Laikos

 

 LIVE  minn Malta

LULJU 2024

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa s-Sbatax-il Ħadd matul is-sena u f'Jum in-Nanniet. Kappella ta' Sant'Anna, Qrendi, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa fis-Sittax-il Ħadd ta' matul is-sena qabel il-maratona. Dar tal-Providenza, Siġġiewi , 09:30.


20. Quddiesa fl-anniversarju tal-50 sena ordinazzjoni ta' 35 saċerdot. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa fil-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-sena mill-Knisja Parrokkjali tad-Duluri, San Pawl il-Baħar, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum il-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa fl-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-sena mill-Kunvent tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta' Ġesù, Mrieħel, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa wara r-rit tal-għeluq tal-inkjesti djoċesani ta’ Henry u Inez Casolani mill-Knisja ta' Santu Wistin, Valletta, 18:15.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.

 

ĠUNJU 2024

30. Quddiesa tat-Tlettax-il Ħadd matul is-sena mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Gżira, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli mill-Katidral ta' San Pawl, Imdina, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista, Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa tal-Ħdax-il Ħadd ta' matul is-sena mill-Kappella ta' Binġemma, Imġarr, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa tal-Għaxar Ħadd ta' matul is-sena mill-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira tal-Qalb bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MEJJU 2024

31. Quddiesa u Rużarju fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija, mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa fil-Knisja Parrokkjali ta' Ġesù Nazzarenu, Sliema, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa fis-Seba' Ħadd tal-Għid, is-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema fil-Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju fil-Festa ta' San Ġorġ Preca, Presbiteru u fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M., mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa fis-Sitt Ħadd tal-Għid fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini, Floriana, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem fil-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, Xemxija, 09:30.

 

APRIL 2024

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa fil-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Kappella tal-AFEC, Floriana, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda, mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa bl-Ordinazzjoni Presbiterali, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid mill-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu f'Pax et Bonum, il-Mosta, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina mis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MARZU 2024
31.
Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


30. Sibt il-Għid: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 20:00.


30. Sibt il-Għid: L-Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. ll-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Mewt tal Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 15:30.


29. Il-Ġimgħa l-Kbira: L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Ħamis ix-Xirka: It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:00.


28. Ħamis ix-Xirka: Il-Quddiesa taż-Żjut mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju fit-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju fit-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa ta' Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa f'Jum id-Duluri, mill-Knisja ta' Ġieżu, il-Belt Valletta, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa fis-Solennità ta' San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija mill-Kappella tal-Little Sisters of the Poor, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa tal-Ħames Ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' San Anard, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa f'għeluq it-800 sena mill-pjagi ta' San Franġisk, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa tar-Raba' Ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Andrija, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, Msida, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

FRAR 2024

29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' San Lawrenz, 09:30.


24. Quddiesa mill-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju fil-Festa tal-Kattedra ta' San Pietru, Appostlu mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' San Nikola, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju tal-Erbgħa tal-Irmied mill-Knisja ta' Sarrija, il-Furjana, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum il-Morda minn San Vinċenz de Paule, Ħal Luqa, 09:30.


11. Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena B mill-Knsija Parrokkjali ta' San Franġisk, il-Qawra, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità ta' San Pawl, Patrun ta' Malta mill-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa tal-Ħames Ħadd matul is-sena B mill-Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann tal-Salib, Ta' Xbiex, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Konsagrata., 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

JANNAR 2024

31. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta' San Ġwann Bosco, Presbiteru mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa tar-Raba' Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja tal-Lunzjata, Birgu, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta' San Titu u San Timotju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju fil-Festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta' San Publju, Prinċep ta’ Malta mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa tat-Tielet Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, Valletta, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta' Sant' Anton Abbati mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa tat-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja Parrokkjali ta' San Duminku, Valletta., 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, 09:30.


7. Quddiesa fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi, 09:30.

 

DIĊEMBRU 2023

31. Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi mill-Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, Valletta, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu mill-Katidral tal-Imdina, 09:30.


24. Quddiesa fis-Solennità tal-Vġili t-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu mill-Katidral tal-Imdina, 10:45.


24. Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent mill-Kappella tal-Qalb ta' Ġesù, tal-Virtù, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-Parroċċa tal-Qrendi, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Avvent mill-Parroċċa tal-Iklin, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa fL-Ewwel Ħadd tal-Avvent mill-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, il-Belt Valletta, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

NOVEMBRU 2023
30.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu, 09:30.


29. Mass by Archbishop Charles Scicluna during the CCEE Plenary Assembly 2023, St Paul's Cathedral, Mdina.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa bil-vespri mill-Kardinal Robert Francis Prevost waqt l-Assemblea Plenarja 2023, 18:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa bil-vespri waqt l-Assemblea Plenarja fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, 18:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu u waqt Encounter mill-Aviation Museum f'Ta' Qali, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija mill-Iskola ta' St Dororthy f'Ħaż-Żebbuġ, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa tat-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena mill-Knsija ta' Santa Marija f'Birkirkara, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa tat-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena u f'Jum it-Tifkira, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-100 sena anniversarju mit-twaqqif ta' A&CO Group, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa fil-Wieħed u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella tal-Vitorja, il-Belt Valletta, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, mill-Kappella taċ-Ċimiterju tal-Qrendi, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha, 09:30.
 

OTTUBRU 2023
31.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa tat-Tletin Ħadd matul is-Sena, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa tad-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena u Jum il-Missjoni, mill-Knisja Arċipretali ta' San Pawl, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa tas-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, fil-Kurja Floriana, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa għall-Impjegati tal-Kurja u tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa tal-ftuħ tas-Sena Foresni mill-Konkatidral ta' San Gwann, 09:30.


1. Quddiesa tas-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Kappella Ta' Milt, il-Mosta, 09:30.

 

SETTEMBRU 2023

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa tal-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, l-Imsida, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa f'Jum l-Indipendenza, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa tal-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa fil-festa tad-Duluri, mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija, 09:30.


14. Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, mill-Kappella ta' Mater Dei, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa tat-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja ta' Marija Reġina, il-Marsa, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju fit-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija mill-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa tat-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja ta' San Franġisk, Birkirkara, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

AWWISSU 2023
31.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Kappella tal-Kunċizzjoni, f'Ħal Lija, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa tal-Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja tal-Bon Kunsill, f'Paceville, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema mill-Bażilika tal-Mosta, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa tad-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena mill-Kappella tal-Vitorja, f'Ħal Farruġ, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej mill-Kalkara, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

LULJU 2023
31.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena u f'Jum in-Nanniet, mill-Knisja Parrokkjali ta' Wied il-Għajn, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa tas-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa tal-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja ta' Massimiljanu Kolbe, il-Qawra, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum il-Pulizija, mill-Konkatidral ta' San Ġwann il-Belt Valletta, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Monasteru tas-Sorijiet Benedittini, l-Imdina, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa tal-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja ta' San Luqa, in-Nigret, Rabat, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa tat-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena mid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

ĠUNJU 2023
30.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli fil-Katidral tal-Imdina, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa fit-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa fil-Ħdax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-parroċċa tal-Imsida, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta' Jean Paul Mutumbo, 18:00.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Kristu mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa fis-Solennità tat-Trinita' Qaddisa mid-Dar tal-Kleru, B'Kara, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

MEJJU 2023

31. Quddiesa fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa f'Għid il-Ħamsin mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa tas-Seba' Ħadd tal-Għid u Tlugħ il-Mulej fis-Sema, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda, mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Knsija Parrokkjali ta' Gwardamanġa, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Knisja Parrokkjali ta' Fleur-de-Lys, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

APRIL 2023
30. Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet mis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid mill-Kappella ta' San Ġorġ fil-Palazz tal-President, Attard, 09:30.


22. Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta' żewġ djakni ġodda mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina mis-Santwarju tal-Ħniena Divina, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


8. Sibt il-Għid: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 20:00.


8. Sibt il-Għid: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. ll-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Mewt tal Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 15:30.


7. Il-Ġimgħa l-Kbira: L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum, 09:30.


6. Ħamis ix-Xirka: It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:00.


6. Ħamis ix-Xirka: Il-Quddiesa taż-Żjut mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Ħadd il-Palm: Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

MARZU 2023
31.
Quddiesa f'Jum id-Duluri mill-Knisja Ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa tal-Ħames Ħadd tar-Randan mill-Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa fis-Solennità ta' San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija, 09:30.


19. Quddiesa tar-Raba' Ħadd tar-Randan mill-Parroċċa tal-Fgura, 09:30.


18. Quddiesa fl-10 anniversarju mill-ħatra tal-Papa Franġisku. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan mill-Parroċċa ta' San Ġorġ, Qormi, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan mill-Parroċċa ta' Santa Marija, Gudja, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

FRAR 2023

28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan mill-Parroċċa ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa tas-Seba' Ħadd matul is-sena A mill-Oratorju Konfraternita' tal-Karità, il-Belt Valletta, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena A,Knsija ta' Sant' Agata, ir-Rabat, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju minn San Vincenz de Paule, 09:30.


10. Quddiesa fil-festa ta' San Pawl mill-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragju, il-Belt Valletta, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa tal-Ħames Ħadd matul is-sena A mill-Kappella tal-Madonna ta' Lourdes, il-Furjana, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

JANNAR 2023

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa tar-raba' Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knsija Parrokkjali ta' Kristu Rxoxt, Pembroke, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa tat-tielet Ħadd ta' matul is-Sena, mill-Kitidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa mill-Monasteru ta' Sant'Ursula, il-Belt Valletta, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa tat-tieni Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja Parrokkjali tal-Ibraġ, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa tal-Ħadd, Solennità tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa b'suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa tal-Ħadd fl-Ewwel Jum tas-Sena, mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza, 09:30.

 

DIĊEMBRU 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu mill-Katidral Metropolitan tal-Imdina, 09:30.


24. Quddiesa fis-Solennità tal-Vġili t-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu mill-Katidral Metropolitan tal-Imdina, 10:45.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mid-Dar tal-Kleru, B'Kara, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent mill-Parroċċa ta' Santa Venera, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-Parroċċa ta' Ħal Għaxaq, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija mis-Seminarju f'tal-Virtu, ir-Rabat, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Servizz Ekumeniku bis-sehem tal-Patrijarka fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Avvent mill-Kappella ta' San Niklaw, Żejtun, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

NOVEMBRU 2022
30.
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Festa ta' Sant'Andrija, Appostlu, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent mill-Knisja ta' Ħ'Attard, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa fl-10 anniversarju Episkopali tal-Arċisqof mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:30.


24. Quddiesa mill-Freeport, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. It-talba tal-għasar u l-barka fil-festa ta' Kristu Re mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta.


20. Quddiesa fis-Solennità ta' Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu mill-Bażilika ta' Kristu Re, Paola, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa mal-gradwati tal-MCAST mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 19:00.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa fit-Tlieta u Tletin Ħadd matul u Jum it-Tifkira mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Vallettta, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa fit-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-sena u f'Jum l-Uffiċjali Korrettivi ta' Kordin mill-Kokatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet mill-Kappella tar-Resurrezzjoni, f'Ħal Qormi, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

OTTUBRU 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa tad-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-sena mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena u Jum il-Missjoni, mill-Bażilika tal-Mosta, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Monasteru ta' Sant' Ursula, il-Belt Valletta, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa tad-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-sena mill-kappella tal-Bidnija, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa tas-Seba' u Għoxrin Ħadd matul is-sena, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof mill-Parroċċa tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamangia, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Ghigo Community Residence, Gudja, 09:30.


3. Quddiesa tal-ftuħ tas-Sena Forensi mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


2. Quddiesa tas-Seba' u Għoxrin Ħadd matul is-sena u Jum l-Uffiċjali Korrettivi mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.

 

SETTEMBRU 2022

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa fil-Festa ta' San Mikiel mill-Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa fis-Sitta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella tal-Kunċizzjoni, fil-Baħrija, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa f'Jum l-Indipendenza, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa fil-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena mill-kappella ta' Sta Marija f'Bir Miftuħ, il-Gudja, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta,18:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa fl-Ergħba u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa f'Jum il-Vitorja, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa fit-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena mill-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

AWWISSU 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa tat-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena mill-Knisja tal-Manikata, 09:30.


19. L-aħħar tislima lil Mons. Philip Calleja, il-Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta, 15:00.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa fil-festa ta' Santa Marija, mill-Bażilika tal-Mosta, 09:30.


14. Quddiesa tal-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella ta' San Xmun Appostlu, fil-Wardija, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa fid-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella tal-Bon Pastur f'Ħal Balzan, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

LULJU 2022

31. Quddiesa fit-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-Sena u Jum in-Nanniet mill-Knisja Parrokkjali ta' Wied il-Għajn, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-NAO, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa fis-Sbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa fis-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella tas-Sagra Familja, f'Ħal Qormi, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum il-Pulizija fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa fil-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-kappella tal-Monasteru ta' Santa Skolastika, il-Birgu, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa fl-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza, fis-Siġġiewi, 09:30.


1. Quddiesa fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon mill-Knisja ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.

 

ĠUNJU 2022

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa fis-Solennità tal-Martirju ta' San Pietru u San Pawl, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa fil-Festa tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa tal-Ħadd - Pontifikal fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej fil-Katidral tal-Imdina, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa mill-Knisja tas-Seminarju, f'tal-Virtù, ir-Rabat, 09:30.


