DWAR L-EWKARISTIJA

Minn Dun Pawl Fenech

L-Ewkaristija għajn u quċċata tal-ħajja nisranija

Tadura tfisser tħobb ħafna u jinħafirlek ħafna

L-Ewkaristija hija Ġesů sħiħ

Jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien

Sehem fil-quddies bi spirtu ta’ adorazzjoni

 

Minn Fr Nicholas Doublet

Fix-Xbiehat tat-Testment l-Antik

Is-Sagrifiċċju tal-Kalvarju

Il-Misteru tal-Quddiesa

Magħqudin fid-Demm ta' Kristu

Il-Ġenna fl-Art

Corpus Christi: Il-Misteru tas-Salvazzjoni

 

Minn Fr Hayden OFMcap

L-Ewkaristija. Parti 1

L-Ewkaristija. Parti 2

San Franġisk u l-Ewkaristija

L-Attakk fuq l-Ewkaristija. Parti 1

L-Attakk fuq l-Ewkaristija. Parti 2

L-Ewkaristija l-Faraġ tagħna. Parti 1

L-Ewkaristija l-Faraġ tagħna. Parti 2

L-Ewkaristija l-Faraġ tagħna. Parti 3

L-Ewkaristija l-Faraġ tagħna. Parti 4

 

Aktar dwar l-Ewkaristija

Mirakli tal-Ewkaristija

L-Isqof F. Van Thuân u l-Ewkaristija

Il-Quddiesa. Fr Michael Bugeja

Il-Quddiesa. Parroċċa ta' Ħaż-Żabbar