LULJU 2021

01. Il-Ħamis tal-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

02. Il-Ġimgħa tal-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

03. San Tumas, Appostlu. (F)     </>

 

04. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

05. It-Tnejn tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

06. Il-Tlieta tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

07. L-Erbgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

08. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>  

09. Il-Ġimgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

10. Is-Sibt tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.     </> 

 

11. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

12. It-Tnejn tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

13. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

14. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena. San Kamillu de Lellis, Presbiteru. (TO)     </>

15. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena. San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)     </>

16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. (TO)     </>

17. Is-Sibt tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

18. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

19. It-Tnejn tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.     </>    

20. It-Tlieta tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.     </>  

21. L-Erbgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

22. Santa Marija Maddalena. (F)     </>  

23. Santa Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa. (F)     </>     

24. Is-Sibt tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

25. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena "B"     </>

26. It-Tnejn tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija. (TO)     </>

27. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

28. L-Erbgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

29. Santa Marta, Santa Marija (ta' Betanja), San Lazzru. (TO)     </>

30. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.     </>

31. Is-Sibt tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, Presbiteru. (TO)     </>