14. Quddiesa mill-Knisja tas-Seminarju, f'tal-Virtù, ir-Rabat, 09:30.


13. Quddiesa mill-Knisja tas-Seminarju, f'tal-Virtù, ir-Rabat, 09:30.


12. Quddiesa tal-Ħadd fis-Solennità tat-Trinita' Qaddisa mill-Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa tal-Ħadd fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MEJJU 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa tas-Seba' Ħadd tal-Għid,mill-Knisja l-Qadima tas Salvatur, Ħal Lija, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju, f'Tal-Virtù, Rabat, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju, f'Tal-Virtù, Rabat, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju, f'Tal-Virtù, Rabat, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


14. Quddiesa tal-ordinazzjoni saċerdotali ta' tliet saċerdoti ġodda, fil-Katidral tal-Imdina, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa mill-Knisja tal-Midalja Mirakoluża, il-Blata l-Bajda, 09:30.


8. Quddiesa tal-Ħadd mis-Seminarju, fl-okkażjoni ta' Jum il-Vokazzjonijiet, 09:30.


7. Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu, fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Erbatax-il Parlament, 09:00.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa mill-Kunvent Ulied il-Qalb ta' Ġesù, Sta Venera, 09:30.

 

APRIL 2022

30. Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali, mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa mill-Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa fl-Ottava tal-Għid mill-Knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


16. Sibt il-Għid: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 20:00.


16. Sibt il-Għid: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. ll-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Mewt tal Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 15:30.


15. Il-Ġimgħa l-Kbira: L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum, 09:30.


14. Ħamis ix-Xirka: It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 18:00.


14. Ħamis ix-Xirka: Il-Quddiesa taż-Żjut mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja ta' Ġieżu, Valletta, 09:30.


10. Ħadd il-Palm: Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm mill-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju f'Jum id-Duluri, mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Il-Papa Franġisku f'Malta - Ċerimonja tat-tluq fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Ħal Luqa, 18:00.


3. Il-Papa Franġisku f'Malta - Laqgħa mal-migranti fil-Laboratorju tal-Paċi John XXIII, Hal Far, 16:45.


3. Il-Papa Franġisku f'Malta - Quddiesa fuq il-Fosos, Floriana, 10:15.


3. Il-Papa Franġisku f'Malta - Żjara fil-Grotta ta' San Pawl fil-Bażilika ta' San Pawl, Rabat, 08:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Malta - Laqgħa ta' talb fis-Santwarju Nazzjonali Ta' Pinu, Għawdex, 17:00.


2. Il-Papa Franġisku f'Malta - Tluq bil-katamaran mill-Port il-Kbir, Valletta, 15:45.


2. Il-Papa Franġisku f'Malta - Żjara ta' kortesija lill-President tar-Repubblika, Valletta, 10:45.


2. Il-Papa Franġisku f'Malta - Ċerimonja ta' merħba fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Ħal Luqa, 10:00.


2. Il-Papa Franġisku f'Malta - Avveniment taż-żgħażagħ u ċerimonja ta' merħba, Valletta, 09:00.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MARZU 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill‑Kappella tal-Madonna tal‑Mirakli, Ħal Lija, 09:30.


27. Quddiesa tar-Raba' Ħadd tar-Randan mill‑Kappella tal-Madonna tal‑Mirakli, Ħal Lija, 09:30.


25. Talba ta' konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb bla Tebgħa ta' Marija, 17:45.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan mis‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Mellieħa, 09:30.


19. Mass for all Catholics in Malta at St Paul's Cathedral, Mdina, 18:00.


19. Quddiesa fil-50 sena mill-ewwel quddiesa ċelebrata mis-saċerdoti tal-kors tal-1972, 17:45.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Paola, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta, fil-Konkatidral ta' San Ġwann (parti 2), 18:30.


9. Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta, fil-Konkatidral ta' San Ġwann (parti 1), 18:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa f'Ħadd in-Nies, mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa f'Ras ir-Randan mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


1. Quddiesa b'suffraġju għal ruħ l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 18:00.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

FRAR 2022

28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa tal-Ħadd mill-Kappella ta' San Pawl Nawfragu, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa tal-Ħadd - Jum il-festa tal-Qaddisin ta' Fatima 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa tal-Ħadd mill-Kappella ta' San Pawl Nawfragu, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa tal-Pontifikal fil-festa tal-Appolstlu Missierna San Pawl, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja ta' Sant'Agata, Rabat, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.
 

JANNAR 2022

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa tal-Ħadd mill-Kappella tal-Oratorju tas-Salesjani ta' Dun Bosco, Tas-Sliema, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa tal-Ħadd mill-kappella ta' San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar, 09:30.


22. Servizz Ekumeniku għall-għaqda fost l-Insara, 19:00.


21. Diocesan Ecumenical Service for the Week of Prayer for Christian Unity 2022, 18:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja ta' San Martin, Baħrija, 09:30.


15. Quddiesa għall‑koppji li se jiżżewġu fl‑2022, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 17:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk, 09:30.


8. Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2020 u l-2021, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 17:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa tal-Epifanija mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


1. Quddiesa fl-Ewwel tas-Sena mid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi, 09:30.

 

DIĊEMBRU 2021

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi mill-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


25. Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta’ Ġesù mill-Katidral tal-Imdina, 09:30.


24. L-Uffiċċju tal-Qari u Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, 23:15.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent mill-Kappella tal-Isptar Mater Dei, L-Imsida, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa mill-Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħal Balzan, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Avvent mill-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija, 09:30.


3. Quddiesa tal-Funeral ta' Fr Matthew Festing. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 14:00.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

NOVEMBRU 2021

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST fil-Katidral ta' San Ġwann, Valletta, 19:00.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali fil-Katidral tal-Imdina, 18:00.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa fil-festa ta' Kristu Re. Bażilika ta' Kristu Re, Paola, 17:00.


21. Quddiesa Knisja Parrokkjali ta' Santa Katerina, iż-Żejtun, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa f'Jum it-Tifkira mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, 18:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa l-ġodda tal-Università, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, 18:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa mill-kappella taċ-Ċimiterju, fis-Siġġiewi, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, fil-knisja tal-Erwieh, Ħal Tarxien, 09:30.


1. Quddiesa fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06:00.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

OTTUBRU 2021

31. Quddiesa Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tas-Samra, Ħamrun, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa f'Jum il-Forzi Armati mill-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa mill-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


1. Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi mill-Konkatidral ta' Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.

 

SETTEMBRU 2021

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa mill-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa mill-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Talb u sawm għall-Afganistan, 08:00.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Valletta, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa mill-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa mill-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa mill-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

AWWISSU 2021

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa mill-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa mill-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa Funerali ta' Dun Tancred Sultana fil-Knisja Parrokkjali ta' San Gejtanu, Ħamrun, 15:00.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa mill-Bażilika Minuri l‑Mosta, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa Funerali ta' Dun Nicholas Cachia fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi, Malta, 16:00.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa mill-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa mill-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija, 09:30.
 

LULJU 2021

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa mill-Knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa mill-Knisja ta' San Nikola, il-Belt Valletta, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum il-Pulizija, 09:30.


11. Quddiesa mill-Monasteru ta Santa Skolastika, il-Birgu, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja ta' Ġieżu, Il-Belt Valletta, 09:30.

 

ĠUNJU 2021

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa mill-Katidral ta' San Pawl, L-Imdina, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kappella ta' San Vinċenz De Paul, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa tal-Ħadd mill-Katidral ta' San Pawl, Mdina, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


 

MEJJU 2021

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa fl-Għid il-Ħamsin fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, 09:30.


16. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija, 09:30.


15. Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa minn Dar Ġesu Nazzarenu, Żejtun, 09:30.


8. Quddiesa tal-ordinazzjoni ta' erba' saċerdoti ġodda, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija, 09:30.


1. Quddiesa tat-Tifkira ta' San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta' San Ġużepp Ħaddiem, B'Kara., 09:30.


 

APRIL 2021

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa mill-kappella tas-Sorijiet ta' Mother Tereża, Bormla., 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa mis-Santwarju tal-Ħniena Divina, in-Naxxar, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, 09:30.


3. Sibt il-Għid: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, 20:00.


3. Sibt il-Għid: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum, 09:30.


2. ll-Ġimgħa l-Kbira: Via Sacra, 19:00.


2. ll-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej, 15:30.


2. ll-Ġimgħa l-Kbira: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta' Sbiħ il-Jum, 09:30.


1. Ħamis ix-Xirka - It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn, 18:00.


1. Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Griżma bit-tberik taż-żjut, 09:30.

 

MARZU 2021

31. Quddiesa u Rużarju fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju fit-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju fit-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm u Quddiesa ta' Ħadd il-Palm mill-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta, 17:30.


26. Quddiesa Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa tal-Ħadd mill-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), ir-Rabat , 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa mill-Kappella ta' San Blas, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa mill-Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

FRAR 2021

28. Quddiesa mill-Kappella tat-Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korretiva ta' Kordin, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Riflessjonijiet mill-Arċisqof J. Scicluna għar-Randan 2021 - It-Tieni Ħadd, 18:00.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa f'Ħadd in-Nies mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż Żabbar, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Riflessjonijiet mill-Arċisqof J. Scicluna għar-Randan 2021 - L-Ewwel Ħadd, 18:00.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa f'Ras ir-Randan mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), il-Furjana, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa mill-Knisja ta' San Bert, Ħal Tarxien, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal‑festa ta' San Pawl Missierna, Patrun ta' Malta. Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa mill-Knisja ta' San Bert, Ħal Tarxien, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kunvent tas-Sorijiet Klarissi F'San Ġiljan, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

JANNAR 2021

31. Quddiesa mill-knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa mill-knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Diocesan Ecumenical Service for the Week of Prayer for Christian Unity 2021.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa mill-knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa mill-knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa tal‑Epifanija ċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

DIĊEMBRU 2020

31. Quddiesa ta' Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 17:30.


31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-kappella ta' Sant Antnin f'Manoel Island, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-kappella tal-Madonna ta' Lourdes, il-Furjana, 09:30.


25. Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, fil-Katidral tal-Imdina, 09:30.


24. Uffiċċju tal-Qari u Quddiesa ta' Nofsillejl, mill-Katidral tal-Imdina, 11:00.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa tar-Raba' Ħadd tal-Avvent mill-kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent mill-kappella ta Santu Kristu, Ħal Għaxaq, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa ta' Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-ħatra bħala Kardinal tal-E.T. Mons. Mario Grech, 17:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa mill-kappella ta' Sant Antnin ta' Padova, Manoel Island, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

NOVEMBRU 2020

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa mill-kappella ta' Wied Għammieq, il-Kalkara, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re 2020, 17:00.


22. Quddiesa mill-kappella ta' Wied Għammieq, il-Kalkara, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa mill-kappella ta' Wied Għammieq, il-Kalkara, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum it-Tifkira, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, fiċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid, 09:30.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta' tliet seminaristi fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.

 

OTTUBRU 2020

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa f'Jum il-Forzi Armati, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta, 09:30.


1. Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi, 09:30.

 

SETTEMBRU 2020

30. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Parrokkjali ta' Marija Annunzjata, Ħal Balzan, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa Pontifikali Statali fil-festa Nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza, 09:30.


20. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza Siġġiewi, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa mill-Knisja ta' Ġieżu, il-Belt Valletta, 09:30.


13. Quddiesa tal-Ħadd mid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa fil-festa ta' Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa tal-Ħadd mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

AWWISSU 2020

31. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23.. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli, 09:30.


15. Rużarju u Att ta' konsagrazzjoni lill-Verġni Marija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa, 11:30.


15. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli, 09:30.


8. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Knisja Parrokkjali ta Portu Salvu (San Duminku), il‑Belt Valletta, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

LULJU 2020

31. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa ta' ringrazzjament mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun, 9:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa f'Jum il-Pulizija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

ĠUNJU 2020

30. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' Raħal Ġdid, 18:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa tat-tberik taż-żjut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina, 18:30.


28. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul's Parish Church, Rabat, 10:30.


28. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat, 09:30.


27. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


27. Quddiesa tal-Ordinazzjoni Djakonali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta' Bormla, 11:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarjmill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul's Parish Church, Rabat, 10:30.


21. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta San Pawl, ir-Rabat , 09:30.


20. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


20. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Bażilika tal-Isla, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul's Parish Church, Rabat, 10:30.


14. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta San Pawl, ir-Rabat , 09:30.


13. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


13. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


7. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul's Grotto, Rabat, 10:30.


7. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill‑mill‑Grotta ta' San Pawl, ir-Rabat, 09:30.


6. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


6. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MEJJU 2020

31. Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 12:00.


31. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, 10:30.


31. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


30. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


30. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


24. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, 10:30.


24. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


23. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


23. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Sta Rita ta' Cascia mill‑Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, 11:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


18. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


17. Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa, 10:30.


17. Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


16. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 19:00.


16. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


11. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


10. Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


10. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa, 10:30.


10. Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 09:30.


9. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca mill‑Kappella tal‑Midalja Mirakoluża, il-Blata l‑Bajda, 09:30.


8. Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta' Pompej u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' M'Xlokk, 11:30.


8. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


3. Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Seminary, Rabat, 10:30.


3. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seminarju, ir-Rabat, 09:30.


2. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

APRIL 2020

30. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


28. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 11:30.


26. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from Church of St Francis, Ħamrun, 10:30.


26. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, 09:30.


25. Quddiesa taż-Żgħażagħ, 19:00.


25. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


21. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta' Ħal Balzan, 11:30.


19. Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun, 10:30.


19. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, 09:30.


18. Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt, 07:00.


18. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


14. Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil‑Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


12. Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan, 11:30.


12. Ħadd il-Għid 2020: Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.


