IL-ĦIDMA MISSJUNARJA TAL-KNISJA

Fr Philip Cutajar ofm cap

Iż-Żewġ aspetti tal-ħidma missjunarja tal-Knisja.

Evanġelizzazzjoni Ġdida u Proklamazzjoni.

Ix-Xandir tal-Kelma u l-Katekeżi.

Missjoni Integrali.