IL-PAPA SAN PAWLU VI

Produzzjoni mid-Djoċesi ta' Għawdex

1. Ħajtu fil-Qosor. Dun Gabriel Gauci

2. Il-Papa li kompla l-Konċilju. Mons. Renato Borg

3. Spunti mill-Pontifikat. Dun Gabriel Gauci

4. Il-Papa li bata. Mons. Renato Borg

5. It-Tagħlim u l-Kitbiet. Mons Renato Borg

6. L-Interess fil-qasam soċjo-politiku. Dun Gabriel Gauci

7. X'wassal għall-Kanonizzazzjoni. Dun Gabriel Gauci

8. Id-Devozzjoni mill-Papa Franġisku. Mons. Renato Borg

 

Aktar dwar il-Papa Pawlu VI.

Filmat qasir dwar il-ħajja tal-Papa Pawlu VI

L-Elezzjoni tal-Papa Pawlu VI fil-21 ta' Ġunju 1963

Laqgħa tal-Papa Pawlu VI mal-Patriarka Atenagoras. 05/01/1964

Quddiesa tal-Kanonizzazzjoni. 14/10/2018

 

Aktar dwar il-Papa Pawlu Vi ...