IL-BIBBJA BIL-MALTI ...

LISTA TA' KLIEM U TERMINI

(il-lista qed tkompli tkun aġġornata)

Alla u l-ismijiet tiegħu.

Anġlu

Appostlu u Appostli.

Ermenewtika.

Eseġeżi – Ejseġeżi.

Festi ta’ Pellegrinaġġ Bibliċi u Jiem ta’ Festa Maġġuri f’Iżrael tal-Qedem.

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (1) Il-Lhudi u l-Aramajk tat-Testment il-Qadim.  (vidjo)

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (2) Il-Massoreti u t-Test Massoretiku tat-Testment il-Qadim.

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (3) Il-Grieg tat-Testment il-Ġdid.

Inerranza tal-Bibbja. Fil-Bibbja ma hemmx żbalji.  (vidjo)

Interpretazzjoni tal-Bibbja

Ispirazzjoni: L-Ewwel Parti(vidjo)

Ispirazzjoni: It-Tieni Parti(vidjo)

Kanoni tal-Bibbja.  (vidjo)

Kejl, użin, qisien u flus.

Kelma ta' Alla - Bibbja - Skrittura - Kotba Mqaddsa.  (vidjo)

Kliem Aramajk/Lhudi fit-Testment il-Ġdid.

Kliem Bibliku teoloġiku bil-Lhudi.

Kliem Bibliku teoloġiku bil-Grieg.

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Testment x’inhu?

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Kif jitqassmu?

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Ir-relazzjon bejn iż-żewġ Testmenti.

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Tixbihat u ċitazzjonijiet mit-Testment il-Qadim fil-Ġdid.

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – L-interpretazzjoni tat-Testment il-Qadim fil-Ġdid.

Miraklu.  (vidjo)

Numri fil-Bibbja.

Numri. Il-fenomenu tal-gematrija – numri jitkellmu!

Parabbola – tixbiha – metafora – allegorija.  (vidjo)

Parabboli: L-iskop tagħhom.  (vidjo)

Rivelazzjoni.  (vidjo)

Salmi: il-ktieb, in-numri u t-titli.

Salmi: l-awturi.

Salmi: għanjiet poetiċi Lhud.

Salmi: Klassifikazzjoni.

Salmi: salmi ta’ vendetta.

Salmi: mil-lenti Kristjana

Storja tas-Salvazzjoni.  (vidjo)

Taqsim il-ħin u s-sahriet.

Tradizzjoni.  (vidjo)

Verżjonijiet u Traduzzjonijiet tal-Bibbja (1) Is-Settanta u l-Vulgata.

Verzjonijiet u traduzzjonijiet tal-Bibbja.(2) Traduzzjonijiet bil-Malti.