SILTIET QOSRA MINN OMELIJI U DISKORSI
TAL-AR
ĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

L-omeliji u diskorsi tal-Arċisqof tista' ssibhom minn hawn ...

Ismijiet differenti tal-Ispirtu s-Santu. 25/05/2023.

Ngħixu fil-kultura tal-likes.  16/02/2023

X'jiswa li nżejnu għall-Milied u mbagħad noqtu t-tfal fil-ġuf? 27/11/2022.

Jekk inbexxqu l-bieb għall-abort, inkunu ħamilna għażla. 20/11/2022.

Għandi l-għatx". L-aħħar kliem taċ-ċkejkna Loujin, 12/09/2022.

M'hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm. 23/06/2022.

L-ewwel irranġa ma' ħuk, qabel tiġi bl-offerta. 09/06/2022.

Jagħmel sens inġelldu l-Qaddisin bejnietom? 02/06/2022.

Aħna m'għadniex niġu l-Knisja... nismgħuha minn fuq it-televixin! 05/05/2022.

Jirbaħ il-qalb tagħna bl-imħabba... mhux bl-armamenti. 06/03/2022.

Ġesù qed jgħidilna: Ieqfu ftit. X'hinu l-iżjed importanti? 08/02/2022.

Jagħmluha skjava... Bakita. 08/02/2022.

Nitolbu ħafna għall-ġenituri. 01/02/2022.

Tabib fejjaq lilek innifsek 30/01/2022.

Imma aħna ltqajna ma’ Ġesù? 25/01/2022.

Uliedhom fil-ġuf jikkomunikaw, b'mod misterjuż. 07/12/2021.

Nifhmu meta ħuna u oħtna jkunu fuq is-Salib? 21/11/2021.

Pietru, Kornelju u l-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu li jidderiġi kollox. 19/11/2021.

Jista' jkun li aħna qegħdin fil-periferija. 19/11/2021.

In-nar li Ġesù jqabbad fid-dinja għandu prezz. 21/10/2021.

X'se nagħmel? Nimxi sewwa jew nimxi mal-kurrent? 21/10/2021.

Il-firda li ħafna drabi jġib Ġesù. 21/10/2021.

▪ Tibżax tagħmel il-pass ... tibżax tirriskja bidu ċkejken. 14/06/2021.

Għajnuna lin-nisa f'diffikulta. 30/05/2021.

Il-ġuf tal-omm huwa post qaddis tal-ħajja, mhux tal-mewt. 13/05/2021.

Alla ħalaqna xbieha tiegħu. 11/05/2021.

Nagħtu liż-żgħażagħ tagħna tagħlim sabiħ u mhux okkażjonijiet ta’ vizzju. 10/05/2021.

Ġesù hu l-ħobż li jibgħat Alla. 20/04/2021.

Il-paċi. 11/04/2021

Jekk għidt is-sewwa, ghaliex terfa' jdejk fuqi? 02/04/2021.

It-tentazzjoni li m'għandix bżonn lil Alla. 23/03/2021.

L-Arċisqof Charles J. Sciclina dwar San Ċirillu ta' Ġerusalemm. 18/03/2021.

Vittma ta' sistema. 14/03/2021.

Id-Dilka tal-Morda mhix il-farewell. 04/02/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana. 04/02/2021.

Qalb tal-ġebel, issir qalb tal-laħam. 02/02/2021.

Fil-mument tal-kriżi, niftakru fit-tama. 25/01/2021.

Nixgħel il-fjamma f'kull persuna. 13/12/2020.

Messaġġ lill-Kardinal Mario Grech fi tmiem quddiesa ta' Radd il-Ħajr. 09/12/2020.

Dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

L-Arkanġli San Mikiel, San Gariel u San Rafel. 29/09/2020.

L-injoranza jew in-nuqqas ta' responsabbiltà huma periklu għas-saħħa daqs il-virus. 30/07/2020.

Paċenzja, paċenzja, paċenza. 19/07/2020.

Kull qatra ta' demmi tibqa' tirrepeti li jiena nisrani. Dwar 120 martri miċ-Ċina. 09/07/2020.

Ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin. 05/07/2020.

Omm tal-ħniena. Omm it-tama. Faraġ tal-migranti. Żidiet fil-litanija. 25/06/2020.

Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. 25/06/2020.

Alla tagħhom hu, Alla tiegħi. Dwar il-21 martri tal-Eġittu. 21/06/2020.