L-OPRI TAL-ĦNIENA

... dawk li jmissu l-ġisem

▪ Itma' lil min hu bil-ġuħ

Isqi lil min hu bil-għatx

Libbes lil min għarwien

Ilqa' lil min hu bla dar

Żur lill-morda

Żur lill-ħabsin

Idfen lill-mejtin

 

... dawk li jmissu r-ruħ

Agħti parir tajjeb lill-ħosbien

Għallem lil min ma jafx

Widdeb lil midinbin

Farraġ lill-imnikktin

Aħfer il-ħtijiet

Stabar b'min idejqek

Itlob 'l Alla għall-ħajjin u għall-mejtin

 

... dwar meta żżur lill-morda

Għaliex għandi nżur il-morda?

Kif inġib ruħi mal-marid?

Għaliex il-Griżma tal-Morda?

Meta żżur lill-morda toħdilhom ħelu?