SILTIET QOSRA MINN OMELIJI U DISKORSI
TAL-
ISQOF AWŻILJARJU JOSEPH GALEA CURMI

Ara aktar mill-Isqof Joe Galea Curmi ...

Meta l-Mulej qalilna tiġġudikawx, lilna għamlilna l-ikbar pjaċir! 26/06/2023.

It-Talba tal-Papa Franġisku lil Marija Omm il Knisja. Mill-Omelija tal-Isqof Joe Galea Cutrmi. 29/05/2023.

Ngħożżu l-ħajja anki meta jkollha difett. 12/06/2022.

Meta għandna ngħidu 'le'. 10/06/2022.

Ma beżax jgħid il-veritą. 04/02/2022.

Agħmlu dak li jgħidilkom Hu. 16/07/2021.

Nissieħbu miegħu fil-qawmien tiegħu. 04/04/2021.

L-Għid il-Kbir hu l-akbar vaċċin kontra l-virus tal-indifferenza. 03/04/2021.

Is-sawm li jogħġob lil Alla. 19/02/2021.

il-meravilja tal-ħajja umana. 07/02/2020

Il-Kelma ta' Alla. bħaż żerriegħa li taħdem fis-skiet. 29/01/2021.

▪ Inkunu dawl għall-oħrajn. 04/01/2021.

▪ San Ġużepp kien bniedem li joħlom. 18/12/2020.

▪ L-ugwaljanza u d-diversitą quddiem Alla. 18/09/2020.

▪ M'hemm xejn aktar progressiv mill-ħarsien tal-ħajja umana. 13/09/2020.

▪ Ġesł jagħtina l-fejqan u l-ħajja. 06/07/2020.

▪ Inressqu lill-oħrajn lejn Ġesł. Fit-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. 01/07/2020.

▪ Ir-razziżmu huwa insult lil Alla. 07/06/2020.