IT-TESTMENT IL-QADIM

 

Il-Pentatewku

Ġenesi

Eżodu

Levitiku

Numri

Dewteronomju

 

Il-Kotba Storiċi

Ġożw

Mħallfin

Rut

1 Samwel

2 Samwel

1 Slaten

2 Slaten

1 Kronaki

2 Kronaki

Eżdra

Neħemija

Tobit

Ġuditta

Ester

1 Makkabin

2 Makkabin

 

Il-Kotba tal-Għerf

Ġob

Salmi

Proverbji

Koħlet

Għanja tal-Għanjiet

Ktieb tal-Għerf

Bin Sirak

 

Il-Kotba tal-Profeti l-Kbar

Iżaija

Ġeremija

Lamentazzjonijiet

Bruk

Eżekjel

Danjel

 

Il-Kotba tal-Profeti ż-Żgħar

Hosegħa

Ġoel

Għamos

Għabdija

Ġona

Mikea

Naħum

Ħabakkuk

Sofonija

Ħaggaj

Żakkarija

Malakija