SETTEMBRU 2021

01. L-Erbgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.     </>

02. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.     </>

03. Il-Ġimgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena. San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

04. Is-Sibt tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

05. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

06. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

07. It-Tlieta tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)     </>

09. Il-Ħamis tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

10. Il-Ġimgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

11. Is-Sibt tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

12. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

13. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Krisostmu, isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)     </>

15.  Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. (TO)     </>

16. Il-Ħamis tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Kornelju u San Ċiprijanu. (TO)     </>

17. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

18. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

19. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

20. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. (TO)     </>

21. San Mattew, Appostlu u Evanġelista. (F)     </>

22. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.     </>

23. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta' Pietrelcina. (TO)     </>

24. Il-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.     </> 

25. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

26. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

27. It-Tnejn tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Vinċenz de Paul, Presbiteru. (TO)     </>

28. It-Tlieta tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena.     </>

29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. (F)     </>

30. Il-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>