BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Ottubru 2023

Terremot ta' mħabba. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa u t-trabi li ma tweldux. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 02/10/2023.

Il-Mulej jipproteġikom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sena Foresni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2023.

Mingħajr talb ma jkunx hemm Sinodu. Stedina għat-talb mill-Insara kollha.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena A. Pjazza San Pietru. 01/10/2023.

Nagħmlu r-rieda t’Alla bil-fatti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-sitta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u fil-Jum Internazzjonali tal-Anzjani . Kappella Marija Omm il-Knisja, Ta’ Milt, Mosta. 01/10/2023.

Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini. Ottubru 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes għal matul Ottubru 2023,

Talb għas-Sinodu tal-Isqfijiet matul Ottubru.

Il-fehma tal-Papa Franġisku ghal Ottubru 2023. Nitolbu għall-Knisja biex tagħraf tisma’ u tiddjaloga f’kull livell ta’ ħajjitha u tħalli lill-Ispirtu Santu jmexxiha lejn il-periferiji tad-dinja.

 

Settembru 2023

Omelija tal-Papa Franġisku waqt velja ekumenika ta' talb. Pjazza San Pietru. 30/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa għall-istaff tal-Iskola Sekondarju tal-Konservatorju tal-Isqof (Bniet), Victoria, fil-ftuħ tas-Sena Skolastika. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 29/09/2023.

Protezzjoni, Qawwa u Fejqan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2023.

Laudate Deum - Faħħru lil Alla. Id-dokument ġdid tal-Papa Franġisku dwar l-ambjent, se jjun ippubblikat fl-4 ta’ Ottubru 2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/09/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-vjaġġ appostoliku tieghu f’Marsilja fl-okkażjoni tar-Rencontres Méditerranéennes. Udjenza Ġenerali. 27/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Diskors fl-aħħar sessjoni tar-Rencontres Méditerranéennes. 23/09/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2023.

Jibdel id-domanda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-bidu tas-Sena Skolastika Sekondarja f’St Joseph (Blata l-Bajda). Knisja Parrokkjali San Bastjan, Qormi. 25/09/2023.

Biex jaraw id-dawl. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġiski f'Marsilja. Konferenza stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 23/09/2023.

Qabel is-sinodu, is-sinodalità. Is-sinodu mhux għall-Isqfijiet biss, imma għalina lkoll. 24/09/2023.

Ma nfittxux mal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħamsa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, Imsida. 24/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Gaudete et Exsultate (Ifirħu u Thennew). Kitba ta' Joe Galea.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Omelija fil-quddiesa votiva tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Għassa. Stadio Vélodrome. 23/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Waqt ta' ġabra mal-Mexxejja Reliġjużi qrib il-memorjal iddedikat lill-Baħrin u l-Migranti li ntilfu fil-baħar. 22/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Talba Marjana mal-Kleru Djoċesan. Bażilika ta' Notre' Dame de la Garde, Marsilja. 22/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku Misericordiae Vultus (Il-Wiċċ tal-Ħniena). Kitba ta' Joe Galea.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba). Kitba ta' Joe Galea.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Evanġelii Gaudium (il-Ferħ tal-Vanġelu). Kitba ta' Joe Galea.

Diskors tal-Papa Franġisku lir-rappreżentanti tal-Konfederazzjonijiet tal-Fratellanzi tad-Djoċesijiet Taljani. 16/01/2023.

Messaġġ bil-video tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Kungress Internazzjonali “Mujer Exceptional”, jew Mara Eċċezzjonali, fl-okkażjoni tal-5o Anniversarju minn meta Santa Teresa ta’ Avila kienet ipproklamata bħala Duttur tal-Knisja. 12-15 April 2021.

Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2023.

Alla wkoll għamel tattoo (Iżaija 49, 16). Minn Patru Juan de Bono ocd. 21/09/2023.

San Daniel Comboni, appostlu għall-Afrika u profeta tal-missjoni. Il-21 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 20/09/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2023.

Ma jistħoqqlix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Enċklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar). Kitba ta' Joe Galea.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja għall-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes. 22 u 23 ta' Settembru 2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena "A", Pjazza San Pietru. 17/09/2023.

Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-erbgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-159 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex u l-Ftuħ tas-Sena Pastorali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/09/2023.

Ibqa’ magħna, Mulej. Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma għall-Ftuħ tas-Sena Pastorali 2023-2024. 16/09/2023.

Ħadha għandu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija, Mater Dei. 15/09/2023.

Nitolbu biex l-isptar tagħna jkun post ta’ solidarjetà, kompassjoni u fejqan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Kappella ta’ Mater Dei. 14/09/2023.

Il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros, tabib tal-foqra u appostlu tal-paċi. L-20 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 13/08/2023.

It-Talb tal-Ġublew 2025, Pellegrini tat-Tama.

Issalva ħajja mhux teqridha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/09/2023.

Jimpurtana mill-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-23 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/09/2023.

Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Marija Reġina, Marsa. 10/09/2023.

Nildu lil Ġesù llum. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2023.

Il-Vitorja hija r-rebħa tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Pontifikal statali f’lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, Naxxar. 07/09/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Mongolja. Udjenza Ġenerali. 06/09/2023.

Mexxietha l-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Parroċċa Bormla. 05/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura lejn Ruma. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostolika tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa ma' persuni li jaħdmu fil-qasam tal-Karità u inawgurazzjoni tal-House of Mercy. 04/09/2023.

Meta l-folla tilfet rasha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Diskors fil-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża. 03/09/2023.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Omelija fi Steppe Arena. 03/09/2023.

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tnejn u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ San Franġisk, Birkirkara. 03/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-50 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 02/09/2023.

Il-ġustizzja u l-paċi jgelglu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien mfakkar fl-1 ta' Settembru 2023.

Bejn bluha u għaqal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/09/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Settembru 2023.

Il-fehma tal-Papa Franġisku ghal Settembru 2023. Nitolbu għal dawk imwarrba fil-ġenb tas-soċjetà, f’kundizzjonijiet diżumani, biex l-istituzzjonijiet jagħtu kashom u qatt ma jqisuhom ta’ anqas importanza minn oħrajn.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes għal matul Settembru 2023.

 

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES LIVE

VIDJO   -   AWDJO

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx