Aħbarijiet Bibbja

Mill-Isqfijiet

 

RUŻARJU

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VIDJO 

 AWDJO   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Marzu 2023

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2023.

It-Terroriżmu taz-zekzik. Kwotazzjonijiet mill-Papa Franġisku.

Għamel kif ordnalu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/03/2023.

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 19/03/2023.

Nemmen, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul ir-Randan. Pjazza San Pietru. 19/03/2023.

L-affarijiet ta’ vera ma tarahomx bl-għajnejn imma bil-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa tal-Madonna tal-Karmelu, Fgura. 19/03/2023.

L-ewwel u t-tieni flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2023.

Il-Papa Franġisku. 10 snin 10 temi. L-ewwel tema: L-Ambjent. 

Il-Papa Franġisku jagħmel appell għall-Malawi milqut miċ-ċiklun. 16/03/2023.

Il-Papa Franġisku: Id-disinn tal-arkitettura sagra jrid joħroġ mil-liturġija tal-Knisja. 16/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2023.

Pellegrinaġġ/ Pellegrini. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Konċilju Vatikan II. 2. Inkunu appostli fi Knisja appostolika. Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/03/2023.

Eżerċizzi għall-Koppji u l-Ġenituri. Minn Dun Richard N. Farrugia. Parroċċa ta' Santa Margerita, Ta' Sannat. Randan 2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2023.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt il-Vjaġġ Apppostoliku tiegħu fi Spanja. Novembru 1982.

Il-verità toffendi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2023.

Fl-għaxar anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku: 10 snin - 10 temi. Introduzzjoni. 13/03/2023.

Fl-Angelus, il-Papa jappella għas-solidarjetà ma’ dawk kollha milquta mill-gwerra. 12/03/2023.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan (A) minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 12/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 12/03/2023.

Ruħi bil-għatx għalik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 12/03/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa liturġika ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Kerċem. 12/03/2023.

Fir-Randan ejja nagħtu ċans biex nisimgħu lil Ġesù u nsiru nafuh. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ San Ġorġ, Qormi. 12/03/2023.

Fdalna ħafna f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2023.

Il-ħajja hija nżul u tlajja; daqqa għan-niżla u daqqa għat-telgħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Santwarju ta’ San Ġużepp, Rabat. 08/03/2023.

Il-Konċilju Vatikan II. L-evanġelizzazzjoni bħala servizz ekkleżjali. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 08/03/2023.

Il-Papa jitlob biex jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin wara t-traġedja tad-dgħajjes tal-migranti Taljani. 07/03/2023.

Il-Mulej isaffina minn kull pretensjoni u jistedinna għal umiltà profonda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2023.

Il-Papa lis-seminaristi Amerikani: "Isimgħu lill-Mulej, imxu flimkien, offru xhieda". 06/03/2023.

Agħtini qalb tixbah lil tiegħek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/03/2023.

Il-Papa jibgħat il-kondoljanzi għal ħabta fatali tal-ferrovija fil-Ġreċja. 05/03/2023.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 05/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-2 Ħadd matul ir-Randan.  Pjazza San Pietru. 05/03/2023.

Muntanja speċjali. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 05/03/2023.

Ittrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, il-paċenzja, il-mogħdrija u l-maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santa Marija, Gudja. 05/03/2023.

Tħallux li l-Ġimgħa l-Kbira tfixkilkom milli tkunu qrib Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 03/03/2023.

Henjin dawk li jġibu l-paċi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2023.

Ħsibijiet għat-tfal dwar il-Via Sagra ta’ fuq l-Għolja ta’ Għammar. Ċentru tad-Duttrina Ragħaj it-Tajjeb. Taċ-Ċawla, Għawdex. 2023.  pdf

Ħarsu lejn pajjiżna, nistgħu nagħmlu aħjar? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/03/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tielet Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 01/03/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Marzu 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Adorazzjoni Ewkaristika fi knejjes differenti matul Marzu 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2023.

 

Frar 2023

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tieni Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 28/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. L-Ewwel Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/02/2023.

Henjin dawk li jħennu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

L-imħabba ma toqgħodx tkejjel. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 26/02/2023.

Lectio Divina tal-1 Ħadd tar-Randan, Sena A. Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/02/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 26/02/2023.

L-għażla ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 26/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ewwel Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santu Wistin, Valletta. 26/02/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan bil-Mandat lil-Letturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/02/2023.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’. Storja ta’ ruħ. Noti min P. Juan De Bono ocd.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' Santa Sabina. 22/02/2023.

Talbiet tal-Quddiesa għal matul ir-Randan.

Pariri tassew konkreti tal-Papa Benedittu XVI biex nitqaddsu ta’ kuljum ftit aktar.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Katidral tal-Assunta, Victoria. 22/02/2023.

Il-protagonista tat-tħabbira: L-Ispirtu s-Santu. Ir-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali, 22/02/2023.

Il-mixja tar-Randan għandna ngħixuha bħala l-mixja tal-libertà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Knisja tal‑Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 22/02/2023.

Għinna u ħenn għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/02/2023.

Urejthom liċ-ċkejknin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Franġisku u Santa Ġaċinta. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, G’Mangia. 19/02/2023.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-seba’ Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/02/2023.

Il-maħfra tagħmilna ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-7 Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/02/2023.

II-Korresponsabiltà tal-Lajċi fil-Knisja. Rapport fuq il-konferenza internazzjonali li saret fil-Vatikan. 15-18 ta' Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-7 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/02/2023.

Il-paċi m’għandhiex prezz. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-seba’ Ħadd matul is-sena. Oratorju Konfraternita’ tal-Karità, Valletta. 19/02/2023.

Il-fidili lajċi mhumiex “il-mistednin" fil-Knisja, imma jinsabu f’darhom. Il-Papa Franġisku fil-konvenju għal-Lajċi. Ruma. 18-02-2023.

Sinjal ta’ komunità li tinġabar flimkien u toħloq is-sbuħija. Diskors mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tat-tieni fażi ta’ pitturi ġodda tas-saqaf tal-Bażilka tal-Isla. Bażilka ta’ Marija Bambina, l-Isla. 18/02/2023.

L-axxeżi tar-Randan, mixja sinodali. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2023.

Niċħdu lilna nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/02/2023.

Kalendarju tar-Randan għat-tfal  b'enfasi fuq it-tiftix fil-Vanġelu u qari minnu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2023.

L-Ordni Tereżjan. Il-ġrajja, l-ispiritwalità u l-qaddisin tiegħu (vidjos) kif ukoll kitbiet fuq l-istorja tiegħu f'Malta.

L-ewwel appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ċirillu, Raħeb, u San Metodju, Isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2023.

Il-Vanġelu. It-6 filmat qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa mfissra. Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-delegazzjoni ta' Tobba u Morda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Morda. Sala Klementina. 09/02/2023.

Il-Ġublew fit-Testment il-Qadim.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Ġublew fit-Testment il-Ġdid.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Jaraw ħafna sinjali u xorta jridu sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/02/2023.

Lectio Divina tas-6 Ħadd ta’ matul is-Sena "A" fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Noel Debono. Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 12/02/2023.

Omelija tas-6 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 12/02/2023.

Ġej mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd matul is-sena. Knsija ta’ Sant’ Agata, Rabat. 12/02/2023.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Pawl. Knisja ta’ San Pawl, Marsalforn. 11/02/2023.

Aħna għeżież għal Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes u f’Jum il-Morda. San Vincenz de Paule. 11/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Konferenza stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 05/02/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl, Munxar. 10/02/2023.

Assemblea Kontinentali Ewropea tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq is-Sinodalità. Praga 5-12 Frar 2023.  (en)

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Omelija f'Giuba. 05/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Talba Ekumenika. Giuba, 04/02/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-Sudan ta’ Isfel. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 08/02/2023.

Alla jrid il-ġid sħiħ tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Il-ħajja ma għandhiex prezz. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/01/2023.

Lectio Divina tar-5 Ħadd ta’ matul is-Sena (A) fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Charles Buttigieg. Il-Ħadd 5 ta’ Frar 2023.

Melħ tal-art u Dawl tad-dinja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-ħames Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana. 05/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Sibt tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjeta Ċivili, u l-Korp Diplomatiku. Giuba. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Isqfijiet. Kinshasa. 03/02/2023.

Dawl jiddi f’konċentrazzjoni ta’ ħażen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Diskors lil rappreżentanti ta' diversi Opri tal-Karità. Nunzjatura Appostolika, Kinshasa. 01/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Omelija fl-Ajruport ta' Ndolo. 01/02/2023.

L-ewwel jum tal-Papa Franġisku fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 01/02/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Frar 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2023.

 

Jannar 2023

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan ta' Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjetà Ċivili, u l-Korp Diplomatiku. Kinshasa. 31/01/2023.

 

Fittex aktar ...

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx