KWARTA MAL-KELMA

Minn Patri Marcello Ghirlando ofm

ID-DEHRIET TA' KRISTU RXOXT

▪  Mattew 28:1-10. Il-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet.

▪  Mattew 28:16-20. Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli.

▪  Mark 16:1-8. Il-qawmien u d-dehra lil Marija ta’ Magdala u liż-żewġ dixxipli.

▪  Mark 16:9-20. Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli.

▪  Luqa 24:1-12. Il-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet.

▪  Luqa 24:13-35. Fit-triq ta’ Għemmaws.

▪  Luqa 24:36-53. Ġesù jidher lid-dixxipli tiegħu.

▪  Ġwanni 20:1-10. Il-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet.

▪  Ġwanni 20:11-18. Ġesù jidher lil Marija ta’ Magdala.

▪  Ġwanni 20:19-29. Ġesù jidher lid-dixxipli u lil Tumas.

▪  Ġwanni 21:1-19. Ġesù jidher lil seba’ dixxipli.

▪  1 Korintin 15:1-11. Il-qawmien ta’ Ġesù Kristu.

 

RAKKONTI MILL-EVANĠELJU SKONT SAN MARK

▪  Ġesù jfejjaq raġel bi spirtu ħażin.

▪  Ġesù jfejjaq raġel imxajtan f’Ġerasa.

▪  Il-fidi tal-mara Sirofeniċja u l-ħelsien ta’ bintha.

▪  Ġesù jfejjaq tifel u jeħilsu mix-xitan.

▪  Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ.

▪  Ġesù jfejjaq mara u jqajjem tifla mill-mewt.

▪  Ġesù jfejjaq trux u mbikkem.

▪  Ġesù jfejjaq lil Bartimew l-agħma.

▪  Ġesù jsikket tempesta.

▪  Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ.

▪  Ġesù jimxi fuq l-ilma.

▪  Ġesù jitma’ erbat elef ruħ.

▪  Il-parabbola taż-żerriegħ.

▪  Il-parabboli tal-musbieħ u taż-żerriegħa.

▪  Tagħlima mis-siġra mnixxfa.

▪  Il-parabbola tal-għalqa u l-bdiewa.