Benedittu XVI, Papa Emeritu mit-28 ta' Frar 2013

Ittra tal-Papa Emeritu Benedittu XVI fuq ir-Rapport fuq l-Abbużi fl-Arċidjoċesi ta’ Munich-Freising. 06/02/2022.

 

Benedittu XVI  f'Malta, 17-18 April 2010

Id-diskors tal-Papa Benedittu, id-diskorsi tal-Isqfijiet Maltin, id-diskors tal-President George Abela kif ukoll l-interventi taż-Żgħażagħ waqt il-laqgħa li saret għalihom fil-Waterfront.

 

Benedittu XVI (2005 - 2013 ) - Kitbiet

Porta Fidei, Ittra Appostolika fuq is-Sena tal-Fidi, 11/10/2011.

Anglicanorum Coetibus. Kostituzzjoni Appostolika li tipprovdi għall-Ordinarjati Personali għall-Anglikani li deħlin f’komunjoni sħiħa mal-Knisja Kattolika. 04/11/2009.

Verbum Domini, Eżortazzjoni Appostolika fuq il-Kelma ta' Alla. 30/09/2010.

Caritas in Veritate, Enċiklika bit-tema Karità fil-Verità, 29/06/2009.

Spe Salvi, Enċiklika fuq it-Tama Nisranija, 30/11/2007.

Deus Caritas Est, Enċiklika Alla Huwa Mħabba, 25/12/2005.

 

Benedittu XVI - Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa

Sensiela ta' 32 katekeżi fuq l-Appostli. 2006 - 2007.

Sensiela ta' 20 katekeżi fuq San Pawl. 2008 - 2009.

Sensiela ta katekeżi fuq personalitajiet kbar tal-Knisja. 2007 - 2010.

...

Katekeżi fuq il-Patrijarka Ġakobb. Udjenza Ġenerali. 25/05/2011.

Katekeżi fuq San Ġwann Battista. 29/08/2012.

Sena tal-Fidi  Sensiela ta' katekeżi matul is-Sena tal-Fidi, fosthom ukoll fuq il-Kredu, Ottubru 2012 - Frar 2013.

Is-sinifikat tal-martirju. Katekeżi fl-Udjenza Ġenerali. Castel Gandolfo. 11/08/2010.

 

Benedittu XVI (2005 - 2013) - Omeliji

Omelija fl-Inawgurazzjoni Pontifikali tiegħu. Pjazza San Pietru. 24/04/2005.

Omelija fil-Bażilika ta' San Lawrenz fuori le mura. L-1 Ħadd tal-Avvent. 30/11/2008.

Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' John Henry Newman. Birmingham, 19/09/2010.

Omelija fuq id-domma tal-Assunzjoni tal-Verġni Marija. 15/08/2012.

Omelija fil-quddiesa ta' nofs il-lejl fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2012.

 

Omeliji f'Ħamis ix-Xirka

L-Ewwel Omelija wara l-ħatra tiegħu bħala Papa. 20/04/2005.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 13/04/2006.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 05/04/2007.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 20/03/2008.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 09/04/2009.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 01/04/2010.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 21/04/2011.

Omelija fil-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Benedittu XVI f'Madrid. 21/08/2011.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 05/04/2012.

 

Benedittu XVI (2005 - 2013) - Messaġġi

Messaġġ għar-Randan 2013. Jekk nemmnu fl-imħabba, ngħixu l-imħabba. 15/10/2012.

Messaġġ għall-Jum Dinji għall-Paċi 2013, Henjin dawk li jġibu l-paċi, 01/01/2013.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2013, “Morru agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha!”, Messaġġ tal-Papa Benedittu XVI, 18/10/2012.

Jum il-Vokazzjonijiet 2013, Messaġġ għal Jum ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet – 21 ta’ April 2013, 06/10/2012.

 

Benedittu XVI - ŻJARAT F'LORETO (2017)

Talba fis-Santwarju ta' Loreto. 01/09/2007.

Tweġibiet  għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Omelija fl-okkażjoni tal-Agora taż-Żgħażagħ Taljani.  Loreto. 02/09/2007.

Diskors f''laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

 

Benedittu XVI - ŻJARAT F'LORETO (2012)

Omelija f'Loreto fl-okkażjoni tal-50 anniversarju taż-żjara tal-Papa Ġwanni XXIII. 04/10/2012.

 

Benedittu XVI (2005 - 2013 ) - Oħrajn

Diskors fuq l-Embrijun fil-fażi tal-preimplimentazzjoni.  Sala Clementina. 27/02/2006.

Diskors fuq id-digriet Ad Gentes, tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/03/2006.

Meditazzjoni fuq it-tifsira tal-Għid. 19/04/2006.

Il-lajċi fil-Knisja. Minn kollaborazzjoni għal korresponsabbiltà. 26/05/2009.

Meditazzjoni fuq il-Liżar ta’ Kristu. Turin. 02/05/2010.

Diskors fil-laqgħa mar-Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Knisja Evanġelika fil-Ġermanja. 23/09/2011.

Laqgħa mal-Kandidati tal-Griżma tal-Isqof. Milan, 02/06/2012.

Diskors waqt fl-Angelus fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 09/12/2012.

Diskors lill-Kurja Rumana li fih kien tkellem fuq it-theddid li tiffaċċja llum il-familja, 21/12/2012.

L-Erbgħa tal-Irmied. It-Tentazzjonijiet ta’ Ġesù u l-konverżjoni għas-Saltna tas-Smewwiet. 13/02/2013.

L-Aħħar Udjenza. Nirringrazzjakom li ġejtu f’għadd hekk kbir għal din l-aħħar Udjenza Ġenerali tiegħi 27/02/2013.

 

Dwar il-Papa Benedittu XVI

Min huwa l-Papa Benedittu XVI.

Papa Benedittu XVI.

Papa Benedittu XVI fi tmiem il-Pontifikat.

Xi tfisser il-Familja għall-Papa Benedittu XVI, Harry Agius Ordway.

Żwieġ u Familja fit-tagħlim tal-Papa Benedittu XVI, Il-Familja naturali, pedament tal-paċi dinjija.  Harry Agius Ordway, 01/01/2008.

Il-Pariri ta' Ratzinger biex inżommu sħaħ fil-fidi mqar qalb skandli kbar. Miguel Pastorino.

 

Fittex il-kitbiet kollha tal-Papa Benedittu XVI  bl-Ingliż ...