ĦSIBIJIET MINN FR HAYDEN

You can become a saint!

Il-Kapuċċini f'Għawdex

Fra Baskal

God's new ways! Christmas 2018

Fr Hayden u l-Isqof Joseph Alessandro OFMCap

Kif tiddefendi l-Fidi Kattolika

Il-Fejqan

Il-Qawwa tat-tifħir lil Alla

Għaliex ngħammdu lit-trabi?

Il-mewt u warajha

Kif tħejji ruħek għall-mewt?

Għalfejn għandek tqerr?

Plastic Surgery, Organ Donation & Cremation

Jekk il-partner ibiegħdek minn Alla?

Kif tista tkun Kattoliku fuq il-post tax-xogħol?

Għaliex nemmnu f'Ġesu' Ewkaristija?

Ix-xogħol nhar ta' Ħadd

Jgħin li żżomm djarju spiritwali?

Kif il-Knisja tħares lejn is-sess?

L-effetti tal-pornografija

Li tirrabja mat-tfal huwa dnub?

Għaliex għandha bżonn id-dixxerniment?

Għandna nagħmlu filters x'films naraw?

Il-qaddisin favoriti ta' Fr Hayden

 


Laqgħa personali ma' Ġesu'

Kemm se ndum imweġġa’!

X’taqbida!

Tingħalaqx fil-weġgħat tiegħek

San Ġużepp għandu x'jgħallimna

Il-foqra fil-ferħ tagħna

Il-Maħfra 1

Il-Maħfra 2

Il-Maħfra 3

Il-Maħfra 4

Taqtax qalbek!

L-ghira toqtol!

Igdem ilsienek!

Il-Bruda Spiritwali

X'sens għandu r-Randan?

It-Talb: Ftugħ għall-Imħabba

Il-Karita' mill-qalb

"Mulej għallimna nitolbu" (Luqa 11,1)

Flimkien nirbħu l-COVID-19

Michael & Kristina's Marriage Homily

"Intom tirċievu l-qawwa" (Atti 1,8)

"Let not your hearts be troubled" (Jn 14,1)

"Kemm jien diżappuntat!"

"Iddiżappuntat u għaxxaqtha!"

"X'l-aħjar li nagħmel meta nkun diżappunatat?"

"Kemm nixtieq li nerġa' nemmen!"

"Ma niflahx dal-vojt gewwa fija!"

"Qisni nixtieq inqerr! Imma..."

"Kull darba li nkun se nqerr..."

"Id-dlam ma għelbux!"

"Għax niddubita nagħmel ħażin? Mela jien mazzun!"

"Il-kuxjenza qed ittaqqalni!"

"Kliem negattiv!"

"Kun determinat!"

"Irid ikun ħabib tiegħek!"

"Ħabib tal-Facetime"

Il-Qawwa tal-Ħbiberija