L-ISQFIJIET MALTIN FUQ SAN ĠUŻEPP

MILL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

San Ġużepp. Missier veru

San Ġużepp. Bniedem Realista u fidil

San Ġużepp. Bniedem bħalna

 

MILL-ISQOF AWŻILJARJU JOE GALEA CURMI

San Ġużepp. Protettur u reżiljenti

San Ġużepp. Jisma' u jilqa' r rieda tal-Missier

 

MILL-ISQOF ANTON TEUMA

San Ġużepp. Xbieha tal-Ħniena tal-Missier

San Ġużepp. Ħajja li tħalli l-frott permezz ta' xogħol idejh