APRIL 2021

01. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa: Quddiesa tal-Ġriżma. (AM)  u  Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej (PM)   </>

02. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza.     </>

03. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid.     </>

 

04. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. (S)     </>

05. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid.     </>

06. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid.     </>

07. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid.     </>

08. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid.     </>

09. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid.     </>

10. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid.     </>

 

11. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Sena "B"     </>

12. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Għid.     </>

13. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid.     </>

14. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid.     </>

15. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid.     </>

16. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Għid.     </>

17. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Għid.       </>

 

18. It-Tielet Ħadd tal-Għid. Sena "B"     </>

19. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Għid.     </>

20. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Għid.      </>

21. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Għid.     </>

22. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid.     </>

23. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid.     </>

24. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid.     </>

 

25. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Sena "B"     </>

26. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Għid.     </>

27. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Għid.     </>

28. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid.     </>

29. Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur. (F)     </>

30. Il-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa. (TO)     </>