SILTIET QOSRA MINN OMELIJI U DISKORSI
TAL-AR
ĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

L-omeliji u diskorsi tal-Arċisqof tista' ssibhom minn hawn ...

Ġesù hu l-ħobż li jibgħat Alla. 20/04/2021.

Il-paċi. 11/04/2021

Jekk għidt is-sewwa, ghaliex terfa' jdejk fuqi? 02/04/2021.

It-tentazzjoni li m'għandix bżonn lil Alla. 23/03/2021.

L-Arċisqof Charles J. Sciclina dwar San Ċirillu ta' Ġerusalemm. 18/03/2021.

Vittma ta' sistema. 14/03/2021.

Id-Dilka tal-Morda mhix il-farewell. 04/02/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

Qalb tal-ġebel, issir qalb tal-laħam. 02/02/2021.

Fil-mument tal-kriżi, niftakru fit-tama. 25/01/2021.

Nixgħel il-fjamma f'kull persuna. 13/12/2020.

Messaġġ lill-Kardinal Mario Grech fi tmiem quddiesa ta' Radd il-Ħajr. 09/12/2020.

Dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

L-Arkanġli San Mikiel, San Gariel u San Rafel. 29/09/2020.

L-injoranza jew in-nuqqas ta' responsabbiltà huma periklu għas-saħħa daqs il-virus. 30/07/2020.

Paċenzja, paċenzja, paċenza. 19/07/2020.

Kull qatra ta' demmi tibqa' tirrepeti li jiena nisrani. Dwar 120 martri miċ-Ċina. 09/07/2020.

Ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin. 05/07/2020.

Omm tal-ħniena. Omm it-tama. Faraġ tal-migranti. Żidiet fil-litanija. 25/06/2020.

Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. 25/06/2020.

Alla tagħhom hu, Alla tiegħi. Dwar il-21 martri tal-Eġittu. 21/06/2020.