Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ..

 LIVE  TVs u bosta videos ..

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Ottubru 2021

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/10/2021.

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tletin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, Ħamrun. 24/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 23/10/2021.

Bilanċ bejn il-ħin fuq is-social media u l-ħin ma’ sħabna. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-istudenti u t-tmexxija tal-MCAST f’Raħal Ġdid. 22/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna liċ-chaplains u r-religious counsellors fl-iskejjel. 21/10/2021.

Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u tnedija tal-ktieb ‘Sliem Għalik Ġużeppi Bin David’ miktub minn Patri Martin Mamo. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużpepp, il-Kalkara. 20/10/2021.

Il-libertà titwettaq fil-karità. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin: 20/10/2021.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-konklużjoni tat-Tieni Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 07/12/1985.

Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Sinodalità u Komunjoni. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fil-Ftuħ Djoċesan tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/10/2021.

Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-webinar ‘Knisja li tisma'. 14/10/2021.

Bin Alla.  Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku mfisser minn Dun Pawl Sciberras.

Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Kallistu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/10/2021.

Il-libertà Nisranija, ferment universali ta’ ħelsien. Il-ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 13/10/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Ir-riċetta għal qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

X'jaħsbu x-xjenzati dwar ir-reliġjon. Miġbura minn Edward Tagliaferro.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tmienja u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/10/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika ta' San Pietru. 10/10/2021.

Id-devozzjoni lejn San Ġużepp f'Malta u Għawdex. Kitba ta' Mons. Joseph Bezzina. 10/10/2021,

Dak li għandek lest taqsmu ma’ ħaddieħor? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-28 Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun. 10/10/2021

Mument ta' riflessjoni għall-bidu tal-Mixja Sinodali. Diskors tal-Papa Franġisku. 09/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kritika tal-Papa Franġisku kontra l-abort u l-ewtanasja. Diskors lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 27/09/2021.

Laqgħa bejn il-Knisja u Gvern Franċiż dwar is-sigriet tal-Qrar. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn. 07/10/2021.

Il-Papa Franġisku jieħu sehem f’laqgħa ta’ paċi mal-mexxejja ta’ reliġjonijiet differenti u jitolbu għall-paċi. 07/10/2021.

Kristu ħelisna. L-għaxar katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 06/10/2021.

L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/10/2021.

Formazzjoni minn Marta għal Marija. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tas-Sena ta’ Formazzjoni 2021-2022. Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 05/10/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/10/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Victoria. 04/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi.Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 03/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd ta’ matul is-Sena. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/09/2021.

Caring for our common home. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 03/10/2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u tama għal min irid jgħix sew. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ Ġwann, Valletta. 01/10/2021.

Flimkien ta’ Ottubru 2021. Magazin ta’ kull xahar maħruġ mill-Kulleġġ tal-Kappillan.

L-intenzjoni tal-Papa Frangisku għat-talb matul Ottubru 2021. Sabiex kull mgħammed jikkommetti ruħu fl-evanġelizzazzjoni. 01/10/2021.

 

Fittex aktar ...