Domandi dwar il-Kelma ta' Alla

01. Għaliex Kelma ta' Alla hija importanti għalina? Patri Martin Micallef ofm cap.

02. Għaliex il-Kelma ta' Alla hija "bxara tajba"? Dun Noel Debono.

03. Kif insejħulha l-Kelma ta' Alla jekk kitbuha l-bnedmin? Patri Marcello Ghirlando ofm.

04. Għaliex il-Kelma ta' Alla hi ħajja? Patri Martin Micallef ofm cap.

05. X'għandi nkun naf qabel niftaħ il-Bibbja? Patri Martin Micallef ofm cap.

06. Jekk niftaħ il-Bibbja, mnejn għandi nibda naqra? Monsinjur Joseph Sultana.

07. Il-Bibbja nkitbet kollha fi żmien wieħed u minn id waħda? Monsinjur Joseph Sultana.

08. Il-Kelma ta' Alla taqraha jew tismagħha? Monsinjur Lawrenz Sciberras.

09. Hemm xi post ideali fejn nisma' l-Kelma ta' Alla? Dun Pawl Sciberras.

10. Biżżejjed naqra t-Testment il-Ġdid biss. Patri Marcello Ghirlando ofm.

11. Nista' naqra l-Bibbja waħdi d-dar? Dun Pawl Sciberras.  

12. Kif inhi maqsuma l-Bibbja? Monsinjur Lawrenz Sciberras. 

13. Kif nista' nfittex fil-Bibbja? Dun Stefan Attard.

14. X'għajnuna nista' nfittex meta ma nifhimx xi ħaġa fil-Bibbja? Patri Marcello Ghirlando ofm.  

15. Kif naqra riferenza mill-Bibbja? Dun Stefan Attard.

16. Il-Bibbja hi miktuba kollha stil wieħed? Patri Marcello Ghirlando ofm.

17. Veru li l-Bibbja tagħna l-Insara hi mibnija fuq dik Lhudija? Monsinjur Lawrenz Sciberras.

18. Kemm għandna kotba fil-Bibbja? Dun Pawl Sciberras.  

19. Kif għandna iktar minn verżjoni waħda tal-Bibbja? Dun Noel Debono.

20. X’inhi d-differenza bejn il-Bibbja Kattolika u dik Protestanta? Monsinjur Joseph Sultana.

21. Kif nitlob bis-Salmi? Dun Noel Debono.

22. X'inhi l-Lectio Divina? Dun Pawl Sciberras.

23. Il-Bibbja għandha x’tgħidilhom liż-żgħażagħ? Dun Stefan Attard.

 

L-Erba' Evanġelji moqrija u bi stampi

San Mattew

San Mark

San Luqa

San Ġwann