L-ORDNI TEREŻJAN

Ħames tapep li r-ruħ tgħaddi minnhom sa ma tasal għal għaqda sħiħa ma' Alla

L-Ordni Tereżjan fid-dinja u f'Malta

San Ġwann tas-Salib

Santa Eliżabetta tat-Trinitą

Santa Eliżabetta tat-Trinitą u l-kitbiet tagħha

Santa Eliżabetta tat-Trinitą, il-qaddisa mużiċista

Santa Eliżabetta tat-Trinitą, il-mistika ta' żmienna

Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesł. (Santa Tereża Margerita Redi)

Santa Tereża tal-Bambin Ġesł.

Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Edith Stein.

Santa Tereża ta' Ġesł, jew ta' Avila.

Storja ta' Ruħ. Santa Tereża ta' Lisieux.