LIVE  mill-Vatikan

MEJJU 2021

16. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


16. Quddiesa għall-komunita' tal-fidili f'Myanmar, residenti f'Ruma, 10:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


9. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


2. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Talba tar-Rużarju biex tintemm il-pandemija, 18:00.


APRIL 2021

28. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


25. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku - Quddies b'Ordinazzjonijiet Saċerdotali, 09:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


18. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


11. Il-Papa Franġisku - Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid (Festa tal-Ħniena Divina) u Regina Caeli, 10:30.


7. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


5. Il-Papa Franġisku - Regina Caeli, 12:00.


4. Il-Papa Franġisku - Ħadd il-Għid - Barka "Urbi et Orbi", 12:00.


4. Il-Papa Franġisku - Ħadd il-Għid - Quddiesa tal-Jum, 10:00.


3. Il-Papa Franġisku - Is-Sibt Imqaddes - Viġili tal-Għid fil-lejl Imqaddes tal-Għid, 19:30.


2. Il-Papa Franġisku - Il-Ġimgħa l-Kbira - It-Triq tas-Salib ippreseduta mill-Qdusija tiegħu l-Papa, 21:00.


2. Il-Papa Franġisku - Il-Ġimgħa l-Kbira - Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej, 18:00.


1. Il-Papa Franġisku - Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Aħħar Ikla tal-Mulej; 18:00.


1. Il-Papa Franġisku - Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Griżma; 10.00.


MARZU 2021

31. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


28. Il-Papa Franġisku - Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm u Quddiesa ta' Ħadd il-Palm u Angelus, 10:30.


24. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


21. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


17. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


14. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fl-okkażjoni tal-500 sena ta' Kristjaneżmu fil-Filippini, 10:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Penitenzjarju Appostoliku, 11:45.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


8. Il-Papa Franġisku Konferenza Stampa waqt it-titjira tar-ritorn lejn Ruma, 19:00.


7. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Quddiesa, 16:00.


7. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Żjara fil-Komunità Qaraqosh u l-Angelus, 11:30.


7. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Talb b’Sufraġġju għall-Vittmi tal-Gwerra, 10:00.


6. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Quddiesa, 18:00.


6. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Laqgħa interreliġjuża, 11:10.


5. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Laqgħa mal-Isqfijiet, is-Saċerdoti, ir-Reliġjużi, il-Persuni Kkonsagrati, is-Seminaristi u l-Katekisti, 16:40.


5. Il-Papa Franġisku fl-Iraq: Laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku, 15:45.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


FRAR 2021

28. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


17. Il-Papa Franġisku - Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied, 09:30.


14. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Korp Diplomatiku akkreditat mas-Santa Sede, 10:00.


7. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-parteċipanti fl-Assemblea Ġenerali tal-Moviment tal-Fokolarini, 12:00.


4. Il-Papa Franġisku - Messaġġ f'Vidjo biex ifakkar l-ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana, 14:30.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


2. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, 17:30.


JANNAR 2021

31. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


25. Solennita' tal-Konverżjoni ta' San Pawl - Ċelebrazzjoni tal-Għasar, 17:30.


24. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


24. Quddiesa f'Ħadd il-Kelma ta' Alla, 10:00.


20. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


17. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


10. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' tal-Epifanija tal-Mulej, 10:00.


3. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' ta' Marija Omm Alla, 10:00.


DIĊEMBRU 2020

31. Solennita' ta' Marija, Omm Alla - L-Ewwel Għasar u Te Deum b'ringrazzjament għas-sena li għaddiet, 17:00.


30. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


27. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku - Solennita' tat-Twelid tal-Mulej - Barka "Urbi et Orbi", 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Solennita' tat-Twelid tal-Mulej - Quddiesa ta' Nofs il-lejl, 19:30.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza fejn fiha l-impjegati tal-Belt tal-Vatikan taw l-Awguri tagħhom tal-Milied lill-Papa, , 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza fejn fiha il-Kurja Rumana tat l-Awguri tal-Milied lill-Papa, 10:30.


20. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


13. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Quddies fil-Festa tal-Imqaddsa Verġni Marija ta' Guadalupe, 11:00.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


NOVEMBRU 2020

29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Quddies tal-Kardinali l-ġodda, 10:00.


28. Konċistorju li fih il-Papa Franġisku ħatar 13-il Kardinal ġdid, fost l-Isqof Mario Grech, 16:00.


25. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


22. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' ta' Kristu Sultan, 10:00.


18. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Foqra, 10:00.


11. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-mistrieħ tal-erwieħ tal-Kardinali u l-Isqfijiet li mietu matul is-sena, 11:00.


4. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


2. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fit-Tifkira tal-fidili mejtin kollha, 16:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


OTTUBRU 2020

28. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


25. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


20. Il-Papa Franġisku - Talb għall-Paċi, 16:25.


18. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Messaġġ Vidjo fl-okkażjoni tal-laqgħa organizzata mill-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika: “Global Compact on Education. Together to look beyond”, 15:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


11. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


7. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


4. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


3. Il-Papa Franġisku - Il-Qdusija tiegħu l-Papa Franġisku jiffirma l-Enċiklika l-ġdida "L-aħwa kollha," dwar fraternita' u ħbiberija soċjali, 15:00.


SETTEMBRU 2020

30. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


28. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Ispettorat tas-Sigurtà Pubblika tal-Vatikan, 11:45.


27. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


20. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


13. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza għall-parteċipanti tal-laqgħa dwar il-"Laudato si", 12:00.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


AWWISSU 2020

30. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


23. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


19. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


16. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


9. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


2. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


LULJU 2020

26. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


19. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


ĠUNJU 2020

29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Solennita' ta' San Pietru u San Pawl, 10:00.


28. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


21. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


17. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


14. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, 09:45.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


7. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


MEJJU 2020

31. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


31. Il-Papa Franġisku - Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin, 10:00.


30. Il-Papa Franġisku - Ir-reċita tar-Rużarju Mqaddes, 17:30.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


24. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


20. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


18. Il-Papa Franġisku - Quddies f'għeluq il-100 sena mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II, 07:00.


17. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


10. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


3. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


APRIL 2020

29. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


26. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


19. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Għid, festa liturġika tal-Ħniena Divina u Regina Coeli, 10:30.


15. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


13. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Quddiesa ta' Ħadd il-Għid u barka "Urbi et Orbi", 10.00.


11. Il-Papa Franġisku - Sibt il-Għid - Velja fil-lejl qaddis tal-Għid, 20:30.


10. Il-Papa Franġisku - Il-Ġimgħa l-Kbira - It-triq tas-salib fil-Kolossew ippreseduta mill-Qdusija tiegħu l-Papa, 21:15.


10. Il-Papa Franġisku - Il-Ġimgħa l-Kbira - Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej, 17:00.


9. Il-Papa Franġisku - Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Ikla tal-Mulej "in Coena Domini", 18:00.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


5. Il-Papa Franġisku - Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej u Angelus, 10:00.


1. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


MARZU 2020

29. Il-Papa Franġisku - Angelus,12:00.


27. Il-Papa Franġisku - Mument ta 'Talb u l-Barka ta' Urbi et Orbi, 18:00.


25. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


22. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


18. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


11. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


FRAR 2020

26. Il-Papa Franġisku - L-Erbgħa tal-Irmied - Quddiesa, 16:30.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


23.  Il-Papa Franġisku f'Bari: Quddiesa u Angelus, 10:45.


23. Il-Papa Franġisku f'Bari: Laqgħa mal-Isqfijiet tal-Mediterran, 8:30.


19. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


16. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


9. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12;00.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


2. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - Quddiesa, 17:00.


JANNAR 2020

29. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


26. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Quddiesa f'Ħadd il-Kelma, 10:00.


25. Il-Papa Franġisku - Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar, 17:30.


22. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


19. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


12. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Festa tal-Magħmudija tal-Mulej - Quddiesa bil-Magħmudijiet, 9:30.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-membri tal-Korp Diplomatiku, 10:30.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Solennita' tal-Epifanija tal-Mulej - Quddiesa, 10:00.


5. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Solennita' ta' Marija, Omm Alla - Quddiesa, 10:00.


DIĊEMBRU 2019

31. Il-Papa Franġisku - Solennita' ta' Marija, Omm Alla - L-ewwel għasar u Te Deum b'radd il-ħajr għas-sena li għaddiet, 17:00.


29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku - Solennita' tan-Nativita' tal-Mulej - Barka "Urbi et Orbi", 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Solennita' tan-Nativita' tal-Mulej - Quddiesa ta' Nofsilejl, 21.30.


22. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza tal-impjegati tal-Belt tal-Vatikan, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza Kurja Rumana, 10:30.


