Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ..

 LIVE  TVs u bosta videos ..

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Settembru 2021

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ appostoliku tiegħu f’Budapest u fis-Slovakkja. Udjenza Ġenerali. 22/09/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet. Lejn Knisja sinodali: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Dokument Preparatorju. 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. Mużew tal-Arti, Budapest. 12/09/2021.

Infittxu f’kollox il-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Statali f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekisti. Bratislava. 13/09/2021.

San Ġirolmu. II: It-tagħlim tiegħu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/11/2007.

San Ġirolmu. I: Ħajja u kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/11/2007.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Sultan - Saltna ta' Alla.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberars. 19/19/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/09/2021.

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 19/09/2021.

X'inhu il-mistiċiżmu?  It-tielet parti minn sensiela dwar mistiċi u mistiċiżmu. Joe Galea. 19/09/2021.

Rivoluzzjoni, riskju u ġenerożità. Riflessjoni waqt is-Seminar Navis (KDŻG) mill-Isqof Anton Teuma. Ċentru taż-Żgħażagħ (NTYC), Nadur. 18/09/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sittin sena wara. Monsinjur Lawrence Gatt. 18/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

Katekeżi u Katekisti għal Evanġelizzazzjoni Ġdida. Diskors tal-Papa Franġisku. Sala Clementina. 17/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura minn Bratislava. 15/09/2021.

Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f’isem Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fil-jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan. Kappella tal‑Junior College, l‑Imsida. 16/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ispjanata tas-Santwarju Nazzjonali, Šaštin. 15/09/2021.

Mistiċi ta' reliġjonijiet oħra. It-tieni minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 15/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa maż-żgħażagħ fil-Grawnd Lokomotiva, Košice. 14/092021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Komunità Rom. Kwartier Luník IX, Košice. 14/09/2021.

Candor Lucis Æternæ - Ġmiel ta' Dawl Etern. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-700 sena mill-mewt ta' Dante Alighieri. 25/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Liturġija Divina Biżantina ta' San Ġwann Kriżostmu. Slovakkja. 14/09/2021.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Nadurawk, Ġesù u mberkuk ... Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Valletta. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunitá Għebrajka fi Bratislava. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet fil-Ġnien tal-Palazz Presidenzjali, Bratislava. 13/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Kelma tal-Ħajja ta’ Settembru 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Laqgħa Ekumenika fi Bratislava. 12/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Mistiċi. Huma relevanti għal żmienna, imma min huma? L-ewwel minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 12/09/2021.

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-24 Ħadd matul is-sena, Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 12/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kunsill Ekumeniku. Budapest. 12/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Bibbja f’biċċa azzar. Paġna mill-Bibbja li ma nħarqitx fl-attakk ta’ 20 sena ilu fuq it-Twin Towers.

Jiena Naħfirlek. Ġwida ta' tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar. Patri Thomas Moore ofm conv. 2015.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. iI: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/09/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Tmien messaġġi tal-Papa Pawlu VI fi tmiem il-Konċilju Vatikan II lil kategoriji differenti ta persuni. 08/12/1965.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Kapitlu Ġenerali tal-Fergħa tal-Bniet tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, Floriana. 08/09/2021.

Infiqu u nikbru flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 08/09/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Aħna wlied Alla. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 08/09/2021.

Min hu l-għadu tagħna llum? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 07/09/2021.

Papa Franġisku jgħid li l-impenn għall-paċi għandna bżonnu iktar minn qatt qabel. 07/09/2021.

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 12 ta' Settembru 2021. It-24 Ħadd matul is-Sena "B".

San Ċiprijanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/06/2007.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/08/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 26/09/2007.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 05/09/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu Vi fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 29/09/1963.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-23 Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/09/2007.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Xi tifkiriet dwar il-Konċilju Vatikan II. Minn Mons. Ġorġ Frendo op, 04/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Il-leġjunarju hu dak li jaf jisma'. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċentinarju tal-Leġjun ta’ Marija. Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Galatin bla moħħ. Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 01/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 5 ta' Settembru 2021. It-23 Ħadd matul is-Sena "B".

Flimkien Nru 202. Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Settembru 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Settembru 2021.

Il-fehma tal-Papa għal Settembru. Nitolbu biex nagħmlu għażliet għal stil ta’ ħajja sempliċi u favur ambjent sostenibbli. 01/09/2021.

 

Fittex aktar ...