MILL-PAPA, ISQFIJIET U SAĊERDOTI

Il-Papa Franġisku dwar il-kultura tal-iskart u l-kutura tal-mewt.

Il-Papa Franġisku.  Hu dmirna li nħarsu l-ħajja.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħarsien tal-ħajja fil-ġuf.

Bishop Robert Barron on shocking abortion numbers.

Fr Richard N. Farrugia. X'qed jipproponi l-abbozz tal-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun?

Fr Richard N. Farrugia. Min huwa l-Embrijun Uman?

L-Attakk fuq il-Familja u l-Ħajja Umana. Fr Nicholas Doublet.

Fr Nicholas Doublet dwar l-Ewtanasja.

 

BIL-MALTI

Għalfejn le għall-iffriżar? Prof. Pierre Schembri Wismayer.

L-Embrijun hu l-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Prof. Pierre Schembri Wismayer.

Meta tibda' l-ħajja tal-bniedem? Dr Analisse Cassar.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Is-Sinjuri Marco u Jo Cremona, Ġenituri minn Adozzjoni.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun.  Il-Professur David Mamo, Konsulent tal-Psikjatrija.

 

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Is-Sur Joseph Magro, Persuna Adottata.

L-Esperjenza ta' Jason u Corinne Grixti, Ġenituri ta' Żewġ Ulied minn Adozzjoni.

Il-Liġi li temenda l-Att dwar il-protezzjoni tal-Embrijun.  Dr Miriam Sciberras.

L-Emendi proposti għall-Att tal-Protezzjoni tal-Embrijun. Dr Miriam Sciberras, Chairperson Life Network Malta.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Maurizio Gauci, Missier ta' Tifel bi bżonnijiet speċjali.

 

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Matthew Grech, Aġent tal-Propjetą.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Alfio Catania, Bankier.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Martha Mulholland, LSA.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Benjamin Camilleri, Avukat.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Castantino Mifsud, Intraprenditur.

 

Il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Pierre Pace, Tabib.

Il-Protezzjoni tal-Embrijuni.  Tonio Fenech, Ex- Ministru.

Il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Ramon Bonett Sladden, Avukat.

Il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Marija Aquilina, Manager.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Ray Gatt Kirurgu.

 

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Theresa Galea Testa, Ġinekologa.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Pierre Schembri Wismayer. Professur fl-Universitą ta' Malta.

Il-Protezzjoni tal-Embrijun. Ramon Bonett Sladden, Avukat.

Il-Ġinekologu George Buttigieg jfisser x'jiġri lit-tarbija fil-ġuf waqt abort.

Il-Protezzoni tal-Embrijun. Mark Sciberras, Spiżjar.

 

Il-Protezzjoni tal-Embriju. Domnic u Mary Rose Lewis, Ġenituri u Nanniet.

Il-Protezzjoni tal-Embriju. Gabriel Ellul, Tabib.

Il-Protezzjoni tal-Embriju. Ivan Galea, Ġinekologu

 

WIEĦED MINNA

L-Embrijun wieħed minna.  1.

L-Embrijun wieħed minna. 2.

 

BL-INGLIŻ

Mother forces daughter to get rid of here baby.

Ex-abortionist Dr Anthony Levantino turns prolife.

Conversation with ex-abortionist Dr Anthony Levantino.

Pro-life questions.

When does life begin?

 

Foreknown: an abortion story.

Join Us. End Abortion in Ohio. Interview with State Representative, Ron Hood.

Dr Joseph Meaney in Malta, on abortion.

Dr Joseph Meaney.  Cuture of life and culture of death.

Dr Joseph Meaney interviewed byVoice of the Vatican.

 

Dr Joseph Meaney on Hungary's new prolife constitution. 1.

Dr Joseph Meaney on Hungary's new prolife constitution. 2.

Talking to an abortion clinic worker.

The only time you can commit murder and get away with it.

Euthanasia is morally wrong.

 

Life of a Human Embryo.

Conversation with Abortion Protestor.

Prof. Margaret Somerville questioning euthanasia.

The Dark Secret: life after abortion.

Pro-life Malta is an inspiration.

 

Men protect their families, they don't murder them.

Baby saved from abortion.

Abortionist shoves a murdered baby at pro-lifers face.

Former abortionists give their testimony.

Life after abortion.   

 

Gianna Jessen at the University of Malta.

Gianna Jessen at the University of Malta Q&A.

Gianna Jesson pro-life message at Malta  rally.

Morning-After Pill: abort mill-bieb ta' wara.

 

MANIFESTAZZJONI FAVUR IL-ĦAJJA

VALLETTA, 22 ta' April 2018

Manifestazzjoni promo.

Mumenti mill-manifestazzjoni.

Kummenti mill-manifestazzjoni.

Diskors ta' Dr Joseph Mizzi.

Diskors ta' Patrick Camenzuli.

Diskors minn Joseph.

Diskors ta' Dr Joanna Rose.

Diskors ta' David Rossi.

Diskors ta' Dr Miriam Sciberras.

Tmien il-manifestazzjoni bl-Innu Malti.