19. Il-Papa Franġisku - Laqgħa mar-refuġjati minn Lesbos, 12:45.


18. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


15. Il-Papa Franġisku - Quddiesa mal-Komunita' Filippina, 16:30.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


13. Il-Papa Franġisku - Preżentazzjoni ta' kollezzjoni ta' kitbiet ta' Fr Miguel Angel Fiorito, 18:30.


12. Il-Papa Franġisku - Festa tal-Madonna ta' Guadalupe - Quddiesa, 18:00.


11. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


8. Il-Papa Franġisku - Solennita' tat-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija - Att ta' Venerazzjoni lil Marija Immakulata, 16:00.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


4. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


1. Il-Papa Franġisku - Ċelebrazzjoni tal-Kelma fis-Santwarju Franġiskani ta' Greccio, 16:00.


1. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-Komunita' Congolese, 10:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


NOVEMBRU 2019

30. Il-Papa Franġisku - Diversi Udjenzi, 10:30.


29. Il-Papa Franġisku - Viżta liċ-Ċittadella tal-Karita' f'Ruma, 16:15.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


26. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Żjara fl-Univerista' ta' Sophia, 10:00.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Laqgħa mall-Awtoritajiet u l-Korp Diplomatiku ta' Kantei, 18:30.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Quddiesa, 16:00.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Laqgħa maż-Żgħażagħ, 11:45.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Laqgħa mall-vittmi tad-diżastru triplu, 10:00.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Laqgħa għall-Paċi, 18:40.


24. Il-Papa Franġisku -Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun:  Quddiesa, 14:00.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Tribut lill-Qaddisin Martri, 10:45.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Ġappun: Messaġġ dwar l-armi nuklejari, 10:15.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Quddies maż-żgħażagħ, 17:00.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Laqgħa mall-mexxejja ta' denominazzjonijiet Kristjani u Reliġjonijiet oħra, 15:20.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Laqgħa mall-Isqfijiet tat-Tajlandja, 11:00.


21. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Quddiesa, 18:00.


21. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Laqgħa mal-istaff mediku tal-isptar St.Louis, 11:15.


21. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Laqgħa mal-Awtoritajiet, mas-Soċjeta' ċivili u mal-Korp Diplomatiku, 9:30.


20. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fit-Tajlandja: Merħba uffiċjali, 12:30.


17. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


17. Il-Papa Franġisku - Jum dinji tal-foqra: Quddiesa, 10:00.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Komunita' tal-Isptar Ġesu' Bambin f'Ruma, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Udjenza tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Liġi Penali, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udejenza mal-Professuri u l-Istudenti tal-LUMSA, 11:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Parteċipanti tal-Kungress fuq "Promozzjoni għad-Dinjita tat-tfal fid-Dinja Diġitali", 10:30.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


10. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


10. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Bażilika ta' San Ġwann Lateran, 17:30.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


4. Il-Papa Franġisku - Quddiesa b'suffraġju għall-Karidnali u l-Isqfijiet li mietu matul is-sena, 11:30.


3. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


2. Il-Papa Franġisku - Quddiesa b'suffraġju għall-fidili mejtin fil-Katakombi ta' Priscilla, 16:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


OTTUBRU 2019

31. Il-Papa Franġisku - Inawgurazzjoni ta' Esebizzjoni b'tifkira tal-Kardinal Jean-Louis Tauran, 17:00.


30. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


27. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


27. Il-Papa Franġisku - Quddies t'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet, 10:00.


26. Il-Papa Franġisku - Għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet, 18:30.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


20. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


20. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Ġurnata Missjunarja 2019, 10:30.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


13. Il-Papa Franġisku - Quddiesa bil-Kanonizzazzjonijiet u Angelus, 10:15.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


7. Il-Papa Franġisku - Ftuħ tas-Sinodu 2, 10:00.


7. Il-Papa Franġisku - Ftuħ tas-Sinodu 1, 8:30.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet, 10:00.


4. Il-Papa Franġisku - Ordinazzjoni Episkopali, fosthom ta' Mons. Antoine Camilleri, 17:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


1. Il-Papa Franġisku - Għasar fil-bidu tax-xahar Missjunarju, 18:00.


SETTEMBRU 2019

29. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-Migranti u Angelus, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Kattoliċi Maqgħuda tal-Istampa Taljana,12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Quddiesa f'Albano, 16:30.


18. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Pulizija, 11:30.


11. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


9. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Mawrizju: Laqgħa mal-Awtoritajiet, mas-Soċjeta' Ċivili u mal-Korp Diplomatiku, 17:40.


9. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Mawrizju: Quddiesa, 12:15.


8. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Laqgħa mas-Saċerdoti, Irġiel u Nisa Reliġjużi, Persuni Konsagrati u Seminaristi, 17:10.


8. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Talb għall-Ħaddiema, 16:00.


8. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Żjara fil-belt tal-Ħbiberija ta' Akamasoa, 15:10.


8. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Quddiesa 10:00.


7. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Velja maż-Żgħażagħ, 18:00.


7. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Laqgħa mal-Isqfijiet f'Madagaskar, 16:00.


7. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Talb ta' Nofsinhar fil-Monasteru tal-Karmelitani Skalzi, 11:15.


7. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Madagaskar: Laqgħa mal-Awtoritajiet, mas-Soċjeta' Ċivili u mal-Korp Diplomatiku, 10:15.


6. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Możambik: Quddiesa, 10:00.


5. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Możambik: Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Irġiel u Nisa Reliġjużi, Persuni Konsagrati, Seminaristi, Katekisti u Animaturi, 16:25.


5. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Możambik: Laqgħa Interreliġjuża maż-Żgħażagħ, 11:00.


5. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Możambik: Laqgħa mal-Awtoritajiet, mas-Soċjeta' Ċivili u mal-Korp Diplomatiku, 10:15.


4. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku tal-Papa f'Możambik, f'Madagaskar u f'Mawrizju (4-10 ta' Settembru, 2019), 8:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


AWWISSU 2019

28. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


25. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


18. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


11. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


7. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


4. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Guides u l-Iscouts tal-Ewropa, 11:00.


LULJU 2019

28. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


8. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-Migranti, 11:00.


7. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


4. Il-Papa Franġisku -  Udjenza mal-President Vladmir Putin, 13:00.


ĠUNJU 2019

30. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Solennita' ta' San Pietru u San Pawl, 9:30.


28. Il-Papa Franġisku - Udjenza - Network ta' Talb Dinji, 12:15.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


23. Il-Papa Franġisku - Quddiesa u Purċissjoni, 18:00.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


23. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Ordinazzjoni Episkopali, 18:00.


22. Il-Papa Franġisku - Udejenza - Federazzjoni Internazzjonali ta' Assoċjassjoni Medika Kattolika, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Żjara ġewwa Napli, 9:00.


19. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


16. Il-Papa Franġisku - Żjara lid-Djoċesi ta' Camerino - San Severino Marche liż-żoni affettwati mit-terremoti, Quddies u Angelus, 8:00.


15. Il-Papa Franġisku - Funeral tal-Arċisqof Leon Kalenga Badikebele, 07:30.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


9. Il-Papa Franġisku - Quddiesa Solenni ta' Pentekoste u Regina Coeli, 10.30.


8. Il-Papa Franġisku - Quddiesa Solenni tal-Vġili ta' Pentekoste, 18:00.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Mexxejja tal-Moviment Kariżmatiku Kattoliku, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 9:30.


2. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Ċerimonja tat-Tluq.


2. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Laqgħa mal-Komunita' ta' Rom fi Blaj, 15:45.


2. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Liturġija Divina bil-Beatifikazzjoni tas-7 Isqfijiet Martri Griegi Kattoliċi u Regina Coeli fl-Għalqa tal-Liberta' fi Blaj, 11.00.


1. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Laqgħa Marjana maż-Żgħażagħ u l-Familji fil-Pjazza quddiem il-Palazz tal-Kultura f'Iasi, 17:45.


1. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Vista lill-Katidral tal-Madonna Reġina ta' Iasi, 17:25.


1. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Quddiesa, 11.30.


MEJJU 2019

31. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Bukarest - It-Talba tal-Missierna, 17.00.


31. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fir-Rumanija: Laqgħa Laqgħa mas-Sinodu tal-Knisja Ortodossa Rumena, 16.15.


31. Il-Papa Franġisku fir-Rumanija - Laqgħa mal-Awtoritajiet Ċivili, 13:00.


31. Il-Papa Franġisku fir-Rumanija - Merħba Uffiċjali, 11:00.


31. Il-Papa Franġisku fir-Rumanija - Ċerimonja ta' Merħba, 10:00.


29. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


26. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Parteċipanti tal-Laqgħa "The Football that we love", 12:00.


23. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-Caritas Internationalis 2019, 17:00.


22. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


20. Il-Papa Franġisku - Indirizz ta' Ftuħ l-Assemblea Ġenerali tac-CEI., 16:00.


19. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


18. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Membri tal-Assoċjazzjoni tal-Istampa Barranija fl-Italja, 11:45.


15. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


12. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Quddiesa bl-Ordinazzjonijiet Saċerdotali, 09:15.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-parteċipanti tal-Laqgħa tal-Għaqda Internazzjonali tas-Superjuri Ġenerali, 11:45.


9. Il-Papa Franġisku - Laqgħa mad-Djoċesi ta' Ruma, 19:00.


9. Il-Papa Franġisku - Laqgħa ta' Talb man-nies ta' Ruma u Sinti, 10:45.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Ċerimonja tat-Tluq.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Laqgħa mas-Saċerdoti, mal-Familjari u r-Reliġjużi, 17:00.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Laqgħa Ekumenika u Interreliġjuża maż-Żgħażagħ, 16:00.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Quddiesa, 11:30.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Żjara fuq il-Memorjal ta' Madre Tereża fil-preżenza tar-Reliġjużi, 10:20.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Laqgħa tal-Awtoritajiet, 09:45.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Ċerimonja ta' Merħba.


7. Il-Papa Franġisku fil-Maċedonja - Merħba Uffiċjali.


7. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Ċerimonja tat-Tluq.


6. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Talb għall-Paċi fil-preżenza tal-Mexxejja Reliġjużi, 18:15.


6. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Laqgħa mal-Komunita' Kattolika, 15:30.


6. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina, 11:15.


5. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Quddiesa, 16:45.


5. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Talb quddiem it-Tron ta' San Ċirillu u Metodju - Regina Coeli, 13:00.


5. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Laqgħa mal-Awtoritajiet, 11:30.


5. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Ċerimonja ta' Merħba, 11:00.


5. Il-Papa Franġisku fil-Bulgarija - Merħba Uffiċjali, 10:00.


1. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


APRIL 2019

28. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


22. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Barka "Urbi et Orbi", 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir, 10:00.


20. Il-Papa Franġisku - Sibt il-Għid - Viġili tal-Għid, 20:30.


19. Il-Papa Franġisku - Via Crucis fil-Kolossew, 21:15.


19. Il-Papa Franġisku - Il-Ġimgħa l-Kbira - Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej, 17:00.


18. Il-Papa Franġisku - Ħamis ix-Xirka - Quddiesa "in Coena Domini", 16:30.


18. Il-Papa Franġisku - Ħamis ix-Xirka - Quddiesa tal-Griżma, 09:30.


17. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


14. Il-Papa Franġisku - Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej - Angelus, 10:00.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza fis-Sala Pawlu VI, 11:00.


11. Il-Papa Franġisku - Mexxejja tas-Sudan t'Isfel, 17:00.


11. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Parteċipanti tal-Konferenza Internazzjonali fuq it-Traffikar Uman, 12:00.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


7. Il-Papa Franġisku f'viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' "San Giulio" - Quddies, 18:00.


7. Il-Papa Franġisku f'viżta Pastorali fil-Parroċċa Rumana ta' San Julius - Laqgħa mal-grupp ta' tfal tal-Katekiżmu, 15:45.


7. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza fis-Sala Pawlu VI, 11:15.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


2. Konferenza Stampa biex tippreżenta l-Eżortazzjoni Appostolika post-Sinodali "Christus vivit", 11:30.


MARZU 2019

31. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Quddiesa, 14:45.


31. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Laqgħa mas-Saċerdoti, mar-Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u mal-Kunsilli Ekumeniċi tal-Knisja, 10:35.


30. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Laqgħa mal-Emigranti, 18:10.


30. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Vista lill-Istitut Mohammed VI, 17:10.


30. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Ċerimonja ta' Merħba u Laqgħa mal-Kbarat, 16:30.


30. Il-Papa Franġisku fil-Marokk - Merħba Uffiċjali, 15:00.


29. Il-Papa Franġisku - Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Qrar, 17:00.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


26. Il-Papa Franġisku - Vista fl-Għolja Capitoline, 10:00.


25. Il-Papa Franġisku - Vista f'Loreto, 08:00.


24. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Istudenti mill-Kulleġġ Barbarigo ta' Padua, 11:00.


20. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


17. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


10. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Purċissjoni Penitenzjali u Quddiesa ta' Ras ir-Randan, 17:30.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


3. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali fil-Parroċċa ta' San Krispin f'Viterbo, 16:00.


3. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Inawgurazzjoni tal-Isptar tat-Tfal Bangui.


FRAR 2019

27. Il-Papa Franġisku - Messaġġ lill-Kungress Nazzjonali kontra l-Piena Kapitali.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


24. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Quddiesa, 09:30.


23. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Liturġija Penitenzjali, 17:30.


23. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Dr. Alazraki.


23. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Cardinal Marx.


23. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Talba tal-Ftuħ - Sr. Openibo, SHCJ, 09:00.


22. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Dr. Ghisoni.


22. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Kardinal Cupich.


22. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Kardinal Gracias, 09:00.


21. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Kardinal Salazar Gomez.


21. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - L-Arċisqof Charles J. Scicluna, 10:00.


21. Il-Papa Franġisku dwar il-Protezzjoni tal-minuri fil-Knisja - Introduzjoni minn mill-Kardinal Tagle, 09:00.


20. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


17. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku fl-IFAD - Quddiesa ghall-parteċipanti, 16:00.


14. Il-Papa Franġisku fl-IFAD - Ċerimonja tal-Ftuħ, 09:00.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


10. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30. 


5. Il-Papa Franġisku - intervistat fuq l-ajruplan fit-tluq minn Abu Dhabi.


5. Il-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda - Quddiesa fil-Belt ta' Zayed Sportiv, 10:30.


4. Il-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda - Laqgħa Inter Reliġjuża, 18:10. 


3. Il-Papa Franġisku fl-fl-Emirati Għarab Magħquda - Merħba Uffiċjali, 13:00.


3. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


2. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, 17:30.


JANNAR 2019

30. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


27. Il-Papa Franġisku - Konferenza Stampa fuq l-ajruplan mill-Panama.


27. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Ċerimonja tat-Tluq.


27. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Laqgħa tal-Voluntiera tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, 16:30.


27. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Vista f'Casa Hogar tas-Sammaritan it-Tajjeb u Angelus, 10:45.


27. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Quddies għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, 08:00.


26. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Velja maż-żgħażagħ, 18:30.


26. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Quddiesa fil-Bażilika ta' Santa Marija mas-Saċerdoti, persuni kkonsagrati u għaqdiet tal-lajċi, 09:15.


25. Il-Papa Franġisku fil-Panama - It-Triq tas-Salib maż-żgħażagħ, 17:30.


24. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Ċerimonja ta' Merħba u Ftuħ tal-Ġurnata Dinjija taż-Żgħażagħ, 17:30.


24. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Laqgħa tal-Isqfijiet tal-Amerika Ċentrali, 11:15.


24. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Laqgħa mal-Awtoritajiet, 10:40.


24. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Ċerimonja ta' Merħba, 17:30.


23. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Merħba Uffiċċjali, 11.00.


23. Il-Papa Franġisku fil-Panama - Tlugħ minn Fiumicino, 09:35.


20. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


18. Il-Papa Franġisku - Ċelebrazzjoni tal-Vespri, 17:30.


17. Il-Papa Franġisku - Vidjo b'messaġġ għall-Jum Dinji taż-Żagħżagħ.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


13. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


13. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, 09:30.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


7. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-membri tal-Korp Diplomatiku, 10:30.


6. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' tal-Epifanija tal-Mulej, 10:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 09:30.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' ta' Marija, Omm Alla, 10:00.


DIĊEMBRU 2018

31. Il-Papa Franġisku - Ċelebrazzjoni tal-Vespri u Te Deum b'Ringrazzjament tas-Sena li għaddiet, 17:00.


30. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku - "Urbi et Orbi" - Milied 2018, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fis-Solennita' tat-Twelid tal-Mulej, 21:30.


23. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Udjenza mas-Servizzi Ċivili Nazzjonali, 11:30.


21. Il-Papa Franġisku - Indirizz lill-impjegati tal-Vatikan u l-familjari tagħhom bl-awgurju tal-Mlied, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Awgurji tal-Milied fil-Kurja Rumana, 10:30.


19. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


16. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Quddies fil-Festa tal-Madonna ta' Guadalupe, 18:00.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


9. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


8. Il-Papa Franġisku - Att ta' Venerazzjoni lill-Immakulata Kunċizzjoni fuq it-Turġien Spanjoli, 16:00.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


3. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali mal-Assoċjazzjoni "Cittadella della Pace", 12:15.


2. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali mad-Djoċesi ta' Ugento u Molfetta, 12:00.


NOVEMBRU 2018

30. Il-Papa Franġisku - Udjenza lis-Servizzi ta' Volontarjat "Sardegna Solidale", 12:00.


28. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


25. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


24. Il-Papa Franġisku - Laqgħa Internazzjonali tal-Korijiet, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


18. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


18. Il-Papa Franġisku - Quddiesa tat-33 Ħadd Matul is-Sena, 10:00.


17. Il-Papa Franġisku - Premju Ratzinger 2018, 12:00.


14. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


11. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


7. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


4. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


3. Il-Papa Franġisku - Quddiesa għall-Kardinali u l-Isqfijiet li mietu matul din is-sena, 11:30.


2. Il-Papa Franġisku - Tifkira tal-Fidili mejtin, 16:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


OTTUBRU 2018

31. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


28. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


28. Sinodu taż-Żgħażagħ - Quddiesa tal-Għeluq, 10:00.


27. Għeluq is-Sinodu taż-Żgħażagħ.


27. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


26. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


25. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


25. Il-Papa Franġisku - Wasla għall-Pellegrinaġġ għall-Qabar ta' San Pietru u Quddiesa, 12:00.


24. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


24. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


22. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


22. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Editur żagħżugħ mill-Iraq jirringrazzja lill-Papa lura f'Bagdad.


21. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


20. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


19. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


18. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


17. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


17. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


16. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


15. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


14. Il-Papa Franġisku - Quddiesa bil-Kanonizzazzjonijiet u l-Angelus, 10:15.


13. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


12. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


11. Konferenza Stampa - Dwar il-Kanonizzazzjoni ta' Pawlu VI u Oscar Arnulfo Romero.


11. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


10. Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 - Aġġornament.


10. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


7. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


7. Il-Papa Franġisku - Pompei, is-Supplika tal-Madonna.


6. Il-Papa Franġisku fis-Sinodu taż-żgħażagħ 2018 - Laqgħa maż-żgħażagħ, 17:00.


4. Il-Papa Franġisku fis-Sinodu taż-żgħażagħ 2018: Laqgħa mal-Isqfijiet Ċiniżi.


3. Il-Papa Franġisku fis-Sinodu taż-żgħażagħ 2018: Talba tal-bidu u merħba, 16:30.


3. Il-Papa Franġisku fis-Sinodu taż-żgħażagħ 2018: Emozjonat bil-preżenza ta' Isqfijiet miċ-Ċina.


3. Il-Papa Franġisku - Quddiesa fil-Ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet, 10:00.


SETTEMBRU 2018

30. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku lill-Pulizija: Ħdejn dawk tal-aħħar, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-Membri tal-Assoċjazzjoni tal-Pulizija Nazjonali tal-Istat, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Ċerimonja tat-Tluq.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Quddiesa, 16:30.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Laqgħa ma' dawk li jirċievu assistenza mill-Ħidma ta' Karita' tal-Knisja, 15:15.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Laqgħa Ekumenika maż-Żgħażagħ, 11:50.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Laqgħa mal-Awtoritajiet, 11:00.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Ċerimonja ta' Merħba.


25. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Tallin: Merħba Uffiċċjali.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Aglona: Ċerimonja tat-Tluq.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Aglona: Quddiesa, 16:30.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Vista lill-Katidral tal-Qaddis Kattolika San Ġakbu, 11:50.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Laqgħa Ekumenika,10:40.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Ċerimonja u tqiegħed ta' fjuri fuq il-Monument tal-Ħelsien.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Laqgħa mal-Awtoritajiet,09:30.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Ċerimonja ta' Merħba.


24. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku f'Riga: Merħba Uffiċċjali.


23. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Vista u talba fil-Mużew tal-Okkupanti u l-Vjaġġi Ħielsa, 17:30.


23. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Laqgħa mas-Saċerdoti, ir-Reliġjużi, Persuni kkonsagrati u s-Seminaristi, 15:00.


23. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Quddiesa u Angelus, 10:00.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Laqgħa maż-Żgħażagħ, 17:30.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Vista lis-Santwarju ta' Mater Misericordiae, 16:30.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Laqgħa mal-Awtoritajiet, 12:40.


22. Il-Papa Franġisku - Vjaġġ Appostoliku fil-Litwanja: Ċerimonja ta' Merħba, 9:30.


19. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


16. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku f'Palermo - Laqgħa maż-żgħażagħ, 17:00.


15. Il-Papa Franġisku f'Palermo - Laqgħa mal-kleru, mar-reliġjużi u mas-seminaristi, 15:30.


15. Il-Papa Franġisku f'Palermo - Quddiesa fil-memorja liturġika tal-Beatu Pino Puglisi, 11:45.


15. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali fid-Djoċesi ta' Pjazza Armerina u Palermo, 06:30.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Konvenju bl-isem: "La teologia della tenerezza", 10:30.


12. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


9. Il-Papa Franġisku - Angelus, 10:00.


6. Il-Papa Franġisku - Laqgħa mar-romol ikkonsagrati, 12:15.


5. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


5. Il-Papa Franġisku - Messaġġ lill-Motoċiklisti Taljani, 09:00.


2. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


AWWISSU 2018

29. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


26. Il-Papa Franġisku fl-Irlanda - Ċerimonja tat-Tluq, 19:00.


26. Il-Papa Franġisku fl-Irlanda - Quddiesa, 17:00.


26. Il-Papa Franġisku fl-Irlanda - Vista lis-Santwarju tal-Madonna ta' Knock u Angelus, 12:00.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Festival għall-Familji, 21:45.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Vista liċ-Ċentru ta' matul il-jum tal-familji bla djar, 18:30.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Vista lill-Pro-Katedral, 17.30.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Laqgħa mal-gvern u l-awtoritajiet ċivili, 14:10.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Ċerimonja ta' Merħba, 11:00.


25. Il-Papa Franġisku f'Dublin - Merħba Uffiċjali, 010:15.


22. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


19. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku - Laqgħa maż-Żgħażagħ u l-Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru - Quddiesa maż-żgħażagħ Taljani, 11:30.


11. Il-Papa Franġisku f'Ruma - Laqgħa u Velja ta' Talb, 18:30.


9. Il-Papa Franġisku - Kliem dwar Edith Stein.


8. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


5. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


1. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


LULJU 2018

31. Il-Papa Franġisku - Laqgħa mal-Abbatini, 18:00.


29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


22. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


15. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


12. Il-Papa Franġisku jieħu sehem fil-Funeral tal-Kardinal Jean-Louis Tauran fil-Bażilika ta' San Pietru, 10:45.


8. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


7. Il-Papa Franġisku - Bari - Laqgħa ta' Talb, 09:30.


7. Il-Papa Franġisku - Bari - Tislima lill-Patrijarki, 08:30.


6. Il-Papa Franġisku - Quddies għall-Emigranti, 11:00.


1. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


ĠUNJU 2018

29. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


29. Il-Papa Franġisku - Quddiesa bil-Barka tal-Pallia, 09:30.


28. Il-Papa Franġisku - Konsorzju Ordinarju Pubbliku, 16:00.


27. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza mal-President Emmanuel Macron, 10:30.


24. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


21. Il-Papa Franġisku f'Ġinevra - Ċerimonja tat-Tluq, 20:45.


21. Il-Papa Franġisku f'Ġinevra - Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, 17:30.


21. Il-Papa Franġisku f'Ġinevra - Laqgħa Ekumenika, 15:45.


21. Il-Papa Franġisku f'Ġinevra - Talba Ekumenika, 11:15.


21. Il-Papa Franġisku f'Ġinevra - Ċerimonja tal-Ftuħ, 09:30.


20. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


17. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


13. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


10. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


3. Il-Papa Franġisku - Quddiesa u Purċissjoni ta' Corpus Christi, 18:00.


3. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali mal-Membri tal-Unjoni Taljana għall-Ġlieda kontra d-Distrofija, 12:00.

 

MEJJU 2018

30. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


27. Il-Papa Franġisku - Angelus, 12:00.


26. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali mal-Membri tal-Fondazzjoni "Centesimus Annus-pro Pontifice", 16:00.


25. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali mal-Pulizija tal-Kwartieri Ġenerali ta' Ruma u d-Dipartiment Ċentrali tas-Saħħa, 12:00.


23. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


21. Il-Papa Franġisku - L-Assembleja Ġenerali tac-CEI, 17:00.


20. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


20. Il-Papa Franġisku - Quddiesa ta' Pentekoste, 10:00.


19. Konċistorju Ordinarju Pubbliku għal wħud mill-Kawżiet ta' Kanonizzazzjoni, 10:00.


16. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


14. Il-Papa Franġisku - Laqgħa mad-Djoċesi ta' Ruma, 19:00.


13. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


10. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali f'Nomadelfiau Loppiano, 10:00.


10. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali f'Nomadelfiau Loppiano, 07:30.


9. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


6. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali fil-Parroċċa Rumana tas-Santissimu Sagrament f'Tor de' Schiavi 2, 17:00.


6. Il-Papa Franġisku - Vista Pastorali fil-Parroċċa Rumana tas-Santissimu Sagrament f'Tor de' Schiavi, 1, 16:00.


6. Il-Papa Franġisku - Regina Coeli, 12:00.


5. Okkażjoni tal-50 Sena mill-bidu tal-Mixja Neokatekumenali f'Ruma, 11:00.


2. Il-Papa Franġisku - Udjenza Ġenerali, 10:00.


1. Il-Papa Franġisku - Ir-Rużarju Mqaddes għall-bidu tax-xahar ta' Mejju, 17:00.

 

TRASMISSJONIJIET TA'  QABEL ...