Dr George Lombardi jirrakonta l-esperjenza tiegħu ta’ meta invista u opera lil Mother Theresa.

Il-Ġrajja ta’ Ġesù skont l-Evanġelju ta’ San Luqa.

Il-Lingwa ta' Ġesù. L-uniku post fejn ghadhom jitkellmu l-Aramajk,

Meta jiġi Bin il-bniedem, se jsib fidi fuq l-art? U f’Malta, tgħid għad isib?

Min huwa l-Papa Franġisku? 2012.

Sena tal-Fidi, 2012 - 2013.

Sinodu 2012. Dwar il-messaġġ finali mill-Isqfijiet.

L-Istorja ta' Kebrat. Esperjenza ta' żgħażugħa immigranta.

It-tifel li ma riedx jitlaq lil-Papa Franġisku. 26/10/2013.

Tiftakarha d-data tal-Magħmudija tiegħek?


 

Riżorsi awdjo-viżivi ►