MIN HUWA L-PAPA FRANĠISKU

Ara aktar mill-Papa Franġisku ...

Min hu Jorge Mario Bergoglio? Il-Papa Franġisku!

Tu es Petrus. Inti Pietru.

Qatt u xejn ma jista’ jifridna mill-imħabba t’Alla! Laqnas l-iżbarri tal-ħabs. Fi-ħabs ta' Napli. 21/03/2015.

Il-Papa f'Malta. Qabel Franġisku kellna fostna wkoll lil Ġwanni Pawlu II u lil Benedittu XVI.

Rajt raġel. 27/03/2020

Għaliex għandna nħobbu lill-Verġni Marija. cartoon

L-Ispirtu fil-qalb tagħna hu bħal musbieħ li jħeġġeġ, 17/03/2021.

Virus li ġej minn ekonomija marida. 26/08/2020

Il-vaċċin mhux biss għas-sinjur. 19/08/2020

Bravi dawn il-Maltin. Il-Papa Franġisku dwar Malta. Jannar 2020

L-abort bħal meta tħallas assassin biex jeħilsek minn problema. 10/10/2018

Nidħol ħdejn l-artal. Ħdejn Alla, il-ferħ ta’ żogħżiti. 02/04/2015

Talba mill-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena. 2015-2016

Anke l-Papa jmur iqerr. 20/11/2013

The Life of Pope Francis. cartoon