11. Sibt il-Għid 2020: Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 20:30.


11. Sibt il-Għid 2020: Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.


10. Il-Ġimgħa l-Kbira: Via Crucis mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 18:30.


10. Il-Ġimgħa l-Kbira 2020: Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 15:00.


10. Il-Ġimgħa l-Kbira 2020: Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


9. Ħamis ix-Xirka 2020: Seba' waqfiet ma' Ġesù mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill‑Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, 20:30.


9. Ħamis ix-Xirka 2020: Quddiesa u Adorazzjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


9. Ħamis ix-Xirka 2020: Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


8. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


8. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


7. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


7. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


6. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


6. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


5. Quddiesa f'Ħadd il-Palm  mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja Marija Annunzjata, Balzan, 11:30.


5. Quddiesa ta' Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


4. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


3. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri mill-Arċisqof Charles J. Scicluna minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta, 17:30.


3. Eżerċizzi tar-Randan mill-Parroċċa ta' Senglea minn Fr Robin Camilleri, 15:00.


3. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta, 09:30.


2. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


2. Eżerċizzi tar-Randan mill-Parroċċa ta' Senglea minn Fr Robin Camilleri, 15:00.


2. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


1. Eżerċizzi tar-Randan mill-Parroċċa ta' Senglea minn Fr Robin Camilleri, 15:00.


1. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.

 

MARZU 2020

31. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


31. Eżerċizzi tar-Randan mill-Parroċċa ta' Senglea minn Fr Robin Camilleri, 15:00.


31. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


30. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


30. Eżerċizzi tar-Randan mill-Parroċċa ta' Senglea minn Fr Robin Camilleri, 15:00.


30. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


29. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta' Ħal Balzan, 11.00.


29. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, 09:30.


28. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


27. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


27. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla minn Fr. Branden Gatt, 15:00.


27. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


26. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


26. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla minn Fr. Branden Gatt, 15:00.


26. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


25. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla minn Fr. Branden Gatt, 15:00.


25. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


24. Quddiesa u t-Talba  tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


24. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla minn Fr. Branden Gatt, 15:00.


24. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


23. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


23. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla minn Fr. Branden Gatt, 15:00.


23. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


22. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan, 11:00.


22. Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, 09:30.


21. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


20. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


20. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla, 15:00.


20. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


19. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu', ir-Rabat 17:30.


19. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla, 15:00.


19. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu', ir-Rabat, 09:30.


18. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


18. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla, 15:00.


18. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


17. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


17. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla, 15:00.


17. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


16. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 17:30.


16. Eżerċizzi mill-Knisja Parrokkjali tal-Isla, 15:00.


16. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


15. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, 09:30.


14. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 09:30.


13. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, 12:00.

 

FRAR 2020

10. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tan-Nawfragju ta' San Pawl mill-Knisja Arċipretali ta' San Pawl, Il-Belt Valletta.


2. L-Isqof Awżiljarju jiċċelebra Quddiesa ta' Jum il-Ħajja fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 11:00.

 

JANNAR 2020

24. Diocesan Ecumenical Service during the Week of Prayer for Christian Unity 2020, 18:30.


11. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall‑koppji li żżewġu matul l‑2019, 17:30.


9. Quddiesa praesente cadavere mill-Arċisqof Charles J. Scicluna b'suffraġju tal-Kardinal Prospero Grech fil-Katidral tal-Imdina, 14:00.


5. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Epifanija, 09:00.


4. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall‑koppji li se jiżżewġu fl‑2020, 09:00.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis‑Solennità ta' Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi, 09:00.

 

DIĊEMBRU 2019

31. Quddiesa ta' Radd il‑Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem is-sena, 17:30.


25. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis‑Solennità tat‑Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, 11:00.


24. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna Pontfikali fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, 22:30.


14. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall‑familji fil-festa tas-Sagra Familja, 17:30.


6. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall‑istudenti tal‑iskejjel fil‑bidu tal‑kampanja 'Milied Flimkien', 09:30.

 

 

NOVEMBRU 2019

24. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita' ta' Kristu Re, 17:00.


2. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna b'Tifkira tal-Mejtin Kollha, 11:00.


1. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, 19:00.

 

OTTUBRU 2019

15. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 Anniversarju tal-eżumazzjoni tal-fdalijiet ta' Adelaide Cini, 19:00.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni ta' Jum l-Armata, 10:30.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ftuħ tas-Sena Forensi, 09:00.

 

SETTEMBRU 2019

29. Quddiesa fl-okkazjoni taċ-Ċerimonja tal-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta, 11:00.


29. Ċerimonja tal-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta, 10:30.


29. Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta' Jum il-Migranti u r-Refuġjati 2019, fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana, 09:00.


21. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Statali fil-Festa Nazzjonali ta' Jum l‑Indipendenza 2019, 09:00.

