Aħbarijiet Bibbja

Mill-Isqfijiet

 

RUŻARJU

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VOD 

 AOD   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Settembru 2022

Umiltà u inklussività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Kosma u San Damjan, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'għeluq is-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjonali. Matera. 25/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-għeluq tas-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjoanali. Matera. 25/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sessjoni Plenarja tas-VII Kungress tal-Mexxejja tad-Dinja u tat-Traduzzjonijiet Rekliġjużi. Każakaistan. 14/09/2022.

Nitolbu biex qatt ma nwebbsu qalbna għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-sitta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Kunċizzjoni, Baħrija. 25/09/2022.

Tgħidu lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/09/2022.

L-Għoxrin Konċilju Ekumeniku ta' qabel Vatikan II.  Ir-raba' vidjo fl-okkażjoni tas-60 sena mill-bidu tal-Konċilju mill-Papa Ġwanni XXIII fil-11 ta' Ottubru 1962.

Jien wiċċek infittex, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa li tat bidu għas-Sena Pastorali. Parroċċa Iklin. 22/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Fondazzjoni, Populorum Progressio. 16/09/2022.

Personaġġi mill-Konċilju: Ir-riżenja tal-Kardinal Paul-Emile Leger sentejn biss wara l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II u ftit jiem wara s-sehem tiegħu fl-ewwel Sinodu tal-Isqfijiet.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Każakistan. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 21/09/2022.

Umiltà, solidarjetà u ħarsien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2022.

Inħallu d-dawl jiddi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 18/09/2022.

Naqdu lil Alla mhux lill-flus. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamsa u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 18/09/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-sena. 18/09/2022.

Il-verità u s-sbuħija ma jinxtrawx bil-flus. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ħamsa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Sta Marija f’Bir Miftuħ, Gudja. 18/09/2022.

Omm li hi magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tad-Duluri. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2022.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Każakistan lura lejn Ruma. 15/09/2022.

Jaqdu minn ġidhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/09/2022.

Il-Papa Franġisku jirritorna Ruma wara tliet ijiem fuq Vjaġġ Appostoliku fil-Każakstan. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lil ġurnalisti: “Diffiċli tiddjaloga ma’ min beda gwerra, imma jrid isir”. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lill-kleru tal-Każakstan: “Agħtu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju”. 15/09/2022.

Eżempju sabiħ ta’ kif tkun mexxej mingħajr ħafna storbju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 15/09/2022.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Omelija waqt il-quddiesa fil-pjazza tal-Expo. 14/09/2022.

Il-qawwa tas-sinjal tas-Salib. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 14/09/2022.

L-ewwel jum fil-Każakstan: l-Papa Franġisku u l-importanza tal-paċi. 13/09/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà Ċivili u lill-Korp Diplomatiku. 13/09/2022.

Talb fil-Knejjes tal-Ewropa għall-paċi fl-Ukrajna, l-Erbgħa 14 ta' Settembru, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

"Marija qamet u marret tħaffef"'.Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-XXXVII Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2022-2023. 15/08/2022.

Kelma li tfejjaq. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 11/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress internazzjonali tal-Katekisti. Awla Pawlu VI. 10/09/2022.

Il-ferħ tal-ħniena ta’ Alla hu meta jkun jista’ jħaddanna miegħu mill-ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-erbgħa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 11/09/2022.

Messaġġ bir-radju mill-Papa Ġwanni XXIII eżattament xahar qabel ta bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/09/1962.

X’qed nagħmlu bil-patrimonju tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/09/2022.

Quddiem il-ħażen u l-inġustizzja ma tistax tkun newtrali!. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, Birgu. 07/09/2022.

Eżempju: Injazju ta’ Loyola. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 07/09/2022.

Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 

L-aħħar messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu I lejliet li miet. 27/09/1978.

Liema Papa sejjer għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2023? Jista’ jkun li s-suċċessur ta’ Franġisku jkun Ġwanni XXIV?

Nagħmlu l-ġid u nsalvaw il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Il-Papa Ġwanni Pawlu I, il-Papa tat-tbissima, dikjarat Beatu. 04/09/2022.

Il-Kardinal Roberto Tucci fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Intervistat minn Giovanni Sale. La Civiltà Cattolica. 02/05/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Alla l-ewwel u qabel kollox. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-tlieta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 04/09/2022.

Listen to the Voice of Creation. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi published in ‘The Sunday Times of Malta’. 04/09/2022.

Għad li ma jiena marbut ma’ ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir ta’ kulħadd biex nirbaħ lil ħafna!”. Kelma tal-Ħajja. Settembru 2022.

Kollox għall-glorja ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/09/2022.

Matul Settembru 2022, nitolbu mal-Papa Franġisku sabiex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Settembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2022.

 

Fittex aktar ...

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx