eżami dwar id-dmir lejn Alla.

Eżami dwar id-dmir lejn il-proxxmu.

Eżami dwar id-dmir lejna nfusna.

 

GABINETTI

Meta nistħu nistqarru d-dnub fil-Qrar.

Ġeltrude u l-ħanut tal-laħam.

Għal Ġanna aħjar tittallab.

Aħjar uff inkella aħħ.

Il-volpi u ċ-ċawla.

Dak li mhux tagħna.

 

OĦRAJN

▪ Mit-Tfulija għall-Qdusija (awdjo)

▪ Preżentazzjonijiet bis-slides

▪ Litanija lil San Ġorġ Preca

Il-Mansjonijiet

▪ L-Arloġġ Mużewmin u San Mikiel

▪ Dun Ġorġ jimbotta karretta demel

San Ġorg Preca u l-ispirtu veru tal-Milied. 20/12/2022.