 

LULJU 2019

12. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konkatidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija, 09:00.

 

ĠUNJU 2019

29. Pontifikal mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Martirju ta' San Pietru u San Pawl, bis‑sehem tal‑Kapitlu Metropolitan, 18:00.


24. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑festa tat‑Twelid ta' San Ġwann Battista u wara ssir r-repożizzjoni tar‑relikwa, 18:00.


23. Pontifikal  mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta' Ġesù (Corpus Christi), 09:30.


9. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita` ta' Għid il-Ħamsin, 09:15.


7. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna b'Suffraġju tal-Vittmi tas-Sette Giugno, 10:00.

 

MEJJU 2019

12. Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta' ħames djakni ġodda mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:00.

 

APRIL 2019

28. Quddiesa tal-Festa tal-Ħniena Divina, 17:30.


27. L-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' saċerdoti ġodda mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta , 09:30.


21. Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.


20. Sibt il-Għid - Viġili tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 19:00.


19. Il-Ġimgħa l-Kbira - Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 14:30.


18. Ħamis ix-Xirka - Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 17:00.


18. Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Griżma mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 08:15.


14. Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.

 

MARZU 2019

31. Ftuħ tal-Proċess Djoċesan għall-Kawża ta' Beatifikazzjoni ta' Bro Louis Camilleri FSC, 10:00.


24. 50 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta' Mons. Pawl Cremona u Mons. Ġorġ Frendo, 17:30.


6. Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 06:30.

 

FRAR 2019

3. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Ħajja, 11:00.


2. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, 17:30.

 

JANNAR 2019

25. Servizz Ekumeniku Djoċesan fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, 18:30.


19. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li ser jiżżewġu matul l-2019, 17:30.


6. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Epifanija u l-kandidatura ta' erba' seminaristi, 09:15.


5. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li żżewġu matul l-2018, 17:30.

 

DIĊEMBRU 2018

31. Quddiesa ta' Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Tmiem is-Sena bil-Kant tat-Te Deum, 18:30.


25. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita` ta' Sidna Ġesu` Kristu, 11:00.


24. Għanjiet tal-Milied, Prietka tat-Tifel u Quddiesa ta' Nofs il-Lejl mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 11:00.


15. Quddiesa għall-Familji organizzata mill-GRUFAN, 17:30.


10. Quddiesa għall-Istudenti fil-Bidu tal-Kampanja 'Milied Flimkien', 9:30.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-150 anniversarju tal-miġja tas-Sorijiet tal-Karità f'Malta, 17:30.

 

NOVEMBRU 2018

30. Quddiesa ta' ringrazzjament mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST, 19:00.


25. Festa ta' Kristu Re, 17:00.


15. Quddiesa ta' Ringrazzjament mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Gradwati l-Ġodda tal-Universita` ta' Malta, 18:30.


9. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Okkażjoni tal-50 Sena mit-Twaqqif ta' CARITAS Malta, 18:00.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, 18:00.


SETTEMBRU 2018

21. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum l-Indipendenza 2018 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 11:00.


8. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 11:00.


7. Quddiesa Pontifikali mil-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Vitorja, fil-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar, 18:45.

 

AWWISSU 2018

4. Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons. Joseph Galea Curmi, 18:45.


3. Velja ta' talb lejlet l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons. Joseph Galea Curmi.

 

LULJU 2018

29. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa fl-okkażjoni tal-għoti tat-titlu ta' bażilika minuri lill-knisja tal-Mosta.


14. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konkatidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija, 13:00.

 

ĠUNJU 2018

29. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, fil-Katidral tal-Imdina.


24. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennita' tat-twelid ta' San Ġwann il-Battista, 11:00.


23. Konferenza tal-aħbarijiet mir-residenza tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Imdina, 12:00.


3. Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Ġesù (Corpus Christi), 16:00.


1. L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippreżenta l-Eżortazzjoni Appostolika Gaudete et Exsultate, 18:45.

 

MEJJU 2018

24. Funeral ta' Fr Arthur Vella S.J., 15:15.


19. Quddiesa ta' ringrazzjament mill-Isqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-25 sena ta' Richmond Foundation.


9. L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Ġorġ Preca fil-Knisja Parrokkjali, Santa Venera.

 

APRIL 2018

22. Quddiesa tal-Ordinazzjoni Djakonali, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Katidral tal-Imdina, 13:00.


1. Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.


 

MARZU 2018

31. Sibt il-Għid - Viġili tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 19:00.


30. Il-Ġimgħa l-Kbira - Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 14:30.


29. Ħamis ix-Xirka - Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 17:30.


25. Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, 09:30.


 

TRASMISSJONIJIET TA'  QABEL ...